Dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng và diệt khuẩn

Dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm tại Anpha trọn gói chỉ 5.000.000 đồng, hoàn thành từ 3 - 5 ngày. Liên hệ ngay với Anpha để được tư vấn miễn phí điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Điều kiện để cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Theo Nghị định 91/2016/NĐ-CP, hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn chứa hoạt chất dùng để gia công, chế biến thành chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn. Tuy nhiên, thủ tục công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn chỉ áp dụng với chế phẩm. 

Theo đó, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn (gọi tắt là chế phẩm) được sử dụng trực tiếp để diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y tế.

Để được hoạt động cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm, cơ sở cần đảm bảo các điều kiện như sau:

1. Hoàn thành công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

2. Nhân sự trực tiếp thực hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn phải có bằng cấp liên quan chuyên ngành hóa học. Đồng thời, được chủ cơ sở xác nhận đã tập huấn kiến thức về các vấn đề sau:

 • Cách đọc thông tin trên nhãn chế phẩm; 
 • Sử dụng và tiêu hủy chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn an toàn;
 • Kỹ thuật sử dụng phải phù hợp với dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn của cơ sở.

Dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm tại Anpha

 1. Trọn gói dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm: 5.000.000 đồng;
 2. Thời gian hoàn thành hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn: 3 - 5 ngày;
 3. Bạn chỉ cần cung cấp cho Anpha các giấy tờ, thông tin như sau: 
 • Danh sách nhân sự được tập huấn kiến thức có xác nhận của chủ cơ sở;
 • Bản công bố tiêu chuẩn đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

GỌI NGAY

Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

 • Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 

Chi tiết hồ sơ bao gồm:

 1. Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (mẫu số 08);
 2. Danh sách nhân sự đã được tập huấn kiến thức diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của chủ cơ sở.

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu số 08.

Hồ sơ được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội thuộc Sở Y tế.

Lưu ý: Tùy vào Sở Y tế sẽ có yêu cầu nộp hồ sơ qua mạng, bạn liên hệ trước để tránh mất thời gian. 

 • Quy trình công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

3 bước công bố trực tiếp cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn:

 • Bước 1: Nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm đến Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở;
 • Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;
 • Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Các lưu ý khi công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Sau khi hoàn thành công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm, bạn cần lưu ý thực hiện các thủ tục pháp lý sau:

1. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin như: tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm…

2. Trong quá trình hoạt động, nếu cơ sở thay đổi 1 trong các nội dung dưới đây thì phải cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm. Thời hạn cập nhật thông tin thay đổi trong vòng 15 ngày, kể từ ngày thay đổi.

 • Nhân sự;
 • Các thông tin của cơ sở như: tên, địa chỉ, số điện thoại;
 • Trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn.

3. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn, Sở Y tế sẽ cập nhật thông tin thay đổi tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế;

Lưu ý: Ngày nhận văn bản đề nghị cập nhật thông tin là ngày ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế.

4. Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn thay đổi địa điểm:

 • Cùng tỉnh: Cơ sở phải thực hiện lại thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cấp cấp dịch vụ;
 • Khác tỉnh: 

>> Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi địa điểm, cơ sở phải thông báo với Sở Y tế nơi đã hoàn thành thủ tục công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

>> Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo thay đổi địa điểm, Sở Y tế (nơi tiếp nhận hồ sơ công bố tại địa điểm cũ) sẽ ngừng đăng tải thông tin liên quan đến cơ sở.

Câu hỏi thường gặp khi công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

1. Điều kiện kinh doanh, cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm?

Để hoạt động cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm, cần hoàn thành thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm. Đồng thời, cơ sở phải đảm bảo các điều kiện khác về nhân sự trực tiếp diệt côn trùng, diệt khuẩn.
  Bạn có thể xem chi tiết: Điểu kiện kinh doanh dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.


2. Chi phí công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn tại Anpha?

Trọn gói dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm tại Anpha là 5.000.000 đồng. Liên hệ ngay cho Anpha để được hỗ trợ tư vấn thông tin chi tiết.


3. Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn gồm những gì?

Hồ sơ bao gồm: mẫu số 8 - văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và danh sách nhân sự đã được tập huấn kiến thức diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của chủ cơ sở.


4. Thời gian để Sở Y tế giải quyết hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn là bao lâu?

Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày Sở Y tế tiếp nhận hồ sơ, nếu hồ sơ hợp lệ, Sở Y tế sẽ công khai các thông tin của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm trên trang thông tin điện tử.


5. Để kinh doanh dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn cần có bằng cấp gì?

Theo quy định thì nhân sự trực tiếp diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm phải có bằng cấp về chuyên ngành hóa học và phải được xác nhận đã tập huấn các kiến thức, kỹ năng liên quan (do chủ cơ sở xác nhận).


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng dịch vụ, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH