Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty KHÁC QUẬN


Chi tiết quy trình chuyển địa chỉ công ty khác quận (thủ tục thay đổi trụ sở công ty khác quận) với Sở KH&ĐT và cơ quan thuế như thủ tục chốt thuế chuyển quận.

Mặc dù, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận, thay đổi trụ sở công ty khác quận hay thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận (cùng tỉnh hoặc thành phố) có nhiều điểm tương đồng với thay đổi địa chỉ công ty cùng quận. Tuy nhiên, bạn cần thực hiện thêm thủ tục chốt thuế chuyển quận, làm lại con dấu công ty… nên sẽ có phần phức tạp hơn. 

Tại bài viết này, Anpha sẽ hướng dẫn thay đổi địa chỉ công ty khác quận đầy đủ, nhanh chóng và đúng pháp luật.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Để thay đổi địa chỉ công ty khác quận, thay đổi trụ sở công ty khác quận… bạn cần thực hiện đồng thời thủ tục với cơ quan đăng ký thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh, chi tiết 2 bước như sau:

➤ Bước 1: Làm hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận với cơ quan thuế

1. Hồ sơ chuyển quận thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Đầu tiên, bạn tiến hành thủ tục chốt thuế chuyển quận với Chi cục Thuế quận cũ (thủ tục chuyển cơ quan thuế quản lý).

Chi tiết hồ sơ chuyển quận bao gồm:

 1. Mẫu thông báo thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế (mẫu số 08-MST);
 2. Giấy ủy quyền (trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp nộp hồ sơ);
 3. Bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (2 bản).

TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận với cơ quan.

2. Thời gian và quy trình thay đổi địa chỉ công ty khác quận

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, bạn nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế quận cũ và chờ nhận thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế. Sau đó, bạn mới tiến hành nộp thông báo tại Sở KH&ĐT (bước 2).

Thời gian Chi cục Thuế giải quyết hồ sơ chốt thuế chuyển quận: từ 10 - 15 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ lên Chi cục Thuế.

Lưu ý: Để tiện hơn trong quá trình thực hiện hồ sơ, hầu hết các doanh nghiệp sẽ nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế, mặc dù thủ tục này vẫn có thể thực hiện qua mạng.

➤ Bước 2: Làm hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty khác quận với Sở KH&ĐT

1. Hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận

Như đã chia sẻ tại bước 1, sau khi nhận được thông báo về việc chuyển địa điểm từ cơ quan thuế quận cũ, bạn tiến hành chuẩn bị hồ sơ với Sở KH&ĐT.

Chi tiết hồ sơ thay đổi trụ sở công ty khác quận theo từng loại hình doanh nghiệp bao gồm:

 1. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cụ thể là thông báo về việc thay đổi địa chỉ công ty khác quận;
 2. Giấy ủy quyền (trường hợp không phải đại diện pháp luật công ty trực tiếp nộp hồ sơ);
 3. Bản sao công chứng giấy tờ chứng thực cá nhân của người thực hiện thủ tục;
 4. Thông báo về việc chuyển địa điểm (mẫu 09-MST) do cơ quan thuế bàn giao tại bước 1;
 5. Quyết định của chủ sở hữu về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân);
 6. Quyết định của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần);
 7. Biên bản họp của hội đồng thành viên/hội đồng quản trị về việc thay đổi trụ sở công ty khác quận (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần).

TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ chuyển địa chỉ công ty khác quận với Sở KH&ĐT.

Lưu ý: Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của loại hình doanh nghiệp nào thì hồ sơ chuyển địa chỉ phải tương ứng với loại hình doanh nghiệp đấy.

2. Thời gian giải quyết hồ sơ chuyển địa chỉ công ty khác quận của Sở KH&ĐT

Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ, Sở KH&ĐT sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với địa chỉ mới cho công ty.

Sau đó, bạn tiến hành khắc lại con dấu với địa chỉ mới. Các vấn đề cần lưu ý sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi trụ sở công ty sẽ được Anpha chia sẻ chi tiết tại nội dung tiếp theo.

Các lưu ý khi làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận

➤ Các lưu ý xử lý hóa đơn khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận

 1. Không được xuất hóa đơn trong quá trình làm hồ sơ chuyển quận bên thuế;
 2. Trường hợp hóa đơn theo địa chỉ cũ vẫn còn, nếu:

>> Muốn tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp phải làm thông báo chốt hóa đơn bên quận cũ. Sau đó khắc con dấu vuông địa chỉ mới, đóng lên hóa đơn và làm mẫu TB04/AC nộp lên cơ quan thuế quận mới;

>> Không muốn tiếp tục sử dụng thì doanh nghiệp phải làm thông báo hủy hóa đơn theo mẫu TB03/AC trên phần mềm HTKK và nộp online trên trang Thuế điện tử. Sau đó, khi đặt in hóa đơn mới với địa chỉ mới thì doanh nghiệp phải làm lại thông báo phát hành hóa đơn mới.

  Xem thêm: Thủ tục phát hành hóa đơn mới.

➤ Các lưu ý chung như kê khai, báo cáo...

 1. Trong thời gian nộp hồ sơ chốt thuế chuyển quận, cơ quan thuế quận cũ sẽ rà soát lại tình hình đóng thuế, tình hình nộp báo cáo của công ty, nếu còn thiếu hoặc sai sót, cơ quan thuế quận cũ sẽ yêu cầu doanh nghiệp hoàn thiện;
 2. Song song với thủ tục chuyển quận bên thuế, doanh nghiệp sẽ nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ở các quý gần nhất theo hình thức qua mạng bằng chữ ký số của công ty;
 3. Đặt lại bảng hiệu mới với địa chỉ mới vừa thay đổi;
 4. Cập nhật địa chỉ mới với các bên có liên quan như ngân hàng, khách hàng, đối tác, phần mềm BHXH điện tử...

--------------

Quy trình thay đổi địa chỉ công ty khá phức tạp, vậy nên nếu bạn không có thời gian thực hiện hoặc chưa có kinh nghiệm, đặc biệt trong quá trình chuẩn bị hồ sơ hoặc các vấn đề liên quan đến việc xử lý hóa đơn điện tử khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, hãy tham khảo dịch vụ chuyển địa chỉ công ty trọn gói tại Anpha.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty  

Phí dịch vụ 500.000 đồng

Hoàn thành từ 3 - 4 ngày 

Các câu hỏi thường gặp khi chuyển địa chỉ công ty khác quận

1. Sau khi thay đổi địa chỉ công ty cần làm gì?

Sau khi hoàn thành thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, doanh nghiệp bạn cần lưu ý các vấn đề như sau:

>> Về việc xử lý hóa đơn, tùy vào nhu cầu của từng doanh nghiệp là muốn tiếp tục sử dụng hóa đơn với địa chỉ cũ hoặc ngừng sử dụng mà cách xử lý sẽ khác nhau;

>> Thiết kế lại bảng hiệu với địa chỉ mới vừa thay đổi và đặt tại trụ sở công ty;

>> Thông báo cho ngân hàng, khách hàng, đối tác, cơ quan BHXH… về việc doanh nghiệp đã thay đổi địa chỉ công ty…

  Xem chi tiết: Lưu ý sau khi chuyển trụ sở công ty.


2. Quy trình thay đổi địa chỉ công ty khác quận gồm mấy bước?

Chuyển địa chỉ công ty hay thay đổi trụ sở công ty khác quận bao gồm 2 bước:

>> Bước 1: Nộp hồ sơ chuyển quận với Chi cục Thuế quận cũ;

>> Bước 2: Nộp hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty cho Sở KH&ĐT.

Lưu ý trong quá trình chuyển trụ sở công ty khác quận, bạn không được xuất hóa đơn.

  Tham khảo chi tiết: Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty.


3. Thủ tục chốt thuế chuyển quận làm như thế nào?

Hồ sơ chuyển quận bao gồm:

>> Mẫu 08-MST thông báo thay đổi địa chỉ công ty với cơ quan thuế;

>> Giấy ủy quyền;

>> 2 bản sao y công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Bạn nộp trực tiếp tại Chi cục Thuế quận cũ và trong khoảng 10 - 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Chi cục Thuế sẽ ra thông báo về việc chuyển cơ quan quản lý thuế.


4. Trong thời gian chuyển quận có được xuất hóa đơn không?

Trong quá trình làm thủ tục chốt thuế chuyển quận với cơ quan thuế, bạn không được xuất hóa đơn.


5. Thay đổi địa chỉ công ty dẫn đến chuyển quận có phải quyết toán thuế?

Không cần phải quyết toán thuế, tuy nhiên khi làm thủ tục chuyển địa chỉ công ty, thay đổi trụ sở công ty khác quận, bạn phải tiến hành thủ tục với cơ quan thuế. Theo đó, trong lúc làm hồ sơ chuyển quận, nếu bạn chưa hoàn thành các nghĩa vụ với cơ quan thuế như nộp thuế, nộp báo cáo thuế… thì cơ quan thuế sẽ yêu cầu bạn hoàn thiện.

Đồng thời, bạn phải nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn các quý gần nhất qua mạng điện tử bằng chữ ký số.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ. 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

2 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn