Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty xây dựng

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị thành lập công ty cổ phần; Điều lệ công ty cổ phần; Danh sách cổ đông. Tải hồ sơ đầy đủ tại đây

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị thành lập; Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên. Tải hồ sơ đầy đủ tại đây

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị thành lập; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên. Tải hồ sơ đầy đủ tại đây

Hồ sơ thành lập công ty xây dựng vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ sẽ có văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư. Tải văn bản tại đây


Tải trọn bộ hồ sơ tại đây

Có thể bạn quan tâm?