Những thủ tục và hồ sơ giải thể công ty ĐÃ phát sinh doanh thu

Bạn đã biết hồ sơ giải thể công ty có phát sinh hóa đơn chưa? Và còn khá nhiều những lưu ý về hủy hóa đơn, xử lý sổ sách kế toán khi giải thể doanh nghiệp… Bài viết này sẽ cung cấp tất cả những thông tin cần thiết khi bạn làm thủ tục giải thể công ty.

Khi giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu, bạn cần thực hiện thủ tục với cơ quan thuế trước, sau đó mới tiếp tục gửi hồ sơ cho Sở KH&ĐT. Dưới đây, Anpha sẽ chia sẻ chi tiết thông tin khi bạn muốn giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu.

Hồ sơ giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

Tương tự hồ sơ giải thể doanh nghiệp chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu, đối với trường hợp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu, bạn cũng cần chuẩn bị các giấy tờ cơ bản dưới đây:

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

 • Mẫu 24/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;
 • Xác nhận không nợ thuế hải quan;
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) / hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Giấy ủy quyền.

Ngoài ra, mỗi cơ quan thuế sẽ có những yêu cầu khác nhau về giấy tờ, khi đó bạn cần chuẩn bị thêm 1 số công văn, biểu mẫu sau:

 • Thông báo giải thể;

 • Công văn cam kết không hoàn thuế, tải mẫu;

 • Công văn xác nhận không có tài sản để thanh lý (đối với trường hợp không phát sinh tài sản);

 • Thông báo hủy hóa đơn do chủ sở hữu/đại diện pháp luật ký;

 • Mẫu biên bản xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể;

 • Công văn đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi Sở KH&ĐT

Các giấy tờ bao gồm:

 • Thông báo giải thể;
 • Quyết định giải thể doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) / hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);
 • Danh sách người lao động;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;
 • Báo cáo thanh lý tài sản tại công ty;
 • Giấy xác nhận trả dấu công an;
 • Giấy ủy quyền.

>> TẢI MIỄN PHÍ:

Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV đã phát sinh doanh thu tại đây.

Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên đã phát sinh doanh thu tại đây.

Thủ tục giải thể công ty cổ phần đã phát sinh doanh thu tại đây.

Thủ tục giải thể doanh nghiệp phức tạp ở chỗ bạn cần thực hiện lần lượt với cơ quan thuế và Sở KH&ĐT. Do vậy, để tiết kiệm thời gian và chi phí phát sinh ngoài mong muốn, hãy tham khảo dịch vụ giải thể công ty tại Anpha hoặc liên hệ Anpha để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

GỌI NGAY

Dịch vụ giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu tại Anpha

Phí dịch vụ giải thể công ty tại Anpha chỉ 3.000.000 đồng. Anpha sẽ thay bạn hoàn thành những hạng mục dưới đây:

 1. Soạn quyết định giải thể, thông báo giải thể, công văn xin đóng MST và thông báo hủy hóa đơn;

 2. Sử dụng dịch vụ miễn phí tận nơi khi trình chủ sở hữu/đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu;

 3. Đối chiếu tình hình tờ khai và nợ thuế của công ty với Chi cục Thuế;

 4. Hỗ trợ nộp bổ sung tờ khai và nộp thuế thay doanh nghiệp nếu có phát sinh;

 5. Đại diện doanh nghiệp hoàn thành thủ tục quyết toán sổ sách, số liệu kế toán với cơ quan thuế;

 6. Hỗ trợ nộp các báo cáo thuế, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN tại thời điểm giải thể;

 7. Đại diện doanh nghiệp soạn, nộp hồ sơ và lấy kết quả trả dấu tại công an;

 8. Đại diện doanh nghiệp nộp hồ sơ và nhận kết quả giải thể tại Sở KH&ĐT;

 9. Đăng báo bố cáo điện tử về việc giải thể doanh nghiệp;

 10. Đại diện doanh nghiệp hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác với cơ quan nhà nước.

Hãy để Anpha hỗ trợ tất cả những yêu cầu về thuế và pháp lý khi doanh nghiệp giải thể. Bạn chỉ cần cung cấp cho Anpha các thông tin theo từng giai đoạn như sau:

 1. Giai đoạn chuẩn bị hồ sơ: bản sao giấy phép kinh doanh, chứng thư số và sổ sách kế toán.

 2. Giai đoạn sau khi hoàn thành: bản chính giấy phép kinh doanh, con dấu và chứng nhận đăng ký mẫu dấu.

Hướng dẫn trình tự giải thể doanh nghiệp đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

1. Hồ sơ gửi cơ quan thuế bao gồm 4 bước

Lưu ý:

Tại bước 1, kèm 1 bản photo GPKD;

Tại bước 4, các báo cáo liên quan bao gồm: thông báo hủy hóa đơn; các báo cáo thuế/quý chưa nộp tại thời điểm giải thể; hồ sơ quyết toán thuế; đối chiếu tờ khai thuế, nợ thuế; đối chiếu nợ thuế với quản lý thuế.

2. Hồ sơ gửi Sở KH&ĐT bao gồm 3 bước

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia bao gồm: 

 • Biên bản họp về việc giải thể (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

 • Thông báo giải thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể 

 • Biên bản họp về việc giải thể (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

 • Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể;

 • Xác nhận đã tất toán tài khoản ngân hàng (nếu có);

 • Báo cáo thanh lý tài sản;

 • Danh sách chủ nợ và người lao động;

 • Thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đóng MST của cơ quan thuế.

Bước 3: Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ bản giấy và nhận kết quả giải thể doanh nghiệp.

Các lưu ý chung khi giải thể công ty đã phát sinh hóa đơn, doanh thu

 1. Doanh nghiệp phải thực hiện thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, hàng tồn kho trước khi giải thể.

 2. Doanh nghiệp phải hoàn thành các nghĩa vụ thuế như nợ thuế, tờ khai thuế chưa nộp tính đến thời điểm giải thể.

 3. Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh; tất cả các chủ nợ; người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan; người lao động trong doanh nghiệp. Đồng thời, quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp.

 4. Đối với giấy xác nhận trả dấu công an dành cho các doanh nghiệp thành lập trước 01/07/2016, được cơ quan công an cấp dấu kèm giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, khi giải thể phải trả dấu cho cơ quan công an trước khi nộp hồ sơ lên Sở KH&ĐT. Doanh nghiệp thành lập từ tháng 07/2016 trở đi thì không phải trả dấu, nhưng không được sử dụng dấu vào bất kỳ mục đích gì sau khi giải thể.

 5. Trong vòng 45 ngày, kể từ ngày nộp quyết định giải thể, doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN và thuế TNCN tại năm giải thể.

Các câu hỏi thường gặp

Để giải thể doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu, bạn cần thực hiện hồ sơ gửi cơ quan thuế trước. Sau khi hoàn tất đối chiếu nợ thuế với cơ quan thuế, bạn tiếp tục nộp hồ sơ lên Sở KH&ĐT với hình thức online. Nếu hồ sơ hợp lệ, bạn nộp bộ hồ sơ bản giấy tại Sở KH&ĐT và chờ nhận kết quả giải thể.

Để giải thể công ty, bạn cần thực hiện thủ tục gửi cơ quan thuế để đối chiếu nợ thuế, sau đó nộp hồ sơ giải thể lên Sở KH&ĐT. Tùy vào từng loại hình doanh nghiệp mà chi tiết hồ sơ khác nhau, bạn có thể tải trọn bộ hồ sơ mẫu theo các đường dẫn sau:
- Bộ hồ sơ giải thể công ty cổ phần, tải hồ sơ;
- Bộ hồ sơ giải thể công ty TNHH MTV, tải hồ sơ;
- Bộ hồ sơ giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên, tải hồ sơ.

Giải thể doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu khá phức tạp về quy trình thực hiện, bởi doanh nghiệp phải lần lượt nộp hồ sơ với cơ quan thuế và Sở KH&ĐT. Do đó, để hạn chế thiếu sót gây mất thời gian, ảnh hưởng đến thời gian giải thể, bạn lưu ý thực hiện từng bước như sau:
- 4 bước gửi cơ quan thuế bao gồm: Bước 1 - Nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan; Bước 2 - Tất toán tài khoản ngân hàng tại ngân hàng công ty mở tài khoản; Bước 3 - Nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục Thuế; Bước 4 - Nộp các báo cáo liên quan cho Chi cục Thuế.
- 3 bước gửi Sở KH&ĐT: Bước 1 - Nộp hồ sơ thông báo đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia; Bước 2 - Nộp qua mạng bộ hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể; Bước 3 - Nộp bộ hồ sơ bản giấy lên Sở KH&ĐT. Để tham khảo chi tiết thông tin, xem tại đây.

Đối với trường hợp giải thể doanh nghiệp đã phát sinh doanh thu, hóa đơn, bạn cần phải nộp thông báo hủy hóa đơn cùng với các báo cáo liên quan đến Chi cục Thuế quản lý. Chi tiết thông tin, xem tại đây.

Thủ tục trả dấu cho cơ quan công an sẽ được thực hiện tại bước nộp hồ sơ lên Sở KH&ĐT. Bạn có thể tham khảo chi tiết thứ tự các bước tại đây.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH