Hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể

Xem ngay hồ sơ, thủ tục thay đổi giấy phép đăng ký kinh doanh hộ cá thể và các trường hợp cần thay đổi giấy phép hộ kinh doanh trong bài viết này của Anpha.

Các trường hợp cần thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể

Theo quy định tại Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh cá thể có thể làm thủ tục để thay đổi một hoặc nhiều thông tin trên dưới đây trên giấy phép kinh doanh, cụ thể:

 1. Điều chỉnh (tăng/giảm) vốn hộ kinh doanh;
 2. Thay đổi, bổ sung ngành nghề cho hộ kinh doanh;
 3. Thay đổi tên hộ kinh doanh cá thể;
 4. Thay đổi thông tin người đại diện hộ kinh doanh;
 5. Thay đổi thông tin của các thành viên hộ gia đình cùng góp vốn thành lập hộ kinh doanh;
 6. Thay đổi địa điểm kinh doanh;
 7. Thay đổi thông tin liên hệ như số điện thoại, email, website, fax.

Khi có nhu cầu thay đổi một trong các thông tin trên, chủ hộ kinh doanh cần phải tiến hành làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 10 ngày tính từ ngày có sự thay đổi.

Hồ sơ, thủ tục thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

1. Thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Việc thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể có thể xảy ra khi:

 • Chủ hộ kinh doanh bán hoặc sang nhượng lại (cửa hàng, shop) cho người khác;
 • Được thừa kế do cha/mẹ hoặc người thân trong gia đình là chủ HKD để lại sau khi qua đời.

➨ Hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể

Bộ hồ sơ thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể gồm có:

 • Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh;
 • Các loại hợp đồng, giấy tờ chứng minh liên quan trong trường hợp bán hộ kinh doanh, tặng cho hoặc thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế;
 • Nếu các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký kinh doanh thì cần cung cấp thêm:
  • Bản sao biên bản họp thành viên gia đình về việc thay đổi chủ hộ kinh doanh;
  • Bản sao văn bản ủy quyền cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh.
 • Bản sao CCCD/CMND/hộ chiếu của chủ hộ kinh doanh mới.

>> TẢI MẪU: Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh.

Lưu ý:

 • Trường hợp mua bán, chuyển nhượng hộ kinh doanh thì giấy thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh phải có chữ ký đồng thời của chủ hộ kinh doanh cũ và chủ hộ kinh doanh mới;
 • Trường hợp thừa kế thì giấy thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh mới là người được thừa kế ký tên.

➨ Cơ quan tiếp nhận và thời gian xử lý hồ sơ

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - UBND quận/huyện nơi cấp giấy phép hộ kinh doanh trước đó.

Thời gian giải quyết thủ tục: 3 ngày làm việc.

2. Thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh sang quận/huyện/tỉnh thành khác

Theo Điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, khi HKD chuyển địa chỉ sang quận/huyện/tỉnh thành mới thì phải nộp hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến UBND quận/huyện nơi dự kiến chuyển đến.

➨ Hồ sơ thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh cá thể

Hồ sơ thay đổi chuyển địa điểm hộ kinh doanh gửi UBND quận/huyện/tỉnh mới bao gồm:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ ký;
 • Nếu các thành viên hộ gia đình cùng đăng ký kinh doanh thì cần cung cấp:
  • Bản sao biên bản họp thành viên về việc thay đổi địa chỉ trụ sở;
  • Bản sao CCCD/CMND/hộ chiếu của chủ HKD và các thành viên hộ gia đình.

>> TẢI MẪU: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

➨ Cơ quan tiếp nhận và thời gian xử lý hồ sơ

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - UBND quận/huyện mới nơi HKD dự kiến chuyển đến.

Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, UBND quận/huyện mới cấp giấy biên nhận và giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới.

Sau 3 ngày tính từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, UBND quận/huyện nơi HKD đặt địa chỉ mới thông báo đến UBND quận/huyện cũ nơi trước đây hộ kinh doanh đã đăng ký.

Lưu ý: 

Trong thực tế, khi hộ kinh doanh muốn chuyển địa chỉ trụ sở/địa điểm kinh doanh sang quận/huyện khác cùng tỉnh hoặc chuyển sang tỉnh khác thì sẽ phải làm thủ tục giải thể hộ kinh doanh tại địa chỉ cũ sau đó thực hiện đăng ký hộ kinh doanh tại địa chỉ mới.

Để được hỗ trợ chi tiết về trường hợp này bạn có thể liên hệ Anpha theo hotline dưới đây.

GỌI NGAY

3. Thay đổi giấy phép hộ kinh doanh trong các trường hợp thông thường

Ngoài 2 trường hợp bên trên, thì các trường hợp thông thường như thay đổi ngành nghề kinh doanh, vốn, thay đổi địa chỉ hộ kinh doanh trong cùng quận/huyện hay thay đổi các thông tin như email, số điện thoại… trên giấy phép hộ kinh doanh tương đối đơn giản.

Hồ sơ thay đổi giấy phép hộ kinh doanh các trường hợp thông thường gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể do chủ hộ ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi thông tin trên giấy phép hộ kinh doanh (nếu các thành viên trong gia đình cùng góp vốn thành lập).

>> TẢI MẪU: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh.

Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - UBND quận/huyện nơi hộ kinh doanh đang hoạt động.
Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

3 lưu ý khi thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể

 1. Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh phát sinh trong thời gian trước ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trường hợp hộ kinh doanh, người mua, người được tặng cho, người thừa kế và chủ nợ của hộ kinh doanh có thỏa thuận khác;
 2. Ngay sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới, bạn phải nộp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ;
 3. Trường hợp thay đổi tên, địa chỉ hộ kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh cần làm lại bảng hiệu cho hộ kinh doanh.

Các câu hỏi hay gặp khi thay đổi giấy phép hộ kinh doanh cá thể

1. Khi nào cần làm thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

Chủ hộ kinh doanh cần phải tiến hành làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi có sự thay đổi một trong các nội dung sau:

 • Thay đổi ngành nghề, vốn hộ kinh doanh;
 • Thay đổi tên hộ kinh doanh;
 • Thay đổi thông tin người đại diện hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình;
 • Thay đổi địa điểm kinh doanh;
 • Thay đổi thông tin liên hệ như số điện thoại, email, website, fax.

2. Có bắt buộc phải làm thủ tục thay đổi nội dung giấy phép hộ kinh doanh không?

Có. Chủ hộ kinh doanh phải tiến hành làm thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong vòng 10 ngày tính từ ngày có sự thay đổi một trong các thông tin trên giấy phép.


3. Hồ sơ thay đổi nội dung giấy phép kinh doanh hộ cá thể?

Thành phần hồ sơ gồm có:

 • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hộ cá thể do chủ hộ ký;
 • Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình nếu các thành viên cùng đăng ký kinh doanh.

4. Việc thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể xảy ra khi nào?

Việc thay đổi tên hay thay đổi chủ hộ kinh doanh cá thể có thể xảy ra khi:

 • Do chủ hộ kinh doanh bán hoặc sang nhượng lại (cửa hàng, shop) cho người khác;
 • Được thừa kế do cha/mẹ hoặc người thân trong gia đình là chủ hộ kinh doanh để lại sau khi qua đời.

5. Mất bao lâu để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ cá thể mới?

Trong thời hạn 3 ngày làm việc, UBND cấp quận/huyện trao giấy biên nhận và cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho các trường hợp có hồ sơ hợp lệ.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH