Thủ tục Đăng ký thương hiệu đối với chủ đơn nước ngoài tại Việt Nam

Đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ có nhiều hồ sơ hơn, chi phí thực hiện cao hơn, có 2 trường hợp xác định cách thức nộp đơn. Bài viết sẽ cung cấp những thông tin cần thiết khi tiến hành đăng ký thương hiệu đối với chủ đơn nước ngoài tại Việt Nam.

Nội dung bài viết gồm 4 phần:

Các doanh nhân nước ngoài dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề độc quyền cho thương hiệu của họ. Do đó, lượng đơn yêu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền của Chủ đơn nước ngoài cũng ngày càng tăng lên. Theo đó, Việt Nam cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài với mong muốn đất nước ngày càng phát triển.

Không giống như các cá nhân/ tổ chức Việt Nam đăng ký nhãn hiệu có hồ sơ, thủ tục đơn giản, Phí thấp thì ngược lại đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ có nhiều hồ sơ hơn, Chi phí thực hiện cũng sẽ cao hơn.

1. Các trường hợp xác định cách thức nộp đơn đăng ký

Có 02 trường hợp để xác định cách thức nộp đơn đăng ký:

Trường hợp 1: Đối với cá nhân thường trú tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức nước ngoài có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam có thể nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trực tiếp hoặc nộp đơn thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu Công nghiệp tại Việt Nam.

Trường hợp 2: Đối với các cá nhân không thường trú tại Việt Nam, cá nhân/tổ chức nước ngoài không có cơ sở sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam thì phải nộp đơn đăng ký nhãn hiệu thông qua Tổ chức Đại diện Sở hữu Công nghiệp tại Việt Nam.

Đối với cá nhân/tổ chức nước ngoài ở trường hợp 2 muốn đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam thì phải là thành viên của Thỏa ước Madrid (Thỏa ước về đăng ký nhãn hiệu Quốc tế), tức là nhãn hiệu này phải được bảo hộ ở nước Sở tại thì mới có thể nộp đơn đăng ký tại Việt Nam.

2. Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu của Chủ đơn nước ngoài tại Việt Nam

  • Tờ khai đăng ký nhãn hiệu;
  • Giấy ủy quyền;
  • Chứng từ nộp lệ phí đăng ký nhãn hiệu;
  • Tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có).

Lưu ý: Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu phải được làm bằng Tiếng việt.

3. Thời hạn xem xét Đơn đăng ký của Cục SHTT

Cũng tương tự như Đơn đăng ký nhãn hiệu của chủ đơn ở Việt Nam, thời hạn xem xét đơn của Cục SHTT như sau:

  • Thời gian thẩm định hình thức là 1 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Đơn đăng ký nhãn hiệu được chấp nhận là hợp lệ được công bố trên Công báo Sở hữu Công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày được chấp nhận là đơn hợp lệ.
  • Thời hạn thẩm định nội dung đơn nhãn hiệu là 9 tháng kể từ ngày công bố đơn.

4. Ưu, nhược điểm của việc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam

Ưu điểm:

Việc đăng ký nhãn hiệu nước ngoài tại Việt Nam sẽ giúp tạo chổ đứng và giữ vững thương hiệu trên thị trường Việt Nam (thị trường Doanh nghiệp nước ngoài xuất khẩu, đầu tư kinh doanh); tránh được các hành vi xâm phạm quyền sở hữu, cạnh tranh không lành mạnh.

Việc này tạo nên sự tin tưởng và giúp cho các Doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng đưa hàng hóa, dịch vụ của mình vào thị trường Việt Nam.

Nhược điểm:

Thỏa ước Madrid hiện chỉ có 56 nước tham gia. Một số nước là thị trường lớn của Việt Nam như Hoa Kỳ, Nhật Bản,… không tham gia hệ thống này, việc này làm hạn chế phạm vi thương hiệu cũng như phạm vi chuyển nhượng nhãn hiệu đối với các nước thành viên.

Mỹ Ngân – Phòng pháp lý Anpha

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này.