Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Mẫu số 01/CKTT-CNKD: Bảng công khai thông tin cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán