Thủ tục thay đổi Giấy Phép Kinh Doanh trực tiếp và qua mạng

Trường hợp nào được phép thay đổi GPKD? Các thủ tục, hồ sơ cần là gì? Nộp hồ sơ giấy và trực tuyến có gì khác nhau? Qua bài viết này bạn sẽ có câu trả lời.

7 trường hợp phải làm thay đổi giấy phép kinh doanh

Tùy vào nhu cầu kinh doanh, định hướng phát triển hoặc các phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, mà doanh nghiệp sẽ cần làm thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy ĐKKD. Theo đó, các trường hợp mà doanh nghiệp có thể thay đổi bao gồm:

Lưu ý: Đối với trường hợp GPKD bị mất, rách không nhất thiết phải làm thủ tục thay đổi trên GPKD. Doanh nghiệp chỉ cần cập nhật một trong số các thông tin như số điện thoại, email, website hoặc số fax… là đã có thể cấp lại GPKD.

Thủ tục, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh bằng hồ sơ giấy

Để làm thủ tục thay đổi thông tin GPKD bằng phương pháp truyền thống (nộp hồ sơ giấy trực tiếp) thì các thủ tục, hồ sơ bao gồm:

1. Thay đổi tên doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tên doanh nghiệp;

Thông báo mẫu dấu;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu thông báo thay đổi tên doanh nghiệp.

2. Thay đổi địa chỉ

Thủ tục thay đổi địa chỉ sẽ có vài điểm khác biệt về hồ sơ đối với các trường hợp khác tỉnh, cùng tỉnh, khác quận hoặc tùy vào loại hình doanh nghiệp thành lập, chi tiết theo bảng sau: 

 

HỒ SƠ

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY

KHÁC TỈNH/KHÁC QUẬN

 

CÙNG TỈNH/CÙNG QUẬN

CÔNG TY CỔ PHẦN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thông báo thay đổi GPKD

Thông báo mẫu dấu

Giấy ủy quyền (Nếu người nộp hồ sơ khác chủ sở hữu/đại diện theo pháp luật)

Điều lệ công ty

     

Danh sách cổ đông, thành viên công ty

     

Quyết định của chủ sở hữu/hội đồng thành viên/hội đồng quản trị/đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ

 

Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ

 

 

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty.

3. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh

Thông báo thay đổi ngành nghề kinh doanh;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị về việc thay đổi tăng, giảm ngành nghề kinh doanh;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu thông báo thay đổi bổ sung ngành nghề.

4. Tăng, giảm vốn điều lệ

Thông báo thay đổi vốn điều lệ;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Thông báo cập nhật số điện thoại (Nếu công ty chưa cập nhật);

Giấy xác nhận việc góp vốn của các thành viên mới (Nếu có thành viên mới tham gia góp vốn);

CMND/CCCD/hộ chiếu của thành viên mới;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

 TẢI NGAY Mẫu thông báo thay đổi vốn điều lệ.

5. Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty

Biên bản họp hội đồng thành viên;

Quyết định của hội đồng thành viên về việc thay đổi thành viên;

Thông báo thay đổi nội dung ĐKKD;

Danh sách thông tin thành viên dự kiến thay đổi;

Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp và các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu thông báo thay đổi thành viên công ty.

6. Thay đổi đại diện pháp luật

Thông báo thay đổi người đại diện pháp luật;

Quyết định của chủ sở hữu, hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị;

Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc thay đổi người đại diện pháp luật;

CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện pháp luật dự kiến thay đổi;

Giấy ủy quyền (Trường hợp người nộp hồ sơ không phải chủ sở hữu hoặc đại diện theo pháp luật).

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu thông báo thay đổi đại diện pháp luật và mẫu quyết định .

7. Thay đổi loại hình công ty: 

Tùy vào loại hình doanh nghiệp chuyển đổi sẽ có sự khác nhau về hồ sơ.

HỒ SƠ

THAY ĐỔI LOẠI HÌNH CÔNG TY

TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TNHH HAI THÀNH VIÊN SANG CÔNG TY CỔ PHẦN

Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp

Điều lệ công ty chuyển đổi

Danh sách cổ đông sáng lập

 

Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất chuyển nhượng

Biên bản họp của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty

Quyết định của hội đồng thành viên về việc chuyển đổi loại hình công ty

CMND/CCCD/hộ chiếu của các thành viên hoặc cổ đông sáng lập

TẢI TRỌN BỘ Mẫu hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp.

 • Nơi tiếp nhận giải quyết hồ sơ: Sở KH&ĐT tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
 • Thời gian trả kết quả: Từ 3-5 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Thủ tục, hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh qua mạng

Đối với hình thức nộp trực tuyến, tuy còn khá mới so với việc nộp trực tiếp, nhưng hình thức này lại có nhiều ưu điểm như:

 • Chủ động cân đối, sắp xếp thời gian nộp hồ sơ đăng ký mà không phụ thuộc vào giờ làm việc của cơ quan hành chính;
 • Tiết kiệm tối đa thời gian đi lại, chờ đợi;
 • Tiết kiệm chi phí di chuyển và các chi phí phát sinh khác;
 • Tối ưu việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu cho doanh nghiệp và cả cơ quan hành chính;
 • Hạn chế được tình trạng quá tải trong việc nộp và nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Khác với phương pháp truyền thống, nộp hồ sơ thay đổi GPKD qua mạng có thể thực hiện 2 cách:

Cách 1: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh

Bạn đăng ký tài khoản tại dangkykinhdoanh.gov.vn.

Lưu ý: Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ, văn bản ủy quyền phải có thông tin của người ủy quyền.

Cách 2: Sử dụng chữ ký số (token)

Bạn phải làm thủ tục mua chữ ký số điện tử.

  Xem thêm: Chữ ký số điện tử.

Nhận kết quả:

Với cả 2 cách trên, sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn sẽ nhận được giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. Bạn mang giấy biên nhận đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả.

Nếu hồ sơ không hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ gửi chi tiết những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Bạn tiến hành điều chỉnh hồ sơ và nộp lại. 

Các dịch vụ thay đổi giấy phép kinh doanh tại Anpha

Nếu bạn không có thời gian hoặc chưa đủ kinh nghiệm để thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, hãy tham khảo dịch vụ tại Anpha theo các đường dẫn sau:

 1. Thay đổi tên công ty;
 2. Thay đổi địa chỉ;
 3. Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
 4. Tăng, giảm vốn điều lệ;
 5. Thay đổi thành viên cổ đông;
 6. Thay đổi đại diện pháp luật;
 7. Thay đổi loại hình công ty;
 8. Các lưu ý và lỗi sai cần tránh khi thay đổi giấy phép kinh doanh.

Các câu hỏi thường gặp khi thay đổi giấy phép kinh doanh

1. Khi nào thì phải làm hồ sơ thay đổi GPKD?

Với 7 thay đổi sau bạn cần làm thủ tục thay đổi GPKD: tên công ty; địa chỉ trụ sở; bổ sung ngành nghề kinh doanh; tăng, giảm vốn điều lệ; thành viên công ty, chủ sở hữu công ty; người đại diện pháp luật; loại hình công ty.


2. Thay đổi GPKD có thể làm online/qua mạng được không?

Được. Bạn có thể làm bằng 2 cách: Sử dụng tài khoản đăng ký kinh doanh hoặc chữ ký số (token). Chi tiết từng cách như sau:
Cách 1: Sau khi đăng ký tài khoản tại dangkykinhdoanh.gov.vn, bạn nộp toàn bộ hồ sơ qua mạng. 
Cách 2: Bạn làm thủ tục mua chữ ký số hoặc chọn dịch vụ đăng ký chữ ký số tại Anpha và nộp hồ sơ tương tự cách 1. 
Sau khi hồ sơ hợp lệ, bạn chỉ cần đến trực tiếp cơ quan đăng ký kinh doanh nhận kết quả.


3. Hồ sơ thay đổi thông tin trên GPKD nộp tại đâu?

Hồ sơ thay đổi nội dung trên GPKD nộp tại Sở KH&ĐT. Thông thường, khoảng 3-4 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, Sở sẽ thông báo kết quả cho bạn.


4. Nếu người đại diện pháp luật đổi số CMND thành CCCD thì có ảnh hưởng đến GPKD không?

Với trường hợp này, bạn cần làm hồ sơ cập nhật lại CCCD. Bạn có thể tham khảo dịch vụ cập nhật CCCD tại Anpha với chi phí chỉ từ 700.000đ, hồ sơ hoàn thành trong vòng 3-5 ngày, bạn chỉ cần cung cấp bản sao CCCD cho Anpha, còn lại Anpha sẽ làm thay bạn.


5. Nên làm thủ tục thay đổi GPKD trực tiếp hay qua mạng?

Khi làm hồ sơ online, doanh nghiệp có thể chủ động hơn về thời gian đăng ký mà không phải lệ thuộc vào giờ làm việc cơ quan nhà nước, tối ưu được thời gian và chi phí, thuận lợi hơn trong việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, cơ sở dữ liệu. Đồng thời, giảm tình trạng quá tải tại bộ phận một cửa.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH