Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư - MỚI NHẤT

Bài viết cung cấp thông tin chi tiết về hồ sơ, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các trường hợp phải điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Có đầy đủ biểu mẫu cho bạn.

CĂN CỨ PHÁP LÝ

 • Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
 • Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 có hiệu lực ngày 01/01/2021;
 • Nghị định số 31/2021/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 1 số điều Luật Đầu tư có hiệu lực ngày 26/03/2021;

Đối với doanh nghiệp được thành lập bởi 100% vốn nước ngoài hoặc do cá nhân, tổ chức nước ngoài góp vốn thành lập tại Việt Nam, khi doanh nghiệp thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đầu tư sẽ kéo theo việc phải thay đổi cả thông tin liên quan trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nhà đầu tư cần nắm rõ thông tin này để thực hiện thủ tục cho đầy đủ.

CÁC TRƯỜNG HỢP BẮT BUỘC PHẢI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khi nhà đầu tư có sự thay đổi một hoặc một số nội dung sau đây thì nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (gồm tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư).

HỒ SƠ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 
 • Quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư;
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu đối với nhà đầu tư là cá nhân; bản sao chứng thực giấy chứng nhận thành lập đối với nhà đầu tư là tổ chức;
 • Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Đăng ký doanh nghiệp);
 • Báo cáo đầu tư (doanh nghiệp nộp online trên trang https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi)
 • Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án, mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (trường hợp bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh);
 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (nếu có);
 • Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của người được ủy quyền.

Ngoài ra tùy theo nội dung thay đổi cụ thể, nhà đầu tư phải cung cấp thêm giấy tờ sau:

 • Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, cần thêm: Hợp đồng thuê trụ sở, bản sao chứng thực hợp lệ giấy tờ chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng, giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có chức năng kinh doanh bất động sản của bên cho thuê hoặc các giấy tờ tương đương);
 • Trường hợp thay đổi vốn đầu tư: Văn bản xác nhận của ngân hàng đối với tài khoản vốn chứng minh công ty đã góp đủ vốn (nếu báo cáo tài chính không thể hiện công ty đã góp đủ vốn); văn bản xác nhận của ngân hàng hoặc tài liệu chứng minh phần vốn góp tăng thêm;
 • Trường hợp thay đổi người đại diện theo pháp luật cần cung cấp: Bản sao chứng thực hợp lệ: Hộ chiếu, xác nhận cư trú/thẻ tạm trú của người đại diện theo pháp luật mới; 
 • Trường hợp thay đổi thông tin nhà đầu tư, người đại diện của nhà đầu tư: Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới, hộ chiếu mới hoặc văn bản thể hiện thông tin mới/chứng minh sự thay đổi thông tin;
 • Giải trình về sử dụng công nghệ đối với dự án đầu tư sử dụng công nghệ thuộc danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ, gồm các nội dung: tên công nghệ, xuất xứ công nghệ, sơ đồ quy trình công nghệ; thông số kỹ thuật chính, tình trạng sử dụng của máy móc, thiết bị và dây chuyền công nghệ chính; 
 • Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý: Đối với các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư khi điều chỉnh dự án đầu tư liên quan đến mục tiêu, địa điểm đầu tư, công nghệ chính, tăng hoặc giảm vốn đầu tư trên 10% tổng vốn đầu tư, thời hạn thực hiện, thay đổi nhà đầu tư hoặc thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tư (nếu có), cơ quan đăng ký đầu tư thực hiện thủ tục quyết định chủ trương đầu tư trước khi điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Đối với trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đầu tư của các dự án thuộc diện phải quyết định chủ trương đầu tư, bạn có thể liên hệ Anpha để được hỗ trợ chi tiết và chuyên sâu.

THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Khi nhà đầu tư muốn điều chỉnh các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện hai thủ tục sau:

 • Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh). 

Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. 

Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước, sau đó mới thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Quy trình thay đổi giấy chứng nhận đầu tư như sau:

 • Nộp hồ sơ: Nhà đầu tư chuẩn bị 1 bộ hồ sơ đầy đủ tương ứng với từng trường hợp thay đổi thông tin ở trên sau đó nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính/ nơi thực hiện dự án đầu tư;
 • Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan đăng ký đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới cho doanh nghiệp;
 • Nhận kết quả: Nhà đầu tư căn cứ thời gian ghi trên giấy hẹn, tới Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (thay đổi đăng ký kinh doanh)

Anpha đã hướng dẫn rất chi tiết và đầy đủ về hồ sơ và thủ tục thay đổi giấy phép kinh doanh trong bài viết thay đổi giấy phép kinh doanh trực tiếp và qua mạng. Bạn có thể xem và tải mẫu hồ sơ trong bài viết này.

LƯU Ý CẦN BIẾT KHI THỰC HIỆN THỦ TỤC ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ

 • Đối với doanh nghiệp chưa thực hiện thủ tục tách giấy chứng nhận đầu tư thành giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì phải thực hiện tách giấy chứng nhận đầu tư trước;
 • Đối với doanh nghiệp có sự thay đổi tên công ty cần khắc lại dấu pháp nhân và công bố con dấu mới trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với các ngành nghề kinh doanh mới điều chỉnh là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động;
 • Nếu doanh nghiệp điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư tăng vốn điều lệ làm thay đổi mức thuế môn bài của doanh nghiệp, nhà đầu tư cần thực hiện kê khai thuế môn bài mức mới và nộp thuế môn bài bổ sung;
 • Nếu doanh nghiệp thay đổi có thêm thành viên góp vốn mới cần lưu ý nhà đầu tư mới phải góp vốn đầu tư vào tài khoản chuyển vốn của doanh nghiệp và lưu ý góp đúng tiến độ theo thời hạn đã cam kết theo giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Có thể thấy, thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư khá phức tạp và mất thời gian, nếu cần hỗ trợ thêm thông tin và các vấn đề pháp lý bạn có thể liên hệ Kế toán Anpha theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) 0938 268 123 (Miền Nam) được hỗ trợ.

MỘT SỐ CÂU HỎI THƯỜNG GẶP KHI ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung sau: 

 • Thông tin của nhà đầu tư: Tên, địa chỉ, email, số điện thoại, website…;
 • Tên dự án đầu tư;
 • Địa điểm thực hiện dự án đầu tư; diện tích đất sử dụng cho dự án;
 • Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;
 • Vốn đầu tư của dự án (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động);
 • Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;
 • Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (gồm tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư).

Hồ sơ gồm có: Văn bản đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định về việc điều chỉnh dự án đầu tư của nhà đầu tư, báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư, bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, đề xuất dự án đầu tư (trường hợp bổ sung ngành nghề), bản sao chứng thực các giấy tờ cần thiết khác. Ngoài ra tùy từng trường hợp cụ thể mà nhà đầu tư cần bổ sung thêm các giấy tờ khác. Bạn có thể tải miễn phí mẫu bộ hồ sơ tại đây.

Thời hạn giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký đầu tư cấp giấy chứng nhận đầu tư mới cho doanh nghiệp.

Doanh nghiệp có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng đăng ký đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt trụ sở chính/nơi thực hiện dự án đầu tư.

Khi nhà đầu tư muốn điều chỉnh các nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì phải thực hiện hai thủ tục sau:

Tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành khác, nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trước, sau đó mới thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhà đầu tư phải thực hiện thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trước, sau đó mới thay đổi giấy chứng nhận đầu tư.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) 0938 268 123 (Miền Nam) được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH