Dịch vụ làm hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Dịch vụ làm thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên và TNHH 2 thành viên trở lên tại Anpha từ 1.000.000đ, hoàn thành 5 - 7 ngày. Gọi ngay!

Dịch vụ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH tại Anpha

Anpha nhận làm thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên. Thông tin dịch vụ chi tiết như sau:

Phí dịch vụ chuyển nhượng vốn góp

 1. Thay đổi giấy phép kinh doanh: 

1.000.000 đồng - 1.500.000 đồng (tùy vào số lượng thành viên chuyển nhượng);

 1. Nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân (TNCN) cho thành viên chuyển nhượng: 

500.000 đồng/hợp đồng chuyển nhượng.

Thời gian hoàn thành dịch vụ

Từ 5 - 7 ngày làm việc, kể từ ngày nộp hồ sơ.

Các thông tin bạn cần cung cấp

 1. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 2. Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật của doanh nghiệp;
 3. Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng.

GỌI NGAY

Ưu điểm dịch vụ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH tại Anpha

Với dịch vụ chuyển nhượng phần vốn góp của Anpha, bạn sẽ được hỗ trợ các vấn đề sau:

 1. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH;
 2. Hoàn thành toàn bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có);
 3. Nộp hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp tại Sở KH&ĐT;
 4. Thực hiện thủ tục thông báo, kê khai thuế TNCN với Chi cục Thuế;
 5. Bàn giao kết quả tận nơi miễn phí.
 

Chuyển nhượng vốn là gì? Quy định chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH

Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH là việc thành viên chuyển nhượng 1 phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình (bao gồm cả quyền và nghĩa vụ) cho thành viên khác hoặc cá nhân/tổ chức ngoài doanh nghiệp.

Đối với loại hình công ty TNHH, việc chuyển nhượng vốn góp được chia thành nhiều trường hợp nhỏ như sau: 

 1. Chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức nước ngoài;
 2. Chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức Việt Nam;
 3. Chuyển nhượng toàn phần hay chuyển nhượng 1 phần;
 4. Chuyển nhượng làm ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến số lượng thành viên.

Tuy nhiên, dù doanh nghiệp chuyển nhượng vốn góp trong trường hợp nào thì thành viên chuyển nhượng phải ưu tiên chào bán cho các thành viên còn lại trước khi chuyển nhượng cho cá nhân/tổ chức ngoài doanh nghiệp. Đồng thời, cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vẫn phải đảm bảo góp đủ phần vốn góp cam kết trong thời hạn 10 ngày.

----------

Để tránh bị nhầm lẫn trong quá trình thực hiện, Anpha sẽ phân biệt rõ cho bạn thủ tục cần thực hiện khi chuyển nhượng vốn góp theo từng loại hình công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, cụ thể:

➤ Chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH 1 thành viên

 • Trường hợp 1 - Chuyển nhượng toàn phần: Bạn thực hiện thủ tục thay đổi chủ sở hữu;
 • Trường hợp 2 - Chuyển nhượng 1 phần: Bạn thực hiện thủ tục chuyển đổi loại hình.

Lưu ý: Với cả 2 trường hợp trên, hồ sơ thực hiện đã bao gồm hồ sơ chuyển nhượng vốn góp.

➤ Chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên: Bạn thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn góp.

Các quy định về chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên, tham khảo tại bài viết sau đây.

 Tham khảo: Điều kiện chuyển nhượng vốn góp

 

Thủ tục, hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

➤ Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 thành viên

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty;
 2. Thông báo về việc chuyển nhượng phần vốn góp;
 3. Văn bản ủy quyền (nếu có);
 4. CMND/CCCD/hộ chiếu của cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
 5. Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ có giá trị chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH 1 TV.

➤ Hồ sơ chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 1. Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp công ty ;
 2. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp v/v thay đổi thành viên công ty TNHH;
 3. Danh sách thành viên;
 4. Văn bản ủy quyền (nếu có);
 5. CMND/CCCD/hộ chiếu của cá nhân nhận chuyển nhượng phần vốn góp;
 6. Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn góp hoặc các giấy tờ có giá trị chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng.

TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 TV trở lên.

➤ Quy trình, thủ tục chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH 1 TV & 2 TV trở lên

2 bước cơ bản khi thực hiện chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH bao gồm:

 • Bước 1: Hoàn thành thủ tục với Sở KH&ĐT (thủ tục chuyển nhượng & thay đổi GPKD);
 • Bước 2: Nộp tờ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế.
 

Các vấn đề về thuế chuyển nhượng vốn góp trong công ty TNHH

Tùy vào từng trường hợp mà cá nhân chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH sẽ phát sinh hoặc không phát sinh thuế thu nhập cá nhân, cụ thể:

➤ Trường hợp phát sinh thuế TNCN

Nếu giá chuyển nhượng lớn hơn trị giá phần vốn góp trong công ty của cá nhân chuyển nhượng (tại thời điểm chuyển nhượng vốn) cộng với các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn. 

➤ Trường hợp không phát sinh thuế TNCN

Nếu giá chuyển nhượng bằng trị giá phần vốn góp trong công ty của cá nhân chuyển nhượng.

➤ Mức thuế TNCN phát sinh phải nộp

Mức thuế TNCN phát sinh phải nộp từ việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH là 20% trên thu nhập tính thuế. Theo đó, thu nhập tính thuế được tính theo công thức dưới đây:

Thu nhập tính thuế = Giá chuyển nhượng - (Trị giá phần vốn góp tại thời điểm chuyển nhượng vốn + Các chi phí hợp lý liên quan)

➤ Trường hợp nộp tờ khai thuế TNCN

Dù có phát sinh hay không phát sinh thuế TNCN từ việc chuyển nhượng vốn thì khi chuyển nhượng vốn vẫn phải nộp tờ khai thuế TNCN đến Chi cục Thuế quản lý công ty.

Thời hạn nộp tờ khai thuế TNCN:

 • Trường hợp cá nhân tự khai: Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày hợp đồng chuyển nhượng vốn có hiệu lực;
 • Trường hợp doanh nghiệp nộp thay: Trước thời điểm làm thủ tục chuyển nhượng vốn theo quy định của pháp luật.

GỌI NGAY

 

Các câu hỏi thường gặp khi chuyển nhượng vốn công ty TNHH

1. Chuyển nhượng vốn công ty TNHH có phải nộp thuế TNCN không?

Thuế TNCN khi làm hồ sơ chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH được quy định như sau:

 • Đối với tờ khai thuế TNCN: Dù có hay không phát sinh thuế TNCN, khi chuyển nhượng vốn vẫn phải nộp tờ khai đến Chi cục Thuế trực tiếp quản lý;
 • Đối với thuế TNCN sẽ có 2 trường hợp:

        >> Phải nộp thuế TNCN nếu giá trị chuyển nhượng lớn hơn trị giá phần vốn góp trong công ty của cá nhân chuyển nhượng (tại thời điểm chuyển nhượng vốn) cộng với các chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng vốn;

        >> Không phải nộp thuế TNCN nếu giá chuyển nhượng bằng trị giá phần vốn góp trong công ty của cá nhân chuyển nhượng.


2. Chi phí chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên tại Anpha?

Phí dịch vụ chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH 2 thành viên bao gồm: 

 • Thay đổi GPKD: 1.000.000đ - 1.500.000đ (tùy số lượng thành viên);
 • Nộp tờ khai thuế TNCN cho thành viên chuyển nhượng: 500.000đ/hợp đồng chuyển nhượng.

3. Hướng dẫn thủ tục chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH?

Để chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty TNHH, bạn cần thực hiện các bước cơ bản:

 • Bước 1: Hoàn thành thủ tục với Sở KH&ĐT (thủ tục chuyển nhượng và thủ tục thay đổi GPKD);
 • Bước 2: Nộp tờ khai thuế TNCN cho cơ quan thuế.

Hoặc tham khảo dịch vụ chuyển nhượng vốn góp tại Anpha để đơn giản hóa các bước.


4. Thời hạn góp vốn sau khi hoàn tất thủ tục chuyển nhượng là bao lâu?

Sau khi hoàn tất việc chuyển nhượng vốn trong công ty TNHH, trong vòng 10 ngày, cá nhân/tổ chức nhận chuyển nhượng vốn phải góp đủ vốn cam kết.


5. Dịch vụ chuyển nhượng phần vốn góp tại Anpha có gì khác?

Khi chọn dịch vụ chuyển nhượng vốn công ty TNHH 1 thành viên hay chuyển nhượng vốn công ty TNHH 2 thành viên trở lên tại Anpha, bạn sẽ nhận được 5 quyền lợi như: 

 • Hoàn thành toàn bộ hồ sơ chuyển nhượng vốn góp công ty TNHH;
 • Hoàn thành toàn bộ hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh (nếu có);
 • Nộp hồ sơ chuyển nhượng phần vốn góp tại Sở KH&ĐT;
 • Thực hiện thủ tục thông báo, kê khai thuế TNCN với Chi cục Thuế;
 • Bàn giao kết quả tận nơi miễn phí.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH