Bậc thuế môn bài từ 2019 cho doanh nghiệp, chi nhánh, hộ kinh doanh

Bài viết tổng hợp về bậc thuế môn bài đối với mỗi loại hình kinh doanh, đồng thời đưa ra một số lưu ý về cách tính thuế môn bài. Nếu bạn đang không biết phải đóng thuế môn bài bao nhiêu và đóng vào thời điểm nào, hãy tham khảo bài viết dưới đây để đảm bảo nộp thuế đủ và đúng theo quy định của pháp luật

I/ Mức thuế môn bài đối với doanh nghiệp

Vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư

Mức thuế môn bài cả năm

Bậc

Tiểu mục

Trên 10 tỷ

3.000.000 đồng

Bậc 1

2862

Dưới 10 tỷ

2.000.000 đồng

Bậc 2

2863

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, tổ chức kinh tế khác

1.000.000 đồng

Bậc 3

2864

II/ Mức thuế môn bài đối với hộ kinh doanh

Doanh thu/năm

Mức thuế môn bài cả năm

Doanh thu trên 500 triệu đồng

1.000.000 đồng

Doanh thu trên 300 triệu đến 500 triệu đồng

500.000 đồng

Doanh thu trên 100 triệu đến 300 triệu

300.000 đồng

III/ Một số lưu ý về cách tính thuế môn bài đối với mỗi loại hình

- Người nộp thuế thành lập 6 tháng đầu năm, mức thuế môn bài phải nộp là cả năm

-Người nộp thuế môn bài thành lập trong khoảng thời gian 6 tháng cuối năm (từ 1/7) nộp ½ năm

- Trường hợp doanh nghiệp/hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh cả năm dương lịch thì không phải nộp thuế cả năm, nếu tạm ngưng không trọn năm dương lịch vẫn phải nộp thuế môn bài cả năm

- Trong trường hợp doanh nghiệp thay đổi vốn điều lệ theo hai mức đã đề cập trên, phải đồng thời thay đổi mức môn bài

- Trong trường hợp vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư trên đăng ký kinh doanh ghi ngoại tệ phải quy đổi ra đồng Việt Nam để tính mức thuế môn bài tương ứng

- Đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 100 triệu đồng/ năm, kinh doanh các ngành nghề: sản xuất muối, nuôi trồng thủy hải sản được miễn thuế môn bài.

Kim Oanh - P.pháp lý AnPha

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này.