Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Hồ sơ thành lập hộ kinh doanh

Bộ hồ sơ thành lập hộ kinh doanh theo thông tư 02/2023/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 01/07/2023. (Mới nhất)

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo thông tư 02/2023/TT-BKHĐT (Mới nhất)

Xem và tải miễn phí tại đây.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Xem và tải miễn phí Giấy ủy quyền.

Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập hộ kinh doanh. Xem và tải miễn phí Biên bản thoả thuận góp vốn thành lập HKD.

Bộ hồ sơ thành lập hộ kinh doanh theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT có hiệu lực ngày 01/05/2021.

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh theo thông tư 01/2021/TT-BKHĐT. Xem và tải miễn phí Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh.

Giấy ủy quyền nộp hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh cá thể. Xem và tải miễn phí Giấy ủy quyền

Biên bản thỏa thuận góp vốn thành lập hộ kinh doanh. Xem và tải miễn phí Biên bản thoả thuận góp vốn thành lập HKD.

Có thể bạn quan tâm?