Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ thành lập công cổ phần gồm có:  Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần; Văn bản cử người đại diện; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông sáng lập công ty.

 

Có thể bạn quan tâm?