Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Bộ luật Lao động 2019 số 45/2019/QH14

Ban hành: 20/11/2019

Hiệu lực: 01/01/2021

Tình trạng: Còn hiệu lực

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG

Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương IIVIỆC LÀM, TUYỂN DỤNG VÀ QUẢN LÝ LAO ĐỘNG

Chương III​​​​​​​: ​​​​​​​HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 2. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 3. CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Mục 4. HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU

Mục 5. CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG

Chương IV​​​​​​​: GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG NGHỀ

Chương V​​​​​​​: ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC, THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ, THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Mục 1. ĐỐI THOẠI TẠI NƠI LÀM VIỆC

Mục 2. THƯƠNG LƯỢNG TẬP THỂ

Mục 3. THỎA ƯỚC LAO ĐỘNG TẬP THỂ

Chương VI​​​​​​​: TIỀN LƯƠNG

Chương VII​​​​​​​: THỜI GIỜ LÀM VIỆC, THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI

Mục 1. THỜI GIỜ LÀM VIỆC

Mục 2. THỜI GIỜ NGHỈ NGƠI