Thời hạn nộp các loại báo cáo và tờ khai thuế trong năm - Cập Nhật Mới

Doanh nghiệp mới thành lập đang còn vướng mắc các quy định về thời hạn nộp và mức xử phạt chậm nộp các loại tờ khai. Bài viết sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nắm rõ những quy định sau:

1. Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

- Mức thu lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp được quy định tại Khoản 1 điều 4 Thông tư số 302/2016/TT-BTC như sau:

Bậc

Vốn điều lệ hoặc Vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả năm

Mã Tiểu mục

1

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000đ/năm

2862

2

Từ 10 tỷ đồng trở xuống

2.000.000đ/năm

2863

3

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác

1.000.000đ/năm

2864

Đối với văn phòng đại điện của doanh nghiệp không tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Trường hợp doanh nghiệp thành lập trong 6 tháng đầu năm thì đóng thuế môn bài cả năm.

Doanh nghiệp thành lập từ 01/07 trở đi thì đóng thuế môn bài nửa năm .

Ví dụ 1: Công ty TNHH Xây Dựng Kiến Phong thành lập ngày 08/08/2018 với mức vốn điều lệ là 12 tỷ đồng thì thuế môn bài phải nộp năm 2018 là: 1.500.000 đồng.

Thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài

Đối với doanh nghiệp mới thành lập

 • Doanh nghiệp đã phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất là cuối cùng của tháng.
 • Doanh nghiệp chưa phát sinh hoạt động sản xuất kinh doanh: Nộp tờ khai lệ phí môn bài chậm nhất trong 30 ngày kể từ ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Đối với doanh nghiệp đã và đang hoạt động

 • Không phải nộp lại tờ khai thuế môn bài. Doanh nghiệp nộp Tờ khai lệ phí môn bài 1 lần khi mới thành lập. Kể cả trường hợp doanh nghiệp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn kinh doanh (quy định tại khoản 2 điều 30 Công văn số 1279/TCT-CS)
 • Trường hợp doanh nghiệp có sự thay đổi chi nhánh, văn phòng đại diện, cơ sở kinh doanh thì phải nộp tờ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn nộp chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.

2. Thời hạn nộp các loại tờ khai thuế - báo cáo trong năm

Theo khoản 3 điều 10 Chương II Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 quy định như sau :

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng nghĩa vụ thuế phát sinh.

Ví dụ 2: Công ty Cổ phần Kiến An thuộc diện kê khai thuế GTGT theo tháng .Tờ khai thuế GTGT tháng 07/2018 thì hạn nộp tờ khai thuế chậm nhất là ngày 20/08/2018.

 • Thời hạn nộp báo cáo thuế quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.

Ví dụ 3: Công ty Cổ phần Minh Anh thuộc diện kê khai thuế GTGT theo qúy. Tờ khai thuế GTGT qúy 3/2018 thì hạn nộp tờ khai thuế chậm nhất là ngày 30/10/2018.

 • Thời hạn nộp tờ khai thuế từng lần phát sinh chậm nhất là ngày thứ 10 (mười ) kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
 • Thời hạn nộp báo cáo quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi) kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.  Báo cáo quyết toán thuế năm là Báo cáo tài chính, Quyết toán thuế TNDN, Quyết toán thuế TNCN.

Ví dụ 4: Kết thúc năm 2017 là ngày 31/12/2017, Công ty Cổ Phần An Phong phải nộp Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNCN, TNDN của năm 2017 chậm nhất là ngày 30/03/2018.

3. Mức xử phạt đối với hành vi chậm nộp tờ khai so với thời hạn quy định

Theo thông tư 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 quy định chi tiết về xử phạt vi phạm  hành chính về thuế trong đó bao gồm mức phạt chậm nộp tờ khai thuế GTGT, tờ khai quyết toán thuế TNCN, tờ khai quyết toán thuế TNDN :

3.1 Chậm nộp tờ khai từ 01 ngày đến 05 ngày :

 • Phạt cảnh cáo (Nếu có tình tiết giảm nhẹ). Tình tiết giảm nhẹ là doanh nghiệp vi phạm lần đầu.

3.2 Chậm nộp tờ khai từ 01 ngày đến 10 ngày: Mức phạt tiền 700.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu là 400.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt là 1.000.000 đồng.

3.3 Chậm nộp tờ khai từ 10 ngày đến 20 ngày: Mức phạt tiền 1.400.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu là 800.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt là 2.000.000 đồng.

3.4 Chậm nộp tờ khai từ 20 ngày đến 30 ngày: Mức phạt tiền 2.100.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu là 1.200.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt là 3.000.000 đồng.

3.5 Chậm nộp tờ khai từ 30 ngày đến 40 ngày: Mức phạt tiền 2.800.000 đồng.

 • Nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt tối thiểu là 1.600.000 đồng.
 • Nếu có tình tiết tăng nặng thì mức phạt là 4.000.000 đồng.

3.6 Mức phạt tiền 3.500.000 đồng, nếu có tình tiết giảm nhẹ thì mức phạt là 2.000.000 đồng và có tình tiết tăng năng thì mức phạt là 4.000.000 đồng cho các trường hợp cụ thể dưới đây:

 • Nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 40 ngày đến 90 ngày.
 • Nộp tờ khai thuế quá thời hạn quy định từ trên 90 ngày nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.
 • Không nộp tờ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

Mức phạt chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Thông tư 176/2016/TT-BTC quy định về mức phạt chậm nộp nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn như sau:

Số ngày chậm nộp

Mức Phạt

Từ 01 ngày 10 ngày

Phạt cảnh cáo

Sau 10 ngày

Phạt từ 2 triệu đồng đến 4 triệu đồng

Sau 20 ngày

Phạt từ 4 triệu đồng đến 8 triệu đồng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn