Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng và diệt khuẩn


Tại bài viết này, Anpha sẽ hướng dẫn bạn chi tiết hồ sơ và các bước thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn.

Thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Khi các cơ sở, công ty muốn kinh doanh dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm thì phải thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Anpha sẽ hướng dẫn chi tiết cho bạn các hồ sơ cần chuẩn bị và từng bước thực hiện thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm như sau:

1. Chi tiết hồ sơ

Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bao gồm:

 • Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (mẫu số 8);
 • Danh sách nhân sự đã được tập huấn kiến thức diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của chủ cơ sở.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn.

2. Cách thức nộp hồ sơ

Hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện hoạt động diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm được nộp theo 3 cách sau:

 • Nộp trực tiếp;
 • Nộp qua bưu điện;
 • Nộp qua mạng (trực tuyến): Hình thức này chỉ áp dụng với những Sở Y tế triển khai công bố trực tuyến, vậy nên bạn cần liên hệ trước với cơ quan có thẩm quyền để tránh mất thời gian. 

Lưu ý: Tên, nội dung các giấy tờ nộp trực tuyến phải đúng với tên, nội dung của hồ sơ bản giấy.

3. Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Sở Y tế nơi cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm đặt trụ sở chính. 

4. Quy trình thực hiện

Về cơ bản, bạn cần thực hiện 3 bước như sau:

3 bước công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn:

 • Bước 1: Người đại diện theo pháp luật của cơ sở nộp hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm đến Sở Y tế nơi đặt trụ sở chính;
 • Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;
 • Bước 3: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Thủ tục cập nhật, thay đổi thông tin của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

Trong quá trình hoạt động, nếu cơ sở cung cấp dịch vụ diệt vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm có 1 trong các thay đổi dưới đây thì phải cập nhật thông tin trong hồ sơ công bố trong vòng 15 ngày, kể từ ngày có thay đổi. Tùy vào từng nội dung thay đổi mà chi tiết hồ sơ cập nhật sẽ khác nhau.

1. Thay đổi về nhân sự

 • Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện;
 • Danh sách nhân sự đã được tập huấn kiến thức diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của chủ cơ sở.

2. Thay đổi trang thiết bị, phương tiện thực hiện dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn

 • Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện;
 • Danh sách trang thiết bị dùng diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của cơ sở.

3. Thay đổi các thông tin của cơ sở như tên, địa chỉ, số điện thoại…

 • Văn bản đề nghị cập nhật thông tin công bố đủ điều kiện.

4. Thay đổi địa điểm

 • Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn chuyển địa điểm cùng tỉnh thì phải thực hiện lại thủ tục công bố cơ sở đủ điều kiện cấp cấp dịch vụ;
 • Trường hợp cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn chuyển địa điểm khác tỉnh thì lưu ý 2 khung thời gian sau:

>> Trong vòng 15 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi địa điểm, cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm phải gửi thông báo cho Sở Y tế, nơi đã xét duyệt hồ sơ công bố;

>> Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo chuyển địa điểm của cơ sở, Sở Y tế, nơi đã xét duyệt hồ sơ công bố tại địa điểm cũ sẽ ngừng đăng tải thông tin liên quan đến cơ sở.

Điều kiện để cơ sở cung cấp kinh doanh dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm

Đối với lĩnh vực gia dụng và y tế, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn được gia công, chế biến từ hoạt chất có trong hóa chất diệt côn trùng, diệt khuẩn. Theo đó, cơ sở sử dụng chế phẩm để diệt côn trùng, diệt khuẩn được cấp giấy công bố nếu đủ các điều kiện sau:

1. Hoàn thành công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;

2. Nhân sự diệt côn trùng, diệt khuẩn phải có bằng cấp liên quan chuyên ngành hóa học;

3. Nhân sự trực tiếp thực hiện diệt côn trùng, diệt khuẩn phải được chủ cơ sở xác nhận đã tập huấn các kiến thức về:

 • Cách đọc thông tin trên nhãn chế phẩm; 
 • Sử dụng và tiêu hủy chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn an toàn;
 • Kỹ thuật diệt côn trùng, diệt khuẩn phải phù hợp với dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn của cơ sở.

Các quy định khác về thời gian khi thực hiện thủ tục công bố 

1. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ công bố, Sở Y tế sẽ công khai các thông tin của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng và diệt khuẩn bằng chế phẩm trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế, bao gồm: tên cơ sở, địa chỉ cơ sở, số điện thoại liên hệ…;

2. Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị cập nhật thông tin của cơ sở, Sở Y tế sẽ tiến hành thay đổi các thông tin tại trang thông tin điện tử của Sở Y tế.

Lưu ý: Ngày ghi trên dấu tiếp nhận công văn đến của Sở Y tế được xem là ngày nhận văn bản đề nghị cập nhật thông tin.

 Tham khảo: Dịch vụ công bố cơ sở đủ điều kiện diệt côn trùng và diệt khuẩn.

Các câu hỏi thường gặp

Trả lời: Sở Y tế nơi cơ sở dự kiến đặt trụ sở chính sẽ tiếp nhận giải quyết hồ sơ công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn.

Trả lời: Để được cấp giấy công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn, cơ sở cần đảm bảo các điều kiện sau:

 • Hoàn thành công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm;
 • Nhân sự trực tiếp diệt côn trùng, diệt khuẩn phải có bằng cấp liên quan chuyên ngành hóa học và phải được chủ cơ sở xác nhận đã tập huấn các kiến thức về: cách đọc thông tin trên nhãn chế phẩm; cách sử dụng và thải bỏ an toàn chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; kỹ thuật phải phù hợp với dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn sử dụng tại cơ sở.

Trả lời: Được. Nếu Sở Y tế nơi cơ sở đặt trụ sở chính triển khai, tiếp nhận thủ tục công bố trực tuyến thì bạn có thể nộp hồ sơ theo hình thức này. Bạn cần liên hệ trước để xác nhận hình thức nộp hồ sơ, tránh mất thời gian thực hiện nhiều lần. 

Trả lời: Bạn chỉ cần chuẩn bị 2 thông tin sau: văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm (mẫu số 8) và danh sách nhân sự đã được tập huấn kiến thức diệt côn trùng, diệt khuẩn có xác nhận của chủ cơ sở.

Trả lời: Trong vòng 3 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế sẽ công khai trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế các thông tin: tên, địa chỉ, số điện thoại liên hệ của cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH