Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ

Ban hành: 19/10/2020

Hiệu lực: 01/07/2022

Tình trạng: Còn hiệu lực

 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Chương INHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Chương IIQUY ĐỊNH ĐỐI VỚI HÓA ĐƠN

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Mục 3. HÓA ĐƠN DO CƠ QUAN THUẾ ĐẶT IN

Chương IIIQUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CHỨNG TỪ

Mục 1. QUY ĐỊNH CHUNG

Mục 2. QUY ĐỊNH VỀ CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

Mục 3. QUY ĐỊNH VỀ BIÊN LAI GIẤY THEO HÌNH THỨC ĐẶT IN, TỰ IN

Chương IVXÂY DỰNG, TRA CỨU THÔNG TIN HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Mục 1. XÂY DỰNG THÔNG TIN HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Mục 2. TRA CỨU, CUNG CẤP, SỬ DỤNG THÔNG TIN HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Chương VQUYỀN, NGHĨA VỤ, TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC TỔ CHỨC, CÁ NHÂN TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNG HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ

Chương VIĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Phụ lục IA: HỒ SƠ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ - NGƯỜI NỘP THUẾ

1. Hóa đơn điện tử

2. Hóa đơn do cơ quan thuế đặt in

3. Biên lai

Phụ lục IBDANH MỤC THÔNG BÁO CỦA CƠ QUAN QUẢN LÝ THUẾ

1. Hóa đơn, chứng từ điện tử

2. Hóa đơn, chứng từ giấy

Phụ lục II TRA CỨU, CUNG CẤP THÔNG TIN HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ ĐIỆN TỬ

 Phụ lục IIICÁC MẪU THAM KHẢO VỀ HÓ