Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế & hạn nộp thuế môn bài 2021

Thuế môn bài được hiểu đơn giản là mức thuế doanh nghiệp phải đóng hàng năm dựa vào vốn điều lệ được ghi trên giấy phép kinh doanh. Các quy định về thuế môn bài khá nhiều và rõ ràng, tuy nhiên không phải doanh nghiệp nào cũng biết rõ về các bậc thuế, thời gian nộp và các quy định xử phạt về thuế môn bài.

Lệ phí (thuế) môn bài là gì?

Lệ phí môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là định ngạch đánh vào giấy phép kinh doanh (môn bài) của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh. Hiểu đơn giản, đây là mức thuế doanh nghiệp/công ty phải nộp hàng năm cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp. 
Mức thu phân theo bậc, dựa vào số vốn đăng ký; doanh thu của năm kinh doanh kế trước hoặc giá trị gia tăng của năm kinh doanh kế trước tùy quốc gia/địa phương.

Mức thuế, bậc thuế môn bài phải nộp năm 2021

Theo khoản 1, khoản 2 Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ-CP và khoản 1, khoản 2 Điều 4 Thông tư 302/2016/TT-BTC, mức thuế, bậc lệ phí môn bài phải đóng đối với tổ chức, cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ năm 2021 được thể hiện dưới bảng sau:

Thời hạn nộp tờ khai lệ phí môn bài

Theo Khoản 3, Điều 1 Nghị định 22/2020 sửa đổi Khoản 1, Điều 5 của NĐ 139/2016/NĐ-CP như sau:

“Người nộp lệ phí mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập; doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển từ hộ kinh doanh thực hiện khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước ngày 30 tháng 01 năm sau năm mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh hoặc mới thành lập”

Doanh nghiệp mới thành lập từ ngày 01/01/2021 sẽ được miễn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Doanh nghiệp này phải nộp tờ khai lệ phí môn bài đầu tiên trước ngày 30/01/2022.

Hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán không phải khai lệ phí môn bài

Thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021

Cũng theo điểm mới của Nghị Định 22/2020/NĐ-CP thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 hàng năm.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Bắt đầu từ năm thứ tư trở đi, doanh nghiệp sẽ nộp lệ phí môn bài như sau:

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng đầu năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/07 năm kết thúc thời gian miễn.

- Trường hợp kết thúc thời gian miễn lệ phí môn bài trong thời gian 6 tháng cuối năm thì thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30/01 năm liền kề năm kết thúc thời gian miễn.

Với doanh nghiệp thành lập trong năm 2020 và sau ngày 25/02/2020 thì năm 2020 được miễn lệ phí môn bài, thời hạn nộp lệ phí môn bài 2021 của doanh nghiệp và các chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp là chậm nhất vào ngày 30/01/2021. Sau thời gian này phải nộp lãi suất chậm nộp 0.03%* số ngày chậm nộp * số tiền lệ phí môn bài phải nộp

Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trước ngày 25/02/2020 thì bắt buộc đóng lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Với hộ kinh doanh mới ra hoạt động sản xuất, kinh doanh, cơ quan thuế căn cứ tờ khai thuế, cơ sở dữ liệu ngành thuế để xác định doanh thu kinh doanh làm căn cứ tính mức lệ phí môn bài phải nộp của hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân nộp thuế theo phương pháp khoán.

Cách nộp lệ phí môn bài

Có 2 cách:

- Nộp tiền mặt vào Kho bạc Nhà nước của quận tại ngân hàng Vietinbank.

- Nộp thuế điện tử trích từ tài khoản ngân hàng của công ty. Đối với hình thức nộp này thì doanh nghiệp nộp thông qua chữ ký số.

Hiện nay, một số chi cục thuế yêu cầu nộp thuế điện tử thông qua chữ ký số thì thuế mới giải quyết hồ sơ khai thuế. Vì thế việc mở tài khoản ngân hàng công ty và mua chữ ký số là cần thiết đối với các doanh nghiệp.

Các quy định xử phạt chậm nộp lệ phí môn bài và tờ khai lệ phí môn bài

Theo Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ban hành ngày 19/10/2020 quy định mức phạt hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế như sau:

 • Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ;

 • Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày, trừ trường hợp quy định tại mục (1) nêu trên;

 • Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày;

 • Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày;

 • Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp.

 • Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

Trường hợp doanh nghiệp nộp lệ phí môn bài trễ hơn thời hạn thì mức phạt nộp chậm tính như sau:

Trên đây Anpha đã cung cấp cho bạn những thông tin quan trọng và cần thiết về các bậc thuế và thời hạn nộp lệ phí môn bài năm 2021. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc cần tư vấn thêm thông tin pháp lý hay dịch vụ của Anpha, hãy gọi ngay cho chúng tôi theo số 0938.268.123 (TPHCM) hoặc 09844.777.11 (Hà Nội) để được hỗ trợ!

Những câu hỏi thường gặp về lệ phí môn bài

Tiền thuế (lệ phí) môn bài doanh nghiệp, tổ chức phải đóng năm 2021 như sau: 
Vốn điều lệ/vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng đóng 3.000.000 đồng/năm
Vốn điều lệ/vốn đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống đóng 2.000.000 đồng/năm
Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác đóng 1.000.000 đồng/năm
Các doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới thành lập năm 2021 được miễn thuế môn bài

Mức thuế (lệ phí) môn bài hộ kinh doanh phải đóng dựa theo doanh thu hàng năm như sau: 
Doanh thu trên 500 triệu đồng/năm đóng 1.000.000 đồng/năm
Doanh có doanh thu trên 300 đến 500 triệu đồng/năm đóng 500.000 đồng/năm
Doanh thu trên 100 đến 300 triệu đồng/năm đóng 300.000 đồng/năm
Doanh thu từ 100 triệu đồng trở xuống được miễn lệ phí môn bài.

CÓ. Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh (bao gồm chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) sẽ được miễn lệ phí môn bài trong 3 năm đầu tiên kể từ ngày nhận giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Thời hạn nộp lệ phí môn bài của doanh nghiệp, hộ kinh doanh chậm nhất là ngày 30/1/2021. 
Với doanh nghiệp, chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện thành lập trước ngày 25/02/2020 thì bắt buộc đóng lệ phí môn bài chậm nhất vào ngày cuối cùng của thời hạn nộp tờ khai lệ phí.

Doanh nghiệp mới thành lập phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/1 của năm kế tiếp năm thành lập. Ví dụ công ty bạn thành lập trong năm 2021, thì bạn phải nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 30/01/2022.

Trường hợp chậm nộp hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp có thể bị xử phạt hành chính từ 2.000.000 - 25.000.000 đồng tùy vào mức độ nặng nhẹ.

Liên hệ chúng tôi theo số 0938.268.123 (TPHCM) hoặc 09844.777.11 (Hà Nội) để được hỗ trợ!

Bài viết liên quan

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Thuế môn bài là gì? Các bậc thuế & hạn nộp thuế môn bài 2021

5.0 25 đánh giá

Gửi đánh giá của bạn
 1. Hoàng Thị Xuyến | 29-07-2021 lúc 10:49

  Tốt

  Hữu ích Thảo luận

 2. Tô thị thu sương | 25-01-2021 lúc 22:07

  Dễ hiểu, bổ ích .cám ơn Anpha

  Hữu ích Thảo luận

 3. Dương thị Hương Thơm | 20-01-2021 lúc 08:41

  Trả lời rõ ràng, ngắn gọn, dễ hiểu. Nội dung hữu ích cho người kinh doanh.

  Hữu ích Thảo luận


BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
 1. V Vihau.2101** |

  Anpha cho em hỏi với ạ. Chồng em có mua 1 con xe ben 7.2 tấn đầu năm, xe nhà em có chạy gỗ keo, hôm trước có cán bộ thuế công tác ở xã gửi giấy báo nộp thuế, gia đình em có nên nộp thuế cho cán bộ đó hay là làm giấy phép kinh doanh xong rồi nộp thuế? Và mức thuế mà năm nay phải nộp được tính như thế nào ạ. Hôm nay họ lên nhà thu thuế, ck em hôm nay không ở nhà họ bảo nộp thuế em chưa nộp, họ có bảo em là họ không xuống được thì nộp cho cái anh làm ở xã cầm hộ.như vậy có được không?

  Trả lời  
  • Kim Oanh Quản trị viên |

   Chào chị, AnPha đã nhận được thông tin cần tư vấn, bộ phận pháp lý sẽ liên hệ lại để tư vấn cụ thể cho chị trường hợp này ạ

 2. t tham1122hv** |

  nội dung rất dễ hiểu và rĩ ràng

  Trả lời  
  • Kim Tư Quản trị viên |

   Kế toán Anpha xin trân trọng cảm ơn nhận xét của quý Anh/chị nhiều ạ!

 3. x xuansonnguyen19** |

  HTX chúng tôi có vốn điều lệ 3.9 tỷ.và thuế môn bài là 2Tr / năm.nhưng phải nuôi tài khoản tại ngân hàng là 1 Tr đồng / năm ( tài khoản mà HTX mở tại ngân hàng - BVID) Xin hỏi như vậy có đúng không a ? Hai là hàng năm HTX phải nộp thuế đất là một lần vào cuối tháng 3 hàng năm. Còn thuế thu nhập kinh doanh thì gio cá thể các hộ tùy theo doanh thu của từng hộ đó mà tự nộp thuế cho cơ quan thuế. Vậy xin hỏi để thuê kế toán làm làm báo cáo và quyết toán thuế hàng năm với cơ quan thuế thì phải làm như thế nào - nếu thuê kế toán thì giá cả là bao nhiêu ( không có số liệu cụ thể của từng hô tự kinh doanh mua bán mà chỉ ước lượng...) Rất mong đuọc sự tư vấn, xin trân trọng cảm ơn.

  Trả lời  
  • Kim Tư Quản trị viên |

   Chào anh/chị, bộ phận kế toán Anpha sẽ liên hệ tư vấn phí dịch vụ kế toán cho anh vào ngày mai nhé. Cảm ơn anh rất nhiều!

 4. n nhungkt15** |

  Cty mình mới thành lập T6/2021, mình đã mua chữ ký số Đt và HDĐT, tuy nhiên hóa đơn bên mình chưa có nhu cầu sử dụng (bên m cũng chưa thiết kế mẫu hóa đơn). Vậy bên mình có cần gửi thông báo phát hành hóa đơn lên thuế không ạ.

  Trả lời  
  • Kim Oanh Quản trị viên |

   Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thông tin, chị có thể làm thông báo phát hành hoá đơn lên cơ quan thuế nhé

 5. x xuansonnguyen19** |

  Hợp tác xã chúng tôi nộp thuế môn bài theo theo vốn điều lệ 3, 6 tỷ là 2tr. Và nộp qua tài khoản của HTX tại ngân BIDV Nhưng thực tế là 3tr ( vì 1tr để duy trì TK hàng năm trong ngân hàng như vậy có đúng không thực chất môn bài là 2tr có đúng không a.

  Trả lời  
  • Kim Tư Quản trị viên |

   Chào anh, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 3,6 tỷ thì nộp thuế môn bài là 2 triệu, còn 1 triệu là duy trì trong tài khoản là đúng ạ.

 6. m ms.suongmai20** |

  CTY EM CÓ VP Ở Q1 , MỞ VP ĐẠI DIỆN Ở QUẬN 2 NĂM 2017. VẬY CHI NHÁNH CÓ ĐÓNG THUẾ MÔN BÀI KO AH.

  Trả lời  
  • Kim Tư Quản trị viên |

   Chào chị, các loại hình trực thuôc công ty như là chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh thì đều phải nộp mức thuế môn bài là 1 triệu đồng / 1 năm ạ.

 7. Doanh thu của em là 100 đến 300tr/ năm. Theo như bài viết của Adim thì em chỉ phải đóng 300k/ năm thuế môn bài phải k ạ? Nhân viên thu thuế ở chỗ em yêu cầu 150k/1 tháng tức 1.8tr/1 năm. Em thấy k hợp lí. Xin adim tư vấn cho em cách giải quyết ạ.

  Trả lời  
  • Kim Oanh Quản trị viên |

   Chào anh, AnPha đã nhận được thông tin cần tư vấn, nhân viên pháp lý sẽ liên hệ lại để tư vấn hỗ trợ anh trong trường hợp này ạ

 8. v vanphamdh10** |

  Add zalo số 0989.989.942 để tư vấn thuế ạ

  Trả lời  
  • Kim Tư Quản trị viên |

   Chào chị Vân, pháp lý Anpha đã nhận được yêu cầu cần tư vấn về thuế , chuyên viên sẽ liên hệ tư vấn cho chị ngay bây giờ ạ.

 9. x xiaolanw4** |

  Đầu tháng 12/2020 e đăng ki kinh doanh hkd cửa hàng thời trang. Đóng 3 tháng thuế tncd, thuế gtgt là tổng 900k. Nhân viên thuế yêu cầu đóng thuế môn bài 1 năm 300k. Mẹ e cũng ko hỏi rõ năm nào mà đóng luôn, nv thuế cũng chả đưa cho mẹ em giấy tờ biên lai gì. Xong mấy ngày trước 22/1/2021 lại tới thu của em 3 tháng thuế là 900k và yêu cầu nộp tiếp 300k thuế môn bài của năm 2021. Mà như e đọc trên kia thì là em được miễn môn bài của 2020 rồi, nhân viên thuế yêu cầu nộp là không đúng phải không ạ? Em xin cảm ơn!

  Trả lời  
  • x xiaolanw4** |

   Dạ e ghi nhầm tgian, nhân viên tới thu thuế là 22/2/2021 chứ ko phải 22/1/2021 ạ!

 10. c chivasg** |

  Buôn bán nhỏ lẻ ở chợ có quy định nộp thuế môn bài không

  Trả lời  

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này. DMCA.com Protection Status