So sánh thủ tục thay đổi địa chỉ công ty Cùng quận - Khác quận

Cùng Anpha so sánh thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận - khác quận để tìm điểm giống & khác về hồ sơ, các thủ tục liên quan như thuế, hóa đơn, BHXH… Anpha chắc chắn đây là những thông tin vô cùng hữu ích cho bạn.

Điểm giống nhau khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và khác quận

6 điểm giống nhau giữa thay đổi địa chỉ công ty 
cùng quận và khác quận

1. Đáp ứng các quy định về địa chỉ công ty 4. Thay đổi bảng hiệu công ty
2. Thay đổi giấy phép kinh doanh 5. Thay đổi thông tin tài khoản ngân hàng
3. Thay đổi thông tin hóa đơn điện tử 6. Thay đổi thông tin trên giấy phép con

1. Phải đáp ứng các quy định về địa chỉ công ty

Dù là địa chỉ trụ sở chính cũ hay mới của doanh nghiệp thì đều phải đáp ứng các điều kiện sau:

 • Địa chỉ công ty phải là nhà riêng hoặc ở tòa nhà văn phòng, cao ốc có chức năng kinh doanh thương mại. Không phải là chung cư, nhà tập thể hoặc ở những địa điểm đang tranh chấp hoặc bị hạn chế mục đích kinh doanh;
 • Địa chỉ công ty phải có đầy đủ số nhà, tên đường, ngõ, ngách, phố, phường/xã, quận/huyện;
 • Có đầy đủ giấy chứng minh quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp (như hợp đồng thuê, sổ đỏ) và quyền được phép sử dụng vào mục đích kinh doanh (như quyết định của chủ đầu tư tòa nhà, quyết định của của UBND).

>> Xem thêm: Quy định về đặt địa chỉ trụ sở chính của công ty, doanh nghiệp.

2. Làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép đầu tư

Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính công ty cùng quận hay khác quận đều sẽ làm thay đổi thông tin trên giấy phép kinh doanh, nên doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục sau:

 • Đối với công ty 100% vốn Việt Nam: Làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty trên giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Xem thêm: 

>> Hồ sơ, thủ tục thay đổi địa chỉ cho công ty, doanh nghiệp - Mới nhất;

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty có vốn đầu tư nước ngoài.

3. Làm thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử

Địa chỉ trụ sở chính là thông tin bắt buộc trên mẫu hóa đơn điện tử của doanh nghiệp. Do đó, khi thay đổi địa chỉ trụ sở, doanh nghiệp phải tạm dừng xuất hóa đơn, đồng thời gửi mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT tới cơ quan thuế để xin chấp thuận sử dụng hóa đơn theo địa chỉ trụ sở mới. 

Trong vòng 1 - 2 ngày làm việc, sau khi cơ quan thuế chấp nhận thì doanh nghiệp mới được tiếp tục xuất hóa đơn.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Tờ khai sử dụng hóa đơn điện tử mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT.

4. Phải thay đổi bảng hiệu công ty

Hầu hết bảng hiệu công ty đều chứa thông tin địa chỉ trụ sở, nên sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở cùng quận hay khác quận, doanh nghiệp cũng phải làm lại bảng hiệu theo địa chỉ mới và gắn tại trụ sở chính.

5. Làm thay đổi thông tin chủ tài khoản công ty

Thông tin trụ sở chính được đăng ký với bên ngân hàng khi mở tài khoản doanh nghiệp. Các giao dịch thanh toán online của công ty không bị ảnh hưởng khi thay đổi địa chỉ kinh doanh. Tuy nhiên, khi rút tiền mặt từ tài khoản công ty trực tiếp, nếu kê khai thông tin địa chỉ không khớp, doanh nghiệp có thể bị gián đoạn dịch vụ và phải cập nhật việc thay đổi địa chỉ trụ sở theo yêu cầu của ngân hàng.

6. Làm thay đổi thông tin trên các giấy phép con

Khi thay đổi địa chỉ trụ sở chính, doanh nghiệp cần làm thủ tục thay đổi thông tin trên các giấy phép con như: giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm, giấy chứng nhận ISO, giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu… để đồng nhất thông tin, tránh phát sinh những rắc rối sau này. 

Điểm khác nhau khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và khác quận

Khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hay khác quận, sẽ có những khác biệt sau đây:

1. Đối với con dấu pháp nhân

Ảnh hưởng đối với con dấu pháp nhân khi thay đổi địa chỉ công ty
Đổi địa chỉ công ty cùng quận Đổi địa chỉ công ty khác quận
Không cần khắc lại con dấu pháp nhân Phải khắc lại con dấu pháp nhân
Đối với con dấu pháp nhân của công ty chứa thông tin về quận/huyện/thành phố thì:

Đối với con dấu pháp nhân công ty không chứa thông tin quận/huyện thì khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hay khác quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp không cần khắc lại con dấu.

2. Quy trình, thủ tục thay đổi địa chỉ công ty

➤ Đối với doanh nghiệp do Chi cục Thuế quản lý:

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty do Chi cục Thuế quản lý
Đổi địa chỉ công ty cùng quận Đổi địa chỉ công ty khác quận
 • Không thay đổi cơ quan thuế quản lý
 • Không cần quyết toán thuế
 • Có thay đổi cơ quan thuế quản lý
 • Phải quyết toán thuế
Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý nên doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở KH&ĐT tỉnh, không cần thông báo với cơ quan thuế.

Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, tùy theo từng cơ quan thuế ở mỗi tỉnh thành và trường hợp mỗi doanh nghiệp mà hướng xử lý có thể khác nhau. Chẳng hạn:

 • Tại Hà Nội: Đối với công ty đã có phát sinh doanh thu, cơ quan thuế đa phần đều yêu cầu làm thủ tục quyết toán thuế. Trừ trường hợp công ty mới thành lập và vẫn còn ít doanh thu thì mới có thể xin hoãn quyết toán;
 • Tại TP. HCM: Theo nguyên tắc khi chuyển quận thì doanh nghiệp không cần quyết toán thuế, ngoại trừ một số trường hợp thuộc danh sách phải quyết toán của cơ quan thuế. Khi đó:
  • Cơ quan thuế sẽ rà soát các tờ khai thuế, báo cáo thuế mà doanh nghiệp đã nộp từ trước đến nay. Nếu có phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ yêu cầu doanh nghiệp nộp lại và ra biên bản, quyết định xử phạt;
  • Cơ quan thuế sẽ kiểm tra các khoản nợ thuế tính tới thời điểm chuyển quận và yêu cầu doanh nghiệp hoàn tất nghĩa vụ nợ thuế.

➤ Đối với doanh nghiệp do Cục Thuế quản lý:

Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty do Cục Thuế quản lý
Đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh Đổi địa chỉ công ty sang tỉnh khác
 • Không thay đổi cơ quan thuế quản lý
 • Không cần quyết toán thuế
 • Có thay đổi cơ quan thuế quản lý
 • Phải quyết toán thuế
Khi thay đổi địa chỉ công ty trong cùng tỉnh không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, nên chỉ cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Sở KH&ĐT.

Trường hợp chuyển địa chỉ công ty sang tỉnh khác làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, thì doanh nghiệp phải quyết toán thuế trước, rồi làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở KH&ĐT tỉnh nơi chuyển đến.

Tham khảo bài viết:

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty cùng quận;

>> Thủ tục thay đổi địa chỉ công ty khác quận;

>> Cách lập tờ khai quyết toán thuế TNDN.

3. Thủ tục thực hiện với cơ quan BHXH

Thủ tục cần thực hiện với cơ quan BHXH khi đổi địa chỉ công ty
Đổi địa chỉ công ty cùng quận Đổi địa chỉ công ty khác quận
 • Không thay đổi cơ quan BHXH
 • Chỉ cần cập nhật địa chỉ trên phần mềm BHXH
 • Thay đổi cơ quan BHXH
 • Phải báo giảm BHXH và đóng đủ tiền BHXH còn nợ đến thời điểm hiện tại
 • Báo tăng BHXH ở quận mới
Trường hợp thay đổi địa chỉ cùng quận/huyện, không làm thay đổi cơ quan BHXH quản lý, doanh nghiệp chỉ cần làm thông báo cập nhật địa chỉ trên phần mềm BHXH.

Trường hợp thay đổi địa chỉ công ty khác quận, doanh nghiệp phải thực hiện 2 bước sau:

 • Bước 1: Làm thủ tục báo giảm BHXH cho người lao động để chuyển quận hoặc chuyển tỉnh và đóng tiền BHXH còn nợ đến tháng hiện tại;
 • Bước 2: Làm thủ tục báo tăng BHXH cụ thể xin cấp mã đơn vị mới ở địa chỉ mới và làm thủ tục báo tăng do chuyển quận, chuyển tỉnh để cơ quan BHXH nắm thông tin và cập nhật dữ liệu từ nơi quản lý cũ.

Tham khảo bài viết:

 >> Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội;

 >> Thủ tục báo tăng giảm BHXH điện tử.

Nên thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hay khác quận?

Việc chuyển địa chỉ kinh doanh trong cùng quận hay khác quận phụ thuộc vào nhu cầu và định hướng của mỗi công ty, doanh nghiệp. Tuy nhiên, Anpha có lời khuyên cho doanh nghiệp như sau:

 • Nếu chỉ đơn giản muốn tìm một văn phòng mới phù hợp hơn để đáp ứng được môi trường làm việc cho nhân viên thì doanh nghiệp nên ưu tiên việc chuyển địa chỉ công ty cùng quận để hạn chế phát sinh các thủ tục với cơ quan thuế và bảo hiểm xã hội;
 • Nếu doanh nghiệp quyết định chuyển địa chỉ kinh doanh sang quận/huyện khác, thậm chí là tỉnh khác để phát triển lâu dài, thì cần hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ thuế, tiền thuế. Nếu cơ quan thuế yêu cầu quyết toán thuế thì cần kiểm tra, rà soát lại báo cáo, sổ sách, hóa đơn, chứng từ các năm xem đã chuẩn chỉ chưa và kịp thời bổ sung, điều chỉnh để tránh bị phạt khi quyết toán.

Dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, khác quận của Anpha

Việc không nắm rõ được hết những thủ tục cần phải thực hiện trước và sau khi thay đổi trụ sở chính trong cùng quận hay khác quận, khác tỉnh có thể dẫn đến những sai sót và nguy cơ bị xử phạt không đáng có cho doanh nghiệp. Giải pháp tốt nhất chính là sử dụng dịch vụ thay đổi địa chỉ công ty của Anpha:

 • Phí dịch vụ trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng;
 • Nhận kết quả sau 3 - 5 ngày làm việc;
 • Tư vấn từ A - Z quy định, thủ tục thay đổi địa chỉ cùng quận, khác quận, khác tỉnh;
 • Hoàn thành hồ sơ theo quy định của Sở KH&ĐT và trình doanh nghiệp ký tận nơi;
 • Hoàn thành các thủ tục liên quan đối với cơ quan thuế và cơ quan BHXH (nếu có);
 • Miễn phí bàn giao giấy phép kinh doanh và con dấu mới tận nơi;
 • Miễn phí tư vấn và sẵn sàng hỗ trợ doanh nghiệp các thủ tục liên quan đến hóa đơn điện tử, chữ ký số, tài khoản ngân hàng, giấy phép con… sau khi thay đổi địa chỉ trụ sở.

>> Xem chi tiết: Dịch vụ làm thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty.

GỌI NGAY

Một số câu hỏi về việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận, khác quận

1. Điểm khác nhau giữa thay đổi địa chỉ công ty cùng quận và khác quận là gì?

Khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, doanh nghiệp phải làm thực hiện thêm 3 việc sau:

 • Khắc lại con dấu công ty đối với con dấu có chứa thông tin quận/huyện;
 • Hoàn thành các nghĩa vụ thuế, tiền thuế hoặc thực hiện quyết toán thuế theo yêu cầu của cơ quan thuế quản lý;
 • Làm thủ tục báo giảm BHXH tại quận cũ, rồi làm thủ tục báo tăng BHXH tại quận mới.

2. Trong thời gian làm thủ tục chuyển quận, doanh nghiệp có được xuất hóa đơn không?

Không. Trong quá trình chuyển địa chỉ trụ sở từ quận cũ sang quận mới, doanh nghiệp không được xuất hóa đơn, đồng thời phải gửi mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT tới cơ quan thuế để xin chấp thuận sử dụng hóa đơn theo địa chỉ trụ sở mới. Trong vòng 1 - 2 ngày, sau khi cơ quan thuế chấp nhận thì doanh nghiệp mới được tiếp tục xuất hóa đơn.


3. Thay đổi địa chỉ công ty có cần làm lại bảng hiệu công ty?

Khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận hay khác quận, doanh nghiệp đều phải làm lại bảng hiệu theo địa chỉ mới và gắn tại trụ sở chính.


4. Địa chỉ công ty cần thể hiện những thông tin gì?

Địa chỉ công ty được xác định chính xác bằng số nhà, ngách, hẻm, ngõ phố, phố, đường hoặc thôn, xóm, ấp, xã, phường, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; số điện thoại, số fax và thư điện tử (nếu có).


5. Thay đổi địa chỉ công ty có làm thay đổi giấy phép kinh doanh không?

Việc thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/khác quận sẽ làm thay đổi các giấy phép kinh doanh sau:

 • Đối với công ty 100% vốn Việt Nam: Làm thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Làm thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

6. Thay đổi địa chỉ công ty khác quận cần lưu ý điều gì?

Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh khác quận làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, ngoài việc phải làm hồ sơ với Sở KH&ĐT, doanh nghiệp có thể phát sinh thủ tục quyết toán (tùy cơ quan thuế và trường hợp doanh nghiệp cụ thể). Chẳng hạn:

 • Tại Hà Nội, nếu công ty đã phát sinh doanh thu, cơ quan thuế đa phần đều yêu cầu làm quyết toán thuế. Trừ khi công ty mới thành lập, ít doanh thu thì có thể xin hoãn quyết toán;
 • Tại TP. HCM, khi chuyển quận thì doanh nghiệp không cần quyết toán thuế, ngoại trừ một số trường hợp thuộc danh sách phải quyết toán của cơ quan thuế.

7. Thay đổi địa chỉ công ty cùng quận có phải làm thủ tục tại cơ quan thuế không?

Không. Trường hợp thay đổi địa chỉ kinh doanh cùng quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý nên doanh nghiệp chỉ cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ tại Sở KH&ĐT tỉnh, không cần làm thủ tục thông báo tại cơ quan thuế. 

Tuy nhiên, để có thể sử dụng hóa đơn theo địa chỉ mới, doanh nghiệp phải gửi mẫu 01/ĐKTĐ-HĐĐT cho cơ quan thuế rồi báo với đơn vị cung cấp hóa đơn để điều chỉnh thành địa chỉ mới.


8. Thay đổi địa chỉ công ty có vốn nước ngoài có cần thông báo với cơ quan thuế?

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài do Cục Thuế quản lý, khi thay đổi địa chỉ công ty cùng quận/khác quận không làm thay đổi cơ quan thuế quản lý, nên chỉ cần làm thủ tục thay đổi địa chỉ công ty tại Sở KH&ĐT, không cần thông báo với Cục Thuế.


9. Thay đổi địa chỉ công ty khác quận cần làm thủ tục gì với cơ quan BHXH?

Khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, doanh nghiệp phải làm 2 bước sau với cơ quan BHXH:

 • Bước 1: Làm thủ tục báo giảm BHXH cho người lao động để chuyển quận hoặc chuyển tỉnh và đóng tiền BHXH còn nợ đến tháng hiện tại;
 • Bước 2: Làm thủ tục báo tăng BHXH (xin cấp mã đơn vị mới ở địa chỉ mới và làm thủ tục báo tăng do chuyển quận, chuyển tỉnh).

Tham khảo bài viết:

>> Thủ tục chốt sổ bảo hiểm xã hội, cách nộp hồ sơ chốt sổ BHXH;

>>  Thủ tục & các bước kê khai báo tăng, báo giảm BHXH điện tử.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH