Các hồ sơ & thủ tục giải thể công ty CHƯA phát sinh doanh thu

Thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu đơn giản hơn đã phát sinh hóa đơn, doanh thu. Anpha sẽ hướng dẫn thủ tục & mẫu công văn cần có.

Hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

Hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu bao gồm bộ hồ sơ gửi cơ quan thuế và bộ hồ sơ gửi Sở KH&ĐT, chi tiết như sau:

1. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Các giấy tờ bắt buộc bao gồm:

- Mẫu 24/ĐK-TCT: Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực mã số thuế;

- Xác nhận không nợ thuế hải quan;

- Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) / hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

- Quyết định giải thể doanh nghiệp;

- Giấy ủy quyền.

Ngoài ra, tùy từng trường hợp giải thể và cơ quan thuế mà có thể cần thêm các giấy tờ sau:

 • Thông báo giải thể;

 • Công văn cam kết không hoàn thuế;

 • Công văn cam kết không phát sinh doanh thu;

 • Công văn xác nhận không có tài sản để thanh lý;

 • Cam kết không có hoạt động xuất nhập khẩu;

 • Cam kết chưa phát hành và sử dụng hóa đơn;

 • Mẫu biên bản xác định trách nhiệm pháp lý sau giải thể.

2. Hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi Sở KH&ĐT

Các giấy tờ bao gồm:

- Thông báo giải thể;

- Quyết định giải thể doanh nghiệp;

- Biên bản họp về việc giải thể của hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần) / hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên);

- Danh sách người lao động;

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán;

- Báo cáo thanh lý tài sản tại công ty;

- Giấy xác nhận trả dấu công an (*);

- Giấy ủy quyền.

TẢI MIỄN PHÍ TRỌN BỘ HỒ SƠ

Lưu ý:

(*) Đối với giấy xác nhận trả dấu công an:

 • Doanh nghiệp thành lập trước 01/07/2015, được cơ quan công an cấp dấu kèm giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu, khi giải thể phải trả dấu cho cơ quan công an trước khi nộp hồ sơ lên Sở KH&ĐT. 

 • Doanh nghiệp thành lập từ tháng 07/2015 trở đi thì không phải trả dấu, nhưng không được sử dụng dấu vào bất kỳ mục đích gì sau khi giải thể.

Các biểu mẫu, công văn Anpha cung cấp không phải mẫu bắt buộc dùng, bạn có thể tham khảo các mẫu khác và tự soạn hồ sơ tại nhà hoặc nếu có khó khăn khi chuẩn bị hồ sơ, hãy liên hệ Anpha để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

GỌI NGAY

Trình tự thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

Sau khi chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp bao gồm 4 bước gửi cơ quan thuế và 2 bước gửi Sở KH&ĐT, chi tiết như sau:

1. 4 bước khi làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi cơ quan thuế

Bước 1: Nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan (kèm 1 bản photo GPKD);

Bước 2: Tất toán tài khoản ngân hàng tại ngân hàng công ty mở tài khoản;

Bước 3: Nộp hồ sơ giải thể tại Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp;

Bước 4: Nộp các báo cáo liên quan cho Chi cục Thuế quản lý doanh nghiệp:

 • Nộp các báo cáo thuế/quý chưa nộp tại thời điểm giải thể

Ví dụ: 

Giám đốc Công ty TNHH SX TM Thúy An quyết định giải thể doanh nghiệp ở tháng 06/2020.

Chi cục Thuế đã đóng dấu nhận quyết định giải thể doanh nghiệp ở tháng 06/2020. 

Do tháng 06/2020 rơi vào kỳ báo cáo thuế quý 2/2020 (tháng 04-05-06/2020) nên tại thời điểm tháng 06/2020, doanh nghiệp nộp báo cáo thuế quý 2/2020.

 • Nộp hồ sơ quyết toán thuế

Trong vòng 45 ngày kể từ ngày Chi cục Thuế xác nhận doanh nghiệp giải thể (báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN).

 • Đối chiếu tờ khai thuế, nợ thuế 

Đối chiếu với bộ phận kê khai (đối với công ty không phát sinh hóa đơn, doanh thu thì thường là tờ khai lệ phí môn bài hoặc tờ khai thuế GTGT các quý).

 • Đối chiếu nợ thuế với quản lý thuế 

Thông thường sẽ là lệ phí môn bài và tiền chậm nộp thuế môn bài. Do doanh nghiệp không phát sinh hóa đơn đầu ra nên chỉ căn cứ vào dữ liệu kê khai đầu vào, các hóa đơn đã kê khai đầu vào và báo cáo các quý mà đối chiếu với số liệu với quản lý thuế. 

Lưu ý:

Công văn xin xác nhận không nợ thuế hải quan không quy định mẫu, bạn có thể tự soạn.

2. 2 bước khi làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp gửi Sở KH&ĐT

Sau khi hoàn tất quá trình đối chiếu nợ thuế, hồ sơ sẽ chuyển lên bộ phận quản lý thuế để ra phiếu chuyển/giấy xác nhận đã hoàn tất nghĩa vụ thuế. 

Sau đó, doanh nghiệp nộp qua mạng bộ hồ sơ đã chuẩn bị lên Sở KH&ĐT. Hồ sơ gồm:

Bước 1: Nộp hồ sơ thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia

 • Biên bản họp về việc giải thể (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

 • Thông báo giải thể.

Bước 2: Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể 

 • Biên bản họp về việc giải thể (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên/công ty cổ phần);

 • Quyết định giải thể doanh nghiệp (đối với công ty TNHH 1 thành viên);

 • Thông báo hoàn thành thủ tục giải thể;

 • Xác nhận đã tất toán tài khoản ngân hàng (nếu có);

 • Báo cáo thanh lý tài sản;

 • Danh sách chủ nợ và người lao động;

 • Thông báo xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ thuế, đóng MST của cơ quan thuế.

Sau khi hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ bản giấy và nhận kết quả giải thể doanh nghiệp.

Dịch vụ giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu tại Anpha

Việc làm hồ sơ, thủ tục giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu cần chuẩn bị nhiều giấy tờ và các bước thực hiện cũng phức tạp. Hiện tại, Anpha có dịch vụ giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu, giúp doanh nghiệp hoàn tất thủ tục nhanh chóng. 

Nếu sử dụng dịch vụ giải thể công ty - phí dịch vụ từ 1.500.000 đồng tại Anpha, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản, Anpha sẽ thay bạn thực hiện các việc sau:

 1. Soạn tất cả các hồ sơ cần thiết cho việc giải thể công ty và trình chủ sở hữu/đại diện pháp luật ký tên, đóng dấu;

 2. Liên hệ cơ quan thuế quản lý nộp hồ sơ giải thể;

 3. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế quản lý đối chiếu tình hình tờ khai, tình hình nợ thuế của công ty;

 4. Thay mặt doanh nghiệp làm việc với quản lý thuế để hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế;

 5. Lập và nộp các báo cáo thuế tại thời điểm giải thể, báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, quyết toán thuế TNCN, nộp bổ sung các tờ khai còn thiếu (trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu tờ khai thuế trước đó);

 6. Đại diện doanh nghiệp soạn, nộp hồ sơ và lấy kết quả trả dấu tại công an;

 7. Soạn, nộp hồ sơ và nhận kết quả giải thể tại Sở KH&ĐT nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Giải thể ở Sở KH&ĐT chia thành 2 bước:

 • Bước 1: Thông báo quyết định giải thể, thực hiện trong 3 ngày làm việc;

 • Bước 2: Giải thể, xoá tên doanh nghiệp, thực hiện trong 7 - 14 ngày làm việc. Giai đoạn này phụ thuộc vào hồ sơ bên thuế. Nếu công ty chưa giải quyết hết nghĩa vụ về thuế thì Sở KH&ĐT sẽ phản hồi sửa đổi bổ sung và yêu cầu hoàn tất nghĩa vụ thuế. Sau khi hoàn tất, đơn vị nộp lại hồ sơ và đợi Sở phản hồi.

 1. Đăng bố cáo điện tử về việc giải thể doanh nghiệp.

Lưu ý:

Từ 7 - 14 ngày làm việc, Sở KH&ĐT sẽ gửi thông báo giải thể sau khi đã hoàn thành mọi thủ tục.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp. Quyết định giải thể phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của doanh nghiệp. 

Các câu hỏi thường gặp về giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn, doanh thu

1. Hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu gồm những gì?

Hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu gồm rất nhiều loại giấy tờ. Tùy từng công ty mà sẽ cần thêm/bớt các giấy tờ này. Bạn có thể tải trọn bộ hồ sơ giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, hóa đơn theo các đường dẫn sau: công ty cổ phầncông ty TNHH 1 thành viên và công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Nếu có khó khăn trong quá trình làm hồ sơ, vui lòng liên hệ Anpha theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được giải đáp kịp thời.


2. Muốn giải thể công ty cần những thủ tục gì (trường hợp chưa phát sinh doanh thu)?

Để giải thể công ty chưa phát sinh doanh thu, bạn cần gửi hồ sơ đến cơ quan thuế và Sở KH&ĐT. 
Các bước gửi hồ sơ lên cơ quan thuế:
1. Nộp hồ sơ xin xác nhận không nợ thuế tại Tổng cục Hải quan;
2. Tất toán tài khoản ngân hàng tại ngân hàng công ty mở tài khoản;
3. Nộp hồ sơ đóng MST tại Chi cục Thuế;
4. Nộp các báo cáo liên quan cho Chi cục Thuế.
Sau khi có phiếu chuyển của cơ quan thuế, bạn nộp hồ sơ qua mạng (đây là bước gửi Sở KH&ĐT):
1. Nộp hồ sơ thông báo doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia;
2. Nộp hồ sơ công bố doanh nghiệp đã giải thể. Sau khi hồ sơ được chấp thuận, bạn nộp bộ hồ sơ bản giấy và nhận kết quả giải thể doanh nghiệp.

 >> Chi tiết xem: Hồ sơ, trình tự thủ tục giải thể doanh nghiệp.


3. Dịch vụ giải thể công ty chưa phát sinh hóa đơn của Anpha sẽ làm gì cho bạn?

Nếu sử dụng dịch vụ của Anpha, bạn chỉ cần cung cấp thông tin cơ bản. Anpha sẽ thay bạn thực hiện tất cả các việc như soạn hồ sơ, trình chủ sở hữu/đại diện pháp luật ký; liên hệ cơ quan thuế quản lý nộp hồ sơ và làm việc, hoàn thành thủ tục quyết toán thuế và đóng mã số thuế; lập và nộp các báo cáo thuế tại thời điểm giải thể, báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân, nộp bổ sung các tờ khai còn thiếu… Sau đó, đại diện doanh nghiệp soạn, nộp hồ sơ và lấy kết quả trả dấu tại công an; soạn hồ sơ, nộp hồ sơ và lấy kết quả giải thể trên Sở KH&ĐT tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.


4. Không phát sinh doanh thu có phải nộp tờ khai khi giải thể công ty?

Khi giải thể công ty không phát sinh doanh thu, bạn vẫn cần phải đối chiếu tờ khai thuế, các khoản nợ thuế, chẳng hạn tờ khai lệ phí môn bài, tờ khai thuế GTGT các quý… Bạn có thể xem chi tiết 4 bước khi làm hồ sơ giải thể doanh nghiệp hoặc liên hệ Anpha theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.


5. Bộ hồ sơ giải thể doanh nghiệp?

TẢI MIỄN PHÍ TRỌN BỘ HỒ SƠ

 Thủ tục giải thể công ty TNHH MTV;

 Thủ tục giải thể công ty TNHH 2 thành viên trở lên;

 Thủ tục giải thể công ty cổ phần.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH