Dịch vụ tư vấn soạn thảo, rà soát hợp đồng - Từ 1.500.000đ

Dịch vụ tư vấn, soạn thảo & rà soát hợp đồng dịch vụ, hợp đồng thuê nhà, hợp đồng lao động, hợp đồng mua bán hàng hóa… từ 1 ngày - trọn gói 1.500.000đ.

Hợp đồng là gì? 

Tại Điều 385 Bộ luật Dân sự 2015 định nghĩa hợp đồng là văn bản thỏa thuận về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự giữa các bên. 

Có thể hiểu, hợp đồng là bản cam kết giữa 2 hay nhiều bên về việc được hoặc không được thực hiện điều gì đó trong khuôn khổ của pháp luật.

Vì vậy, để soạn thảo hợp đồng các cá nhân, tổ chức phải nắm rõ quy trình, nội dung, các điều khoản cũng như quy định pháp luật để bảo vệ quyền lợi của các bên.

Kế toán Anpha với hơn 16 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý sẽ giúp bạn xây dựng, rà soát hợp đồng kỹ lưỡng nhằm bảo vệ các quyền lợi của bạn trước pháp luật. Tham khảo thông tin dịch vụ soạn thảo hợp đồng của Anpha ngay dưới đây. 

Bảng giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Kế toán Anpha - Toàn quốc

Kế toán Anpha cung cấp dịch vụ soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng gồm:

1. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng mua bán hàng hóa

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.500.000 - 3.000.000 đồng Từ 2.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng mua bán gồm:

 1. Hợp đồng xuất nhập khẩu hàng hóa;
 2. Hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng thương mại, hợp đồng kinh tế… 

2. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ 

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.000.000 - 3.000.000 đồng Từ 1.500.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng dịch vụ gồm:

 1. Hợp đồng dịch vụ tư vấn;
 2. Hợp đồng dịch vụ vệ sinh;
 3. Hợp đồng dịch vụ quảng cáo;
 4. Hợp đồng dịch vụ tổ chức sự kiện…

>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép quảng cáo.

3. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng về quyền sử dụng đất 

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.500.000 - 3.000.000 đồng Từ 1.500.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng về quyền sử dụng đất gồm: 

 1. Hợp đồng thuê đất;
 2. Hợp đồng thuê nhà/căn hộ/chung cư;
 3. Hợp đồng cho tặng quyền sử dụng đất;
 4. Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 5. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;
 6. Hợp đồng thuê mặt bằng kinh doanh, thuê mặt bằng làm nhà xưởng, thuê lại mặt bằng…

>> Tìm hiểu thêm: Dịch vụ đăng ký tài sản gắn liền với đất.

4. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng liên quan tới vốn 

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói Chỉ từ 1.500.000 đồng Từ 1.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng liên quan đến vốn gồm:

 1. Hợp đồng cho vay/vay vốn;
 2. Hợp đồng cho vay/vay tiền;
 3. Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần/vốn góp;
 4. Hợp đồng hùn vốn, thỏa thuận góp vốn kinh doanh, góp vốn mua đất, góp vốn bằng xe ô tô... 

>> Xem thêm: Dịch vụ chuyển nhượng cổ phần.

5. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng thuê/cho thuê tài sản

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói Chỉ từ 1.500.000 đồng Từ 1.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng thuê/cho thuê tài sản gồm:

 1. Hợp đồng thuê/cho thuê xe;
 2. Hợp đồng thuê/cho thuê thiết bị;
 3. Hợp đồng thuê/cho thuê các loại tài sản khác.

6. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng liên doanh, hợp tác kinh doanh

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.500.000 - 4.000.000 đồng 1.500.000 - 2.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 3 - 4 ngày làm việc Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng hợp tác kinh doanh gồm:

 1. Hợp đồng liên kết kinh doanh;
 2. Hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa 2 cá nhân;
 3. Hợp đồng hợp tác kinh doanh 3 bên;
 4. Hợp đồng liên doanh, hợp đồng liên danh thực hiện dự án, hợp đồng liên doanh xây dựng…

7. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng sở hữu trí tuệ 

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.500.000 - 4.500.000 đồng Từ 2.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc Trong 1 - 2 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng sở hữu trí tuệ gồm:

 1. Hợp đồng chuyển nhượng thương hiệu, logo;
 2. Hợp đồng chuyển giao công nghệ/thương mại, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu;
 3. Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp;
 4. Hợp đồng chuyển nhượng quyền tác giả, tác quyền liên quan…

Xem thêm: 

>> Dịch vụ đăng ký bản quyền thương hiệu;

>> Dịch vụ đăng ký bản quyền tác giả.

8. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng ủy thác

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói 2.500.000 - 3.000.000 đồng Từ 2.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 3 - 4 ngày làm việc Trong 2 - 3 ngày làm việc

Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng ủy thác gồm:

 1. Hợp đồng ủy thác đầu tư;
 2. Hợp đồng ủy thác xuất nhập khẩu;
 3. Hợp đồng ủy thác làm đại lý phân phối;
 4. Hợp đồng ủy thác làm đại lý độc quyền phân phối.

9. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói Chỉ từ 1.500.000 đồng 1.000.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 1 - 2 ngày làm việc
Biểu phí này áp dụng với các loại hợp đồng lao động gồm:
 1. Hợp đồng thử việc;
 2. Hợp đồng cho thuê lao động;
 3. Hợp đồng xuất khẩu lao động;
 4. Hợp đồng lao động theo mùa vụ, làm việc theo giờ, bán thời gian…;
 5. Hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc không xác định thời hạn.

Có thể bạn quan tâm:

>> Quy định về hợp đồng lao động, thử việc;

>> Dịch vụ bảo hiểm xã hội cho doanh nghiệp;

>> Dịch vụ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.

10. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng xây dựng

Thông tin dịch vụ Dịch vụ soạn thảo hợp đồng  Dịch vụ rà soát hợp đồng
Chi phí trọn gói Chỉ từ 2.500.000 đồng 1.500.000 đồng
Thời gian hoàn thành Trong 2 - 3 ngày làm việc
>> Xem thêm: Dịch vụ xin giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

11. Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng khác

Ngoài các dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng trên Anpha còn nhận làm các loại hợp đồng khác thuộc mọi lĩnh vực. Bạn vui lòng liên hệ Anpha để được cung cấp thông tin và báo giá chi tiết nhé. 

GỌI NGAY

Vì sao nên sử dụng dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng tại Kế toán Anpha? 

Hợp đồng là khung pháp lý quan trọng để các bên thực hiện giao dịch, đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết các tranh chấp phát sinh (nếu có). Vì vậy, việc sử dụng dịch vụ rà soát, soạn thảo hợp đồng là vô cùng cần thiết. 

Bạn có thể lựa chọn sử dụng dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng của Kế toán Anpha vì các lý do:

 1. Đội ngũ nhân viên lành nghề: Nhân viên pháp lý tại Anpha đều được đào tạo chuyên môn cao, có kỹ năng soạn thảo hợp đồng đúng luật, có nhiều năm kinh nghiệm thực tế, nhạy bén với những thay đổi của pháp luật, luôn đề cao quyền lợi của khách hàng;
 2. Đảm bảo chất lượng dịch vụ: Anpha chịu trách nhiệm 100% về tính chính xác đối với các hợp đồng soạn thảo, rà soát cho khách hàng;
 3. Bảo mật tuyệt đối: Tất cả thông tin của khách hàng sẽ được Anpha bảo mật vô thời hạn;
 4. Cam kết không phát sinh chi phí: Mọi chi phí dịch vụ sẽ được liệt kê và báo giá chi tiết trên hợp đồng, Anpha đảm bảo sẽ không phát sinh phí sau đó;
 5. Tốc độ làm việc nhanh chóng, luôn đúng hẹn: Tốc độ làm làm việc luôn là thế mạnh nổi bật của Anpha, được nhiều khách hàng nhắc đến khi sử dụng dịch vụ.

Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Kế toán Anpha 

➨ Bước 1: Thu thập thông tin và yêu cầu từ khách hàng

Tiếp nhận yêu cầu và thu thập thông tin từ khách hàng là bước đầu để Anpha có cái nhìn tổng quan về nội dung, tính chất của hợp đồng mà khách hàng đang cần, từ đó có thể tư vấn cho khách hàng lựa chọn loại hợp đồng phù hợp. 

Để quá trình tư vấn hợp đồng diễn ra suôn sẻ và nhanh chóng, khách hàng vui lòng cung cấp cho Anpha các thông tin:

 1. Thời hạn của hợp đồng;
 2. Loại hợp đồng cần ký kết;
 3. Giá trị hợp đồng, phương thức, thời hạn thanh toán;
 4. Nội dung hợp đồng cơ bản mà các bên muốn hướng đến;
 5. Quyền và trách nhiệm cơ bản của các bên (nếu đã có thỏa thuận trước đó);
 6. Thông tin các bên sẽ ký kết hợp đồng: CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.

Trong trường hợp, khách hàng chưa có các thông tin nêu trên, Anpha sẽ hỗ trợ tư vấn để khách hàng có cái nhìn toàn diện hơn về hợp đồng sẽ được soạn thảo.

➨ Bước 2: Nghiên cứu tài liệu, quy định pháp luật và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan

Anpha sẽ nghiên cứu các cơ sở pháp lý liên quan theo yêu cầu của khách hàng từ đó đưa ra các giải pháp tối ưu cho việc soạn thảo, rà soát hợp đồng, nhằm đảm bảo lợi ích tối đa cho khách hàng nhưng vẫn cân bằng được lợi ích giữa các bên.

➨ Bước 3: Tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện 

Dựa trên cơ sở tư vấn pháp lý và các thỏa thuận cuối cùng của các bên, Anpha sẽ tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện. 

➨ Bước 4: Chuyển hợp đồng hoàn thiện đến khách hàng

Anpha bàn giao hợp đồng hoàn thiện đến khách hàng, các bên sẽ chốt nội dung, điều khoản và tiến hành ký kết hợp đồng.

Các câu hỏi liên quan đến dịch vụ soạn thảo hợp đồng

1. Chi phí dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng tại Anpha?

Tùy vào loại hợp đồng khách hàng yêu cầu soạn thảo, rà soát mà chi phí dịch vụ tại Anpha sẽ có sự chênh lệch, dao động từ 1.500.000 đồng.

>> Tham khảo chi tiết: Bảng giá dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Anpha.

2. Thời gian hoàn thành dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng?

Thời gian hoàn thành dịch vụ soạn thảo hợp đồng tại Anpha sẽ kéo dài từ 1 - 3 ngày tùy vào loại hợp đồng khách hàng yêu cầu, cụ thể:

➤ Trong 1 - 2 ngày làm việc đối với:

 • Dịch vụ rà soát hợp đồng sở hữu trí tuệ;
 • Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng lao động… 

➤ Trong 2 - 3 ngày làm việc đối với:

 • Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng dịch vụ;
 • Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng mua bán;
 • Dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng về quyền sử dụng đất…

3. Thông tin khách hàng cần cung cấp cho Anpha khi dùng dịch vụ soạn thảo hợp đồng?

 • Thời hạn của hợp đồng;
 • Loại hợp đồng cần ký kết;
 • Giá trị hợp đồng, phương thức, thời hạn thanh toán;
 • Nội dung hợp đồng cơ bản mà các bên muốn hướng đến;
 • Quyền và trách nhiệm cơ bản của các bên (nếu đã có thỏa thuận trước đó);
 • Thông tin các bên sẽ ký kết hợp đồng: CCCD/hộ chiếu đối với cá nhân hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.

4. Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Kế toán Anpha?

Dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Anpha gồm 4 bước:

 • Bước 1: Thu thập thông tin và yêu cầu từ khách hàng;
 • Bước 2: Nghiên cứu tài liệu, quy định pháp luật và tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan;
 • Bước 3: Tiến hành soạn thảo hợp đồng hoàn thiện;
 • Bước 4: Chuyển hợp đồng hoàn thiện đến khách hàng.

>> Tham khảo chi tiết: Quy trình tư vấn soạn thảo hợp đồng tại Anpha.

5. Có nên sử dụng dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng của Anpha?

Kế toán Anpha với hơn 16 năm kinh nghiệm trong việc tư vấn, thực hiện thủ tục pháp lý sẽ giúp bạn xây dựng, rà soát hợp đồng kỹ lưỡng nhằm bảo vệ các quyền lợi của bạn trước pháp luật.

Ngoài ra, dịch vụ tư vấn soạn thảo hợp đồng của Anpha được đánh giá cao bởi:

 • Có đội ngũ nhân viên pháp lý lành nghề;
 • Kỹ năng soạn thảo hợp đồng nhanh và đúng luật;
 • Luôn đảm bảo chất lượng dịch vụ, bảo mật tuyệt đối;
 • Cam kết không phát sinh chi phí và tuyệt đối đúng hẹn.

>> Xem thêm: Vì sao nên sử dụng dịch vụ soạn thảo, rà soát hợp đồng tại Anpha?
Liên hệ Anpha theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được tư vấn miễn phí về dịch vụ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH