Tra cứu Văn bản/ Hồ sơ mẫu

Từ khóa tối thiểu 3 ký tự:*Tiêu đề*Số hiệu*Tên hồ sơ

Mẫu số 01/TBKĐC-CNKD: Thông báo về việc không điều chỉnh mức thuế khoán