Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Mẫu số 01: Giảm thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 43/2022/QH15