Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên thành 1 thành viên 2019

Sau một thời gian hoạt động kinh doanh, do nhu cầu hoạt động kinh doanh dẫn đến việc thay đổi số lượng thành viên công ty thì chuyển đổi loại hình doanh nghiệp là giải pháp hợp lý được lựa chọn. Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết trình tự, thủ tục cũng như những lưu ý khi chuyển đổi từ loại hình công ty TNHH hai thành viên sang loại hình công ty tnhh một thành viên trở lên.

I. Căn cứ pháp lý

  • Luật doanh nghiệp năm 2014;
  • Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT
  • Nghị định số 78/2015/NĐ-CP

II. Thủ tục chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh 1 thành viên

1. Trình tự thực hiện thủ tục chuyển đổi

1.1 Thành phần hồ sơ cần chuẩn bị

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục I-2, Thông tư số 02/2019/TT-BKHĐT);

b) Điều lệ công ty chuyển đổi;

c) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp chủ sở hữu là cá nhân hoặc bản sao hợp lệ quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác của chủ sở hữu công ty đối với trường hợp chủ sở hữu công ty là tổ chức;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

e) Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi loại hình công ty.

1.2 Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

1.3 Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Phòng Đăng ký kinh doanh-Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh/ Thành phố nơi doanh nghiệp đặt địa chỉ trụ sở chính

2. Các hình thức chuyển đổi từ công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh 1 thành viên

  • Một thành viên hiện hữu trong công ty nhận chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp tương ứng của thành viên còn lại;
  • Một thành viên là pháp nhân nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ phần vốn góp của tất cả các thành viên còn lại;
  • Một tổ chức hoặc cá nhân không phải là thành viên hiện hữu của công ty nhận chuyển nhượng hoặc nhận góp vốn đầu tư bằng toàn bộ số vốn góp của tất cả thành viên công ty.

III. Lưu ý khi chuyển đổi công ty tnhh 2 thành viên thành công ty tnhh 1 thành viên

  • Khi thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, có thể thực hiện đồng thời các nội dung thay đổi khác (Ví dụ: Thay đổi tên công ty, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh…) trừ thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty;
  • Sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp,phải tiến hành khắc và công bố mẫu dấu mới nếu thủ tục này dẫn đến việc thay đổi nội dung trên con dấu công ty;
  • Sau khi chuyển đổi sang loại hình công ty tnhh 1 thành viên, chi phí lương của Giám đốc không được hạch toán vào chi phí doanh nghiệp;
  • Doanh nghiệp lưu ý thay đổi thông tin tại các giấy tờ, hồ sơ cũng như thông báo đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan về việc thay đổi loại hình doanh nghiệp của mình.

Mai Nguyễn- P. Pháp lý Anpha Hà Nội

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này.