Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký công ty; Điều lệ công ty và văn bản cử người đại diện. TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ thành lập công ty TNHH 1 thành viên.

Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Hồ sơ bao gồm: Giấy đề nghị đăng ký công ty; Điều lệ công ty; Danh sách thành viên công ty; Văn bản cử người đại diện. TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Hồ sơ thành lập công ty cổ phần

Hồ sơ gồm có: Giấy đề nghị đăng ký công ty cổ phần; Điều lệ công ty; Danh sách cổ đông, Văn bản người đại diện. TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ thành lập công ty cổ phần.

Hồ sơ thành lập công ty hợp danh

Hồ sơ bao gồm: giấy đề nghị đăng ký công ty hợp danh; Danh sách thành viên; Văn bản cử người đại diện. TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ thành lập công ty hợp danh.

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Hồ sơ có giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tư nhân. TẢI MIỄN PHÍ Hồ sơ thành lập doanh nghiệp.

Mẫu giấy ủy quyền
TẢI MIỄN PHÍ Mẫu giấy ủy quyền.

Tải trọn bộ hồ sơ TẠI ĐÂY

 

 

Có thể bạn quan tâm?