Dịch vụ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu, dự án đầu tư - nhanh

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng, hoàn thuế VAT tại Anpha chỉ trong 45 ngày. Miễn phí tư vấn quy định, điều kiện hoàn thuế GTGT, quy trình hoàn thuế GTGT...

Dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) tại Anpha

Nhằm tối ưu thời gian thực hiện thủ tục hoàn thuế GTGT cũng như đảm bảo hồ sơ hoàn thuế VAT được chính xác, hãy tham khảo dịch vụ tại Anpha với chi tiết thông tin như sau:

1. Tổng chi phí hoàn thuế GTGT tại Anpha
 • Phí làm hồ sơ hoàn thuế GTGT: 10.000.000 đồng/hồ sơ;
 • Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT: 6% tổng số tiền hoàn thuế.

2. Thời gian hoàn thành thủ tục hoàn thuế GTGT

>> Hoàn thành thủ tục hoàn thuế GTGT trong vòng 45 ngày làm việc.

Theo kinh nghiệm hoàn thuế GTGT của Anpha trong hơn 14 năm qua, hầu hết các doanh nghiệp đều mắc phải các lỗi sai phạm trong hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng, ảnh hưởng đến quá trình cũng như kết quả hoàn thuế, chẳng hạn:

 • Tại tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu thiếu xác nhận của hải quan;
 • Tại đề nghị hoàn thuế GTGT chưa xác định rõ trường hợp hoàn thuế của doanh nghiệp;
 • Số tài khoản nhận hoàn thuế GTGT khác với số tài khoản đã đăng ký với cơ quan thuế;
 • Chưa điều chỉnh số liệu thuế GTGT đã kê khai nhầm dẫn đến số thuế đề nghị hoàn không khớp số thuế đã kê khai…
3. Cam kết dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Anpha

Dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Anpha cam kết:

 • Tối ưu chi phí;
 • Tối ưu thời gian;
 • Rà soát toàn bộ chứng từ, hóa đơn trước khi nộp hồ sơ hoàn thuế;
 • Hạn chế tối đa trường hợp bị truy thu thuế và xử phạt hành chính;
 • Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế trong quá trình làm thủ tục hoàn thuế;
 • Đại diện doanh nghiệp nhận quyết định hoàn thuế GTGT;
 • Theo dõi tiến độ đến khi doanh nghiệp nhận được tiền thuế được hoàn. 

GỌI NGAY

Các trường hợp được hoàn thuế GTGT

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT

Để được hoàn thuế giá trị gia tăng, doanh nghiệp cần đáp ứng được các điều kiện sau:

 • Phải có thuế GTGT được khấu trừ;
 • Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;
 • Mở tài khoản ngân hàng với MST của doanh nghiệp;
 • Lập và lưu giữ sổ sách kế toán, chứng từ kế toán theo đúng quy định hiện hành;
 • Thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng được thực hiện đúng theo quy định hiện hành;
 • Có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và con dấu.
2. Đối tượng được hoàn thuế GTGT

Anpha sẽ chia sẻ các trường hợp được hoàn thuế giá trị gia tăng theo 4 trường hợp sau:

 • Trường hợp 1: Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Cơ sở, doanh nghiệp có thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên cho 1 số trường hợp cụ thể như: vừa xuất khẩu vừa kinh doanh nội địa, nhập khẩu hàng hóa rồi xuất khẩu nước ngoài, xuất khẩu vào khu phi thuế quan.

 • Trường hợp 2: Đối với dự án đầu tư mới

Cơ sở, doanh nghiệp mới thành lập, đang trong giai đoạn đầu tư và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. Đồng thời, số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ liên quan đến dự án đầu tư tối thiểu từ 300 triệu đồng.

 • Trường hợp 3: Đối với dự án đầu tư cho cơ sở, doanh nghiệp đang hoạt động

Cơ sở, doanh nghiệp sau khi bù trừ kê khai thuế GTGT có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên. Nếu dưới 300 triệu đồng thì được kết chuyển cho kỳ khai thuế tiếp theo.

 • Trường hợp 4: Đối với cơ sở, doanh nghiệp tính thuế theo phương pháp khấu trừ

Cơ sở, doanh nghiệp khi chuyển đổi loại hình, thay đổi chủ sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, ngừng hoạt động, phá sản nộp thừa thuế GTGT hoặc chưa khấu trừ hết thuế GTGT đầu vào từ 300 triệu đồng trở lên.

  Xem chi tiết: Các trường hợp được hoàn thuế GTGT.

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hoàn thuế giá trị gia tăng theo Thông tư 80

1. Cách hoàn thuế GTGT

3 hình thức gửi mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế GTGT bao gồm:

 1. Nộp trực tiếp tại cơ quan thuế;
 2. Nộp qua đường bưu điện;
 3. Nộp trực tuyến tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.
2. Hồ sơ hoàn thuế GTGT

Đối với hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng, tùy vào từng trường hợp đề nghị hoàn thuế mà chi tiết hồ sơ sẽ khác nhau, cụ thể như sau:

Đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu bao gồm:

 1. Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 2. Hợp đồng mua bán và gia công hàng hóa;
 3. Các hóa đơn, chứng từ bán hàng/xuất khẩu/gia công;
 4. Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;
 5. Mẫu 01-2/HT danh sách tờ khai hải quan đã thông quan;
 6. Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu (qua ngân hàng). 

Đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc trường hợp ủy thác xuất khẩu và đã thanh lý hợp đồng

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT hàng xuất khẩu ủy thác bao gồm:

 1. Hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 2. Tờ khai hải quan hàng hóa xuất khẩu;
 3. Biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác xuất khẩu;
 4. Biên bản đối chiếu công nợ định kỳ giữa bên ủy thác và nhận ủy thác;
 5. Các hóa đơn, chứng từ bán hàng hoặc xuất khẩu hoặc gia công;
 6. Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 7. Chứng từ chứng minh hoàn tất việc thanh toán hàng hóa xuất khẩu qua ngân hàng.

Đối với dự án đầu tư

Chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư bao gồm:

 1. Mẫu 02/GTGT tờ khai thuế GTGT;
 2. Bản sao chứng từ góp vốn điều lệ;
 3. Quyết định thành lập BQL dự án đầu tư;
 4. Mẫu 01-1/HT bảng kê chứng từ, hóa đơn mua vào;
 5. Các chứng từ, hóa đơn, hợp đồng liên quan đến dự án đầu tư;
 6. Mẫu 01/ĐNHT đề nghị hoàn thuế, hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước;
 7. Bản sao giấy phép kinh doanh hoặc các giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hoạt động;
 8. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trường hợp làm thủ tục xin giấy phép đầu tư);
 9. Giấy phép xây dựng và bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc các giấy tờ có trị tương đương (trường hợp dự án có công trình xây dựng).

Lưu ý:

Với 3 trường hợp sau đây, doanh nghiệp không cần nộp hóa đơn bán hàng/xuất khẩu/gia công:

>> Hoạt động kinh doanh xuất khẩu phần mềm (hình thức điện tử);

>> Hoạt động xây lắp công trình tại các khu phi thuế quan hoặc tại nước ngoài;

>> Hoạt động cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất như điện nước, lương thực - thực phẩm, hàng tiêu dùng, văn phòng phẩm…

3. Thời gian nhận được tiền hoàn thuế GTGT

Tùy theo từng trường hợp khi làm thủ tục hoàn thuế mà thời hạn để cơ quan thuế ra quyết định hoàn thuế GTGT hoặc quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ ngân sách nhà nước sẽ khác nhau, cụ thể:

 • Đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau: Trong vòng tối đa 6 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hoàn thuế;
 • Đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau: Trong vòng 40 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hoàn thuế.

Theo Thông tư 80/2021/TT-BTC, kể từ ngày nhận được lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước hoặc lệnh hoàn trả kiêm bù trừ khoản thu ngân sách nhà nước, Kho bạc Nhà nước phải chi hoàn thuế trong vòng 1 ngày làm việc. 

Các câu hỏi thường gặp khi làm hồ sơ hoàn thuế GTGT

1. Điều kiện hoàn thuế GTGT là gì?

Để được xét duyệt hoàn thuế giá trị gia tăng, cơ sở kinh doanh cần đảm bảo 6 điều kiện sau:

>> Phải có thuế GTGT được khấu trừ;

>> Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ;

>> Mở tài khoản ngân hàng với MST của cơ sở kinh doanh ;

>> Lập và lưu giữ sổ sách, chứng từ theo chuẩn mực kế toán;

>> Thủ tục hoàn thuế GTGT được thực hiện đúng theo quy định hiện hành;

>> Có giấy chứng nhận ĐKKD hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và con dấu.


2. Phí dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Anpha?

Trọn gói chi phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng tại Anpha bao gồm:

>> 10.000.000 đồng/bộ hồ sơ;

>> 6% tổng số tiền thuế được hoàn.

Anpha sẽ thay bạn hoàn thành toàn bộ thủ tục hoàn thuế GTGT và theo dõi tiến độ hồ sơ cho đến khi doanh nghiệp được hoàn thuế.


3. Thời gian nhận được tiền hoàn thuế GTGT?

Với dịch vụ hoàn thuế GTGT tại Anpha, thông thường trong vòng 45 ngày, cơ quan thuế sẽ ra quyết định hoàn thuế và chi hoàn thuế cho cơ sở kinh doanh. 

Để nhanh chóng hoàn thành hồ sơ đề nghị hoàn thuế, liên hệ ngay với Anpha.


4. Nộp thừa thuế GTGT có được hoàn không?

Trong trường hợp cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ nộp thừa thuế giá trị gia tăng sẽ được hoàn thuế GTGT. Tuy nhiên, cơ sở kinh doanh cần đảm bảo các điều kiện khi làm thủ tục hoàn thuế GTGT.

  Tham khảo thêm: Các trường hợp được hoàn thuế GTGT.


5. Thủ tục hoàn thuế GTGT gồm những gì?

Tùy vào từng trường hợp mà hồ sơ hoàn thuế GTGT sẽ khác nhau, tham khảo chi tiết hồ sơ hoàn thuế GTGT theo từng trường hợp.

Sau khi chuẩn bị hồ sơ, cơ sở kinh doanh có thể nộp hồ sơ theo 1 trong 3 cách: nộp trực tiếp, nộp qua bưu điện hoặc nộp online tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Thời gian giải quyết đề nghị hoàn thuế GTGT là tối đa 6 ngày làm việc đối với trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau và trong vòng 40 ngày làm việc đối với trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau.


Gọi cho chúng tôi theo số 0901 042 555 (Miền Bắc)0939 35 6866 (Miền Trung) hoặc 0902 60 2345 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH