Thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Bài viết sẽ tổng hợp tất cả quy trình cũng như hồ sơ cần chuẩn bị để có thể hoàn thành được thủ tục tăng vốn điều lệ đối với công ty có vốn đầu tư nước ngoài. Nếu bạn đang thắc mắc về thủ tục tăng vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hãy tham khảo bài viết này nhé.

Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Công ty, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là loại hình khá phổ biến trong thời buổi kinh tế hiện nay. Theo đó, công ty nước ngoài còn được hiểu là nhà đầu tư nước ngoài, bao gồm cá nhân, tổ chức tiến hành đầu tư và tổ chức hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. 

Loại hình này có tính chất phức tạp hơn so với doanh nghiệp 100% vốn Việt Nam, vì thế các thủ tục pháp lý liên quan đến công ty có vốn đầu tư nước ngoài cũng trở nên chặt chẽ hơn. 

Nếu doanh nghiệp Việt Nam khi tăng vốn điều lệ chỉ cần 1 bước, thì công ty có vốn đầu tư nước ngoài cần thực hiện các bước như sau:

 

 

1. Bước 1: Thủ tục kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư

 • Truy cập Cổng thông tin quốc gia về đầu tư;
 • Chọn “Khai hồ sơ trực tuyến” để khai báo thông tin;
 • Điền đầy đủ thông tin vào phần “Thông tin hồ sơ”, “Thông tin nhà đầu tư”, “Thông tin doanh nghiệp”, “Thông tin dự án”;
 • Chọn “Hoàn thành” để nộp hồ sơ hoặc “Nhập lại” nếu muốn khai báo lại.

Lưu ý: Sau khi hoàn tất các bước kê khai hồ sơ trực tuyến, bạn nhận được thông báo “Doanh nghiệp đã đăng ký thành công” và mã đăng ký dùng để theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ.

 

2. Bước 2: Nộp bộ hồ sơ bản giấy thông tin dự án đầu tư

Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày hồ sơ kê khai trực tuyến hợp lệ, bạn in và nộp hồ sơ tại cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý: Tùy từng tỉnh, thành và cơ quan tiếp nhận hồ sơ, mà bạn có thể bỏ qua bước này. 

 

3. Bước 3: Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư (tổng vốn thực hiện dự án)

Trong trường hợp tổng vốn thực hiện dự án của công ty bằng với vốn điều lệ đã đăng ký thì trước khi thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, công ty phải thực hiện thủ tục điều chỉnh tổng vốn thực hiện dự án sao cho tổng vốn đó phải lớn hơn hoặc bằng với vốn điều lệ sau khi tăng lên.

Hồ sơ cần chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư;
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh.

Lưu ý: Nội dung bản giải trình bao gồm khả năng tài chính, nguồn vốn đầu tư đảm bảo việc tăng vốn; nhà đầu tư có thể chứng minh bằng các tài liệu nộp kèm như:

 • Báo cáo tài chính (đối với nhà đầu tư là pháp nhân);
 • Báo cáo tài chính được xác nhận của kiểm toán độc lập (đối với công ty có vốn nước ngoài trên 50%);
 • Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng (đối với nhà đầu tư là cá nhân hoặc pháp nhân mới thành lập);
 • Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
 • Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết

Tùy từng dự án mà cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ sẽ khác nhau. Hiện nay, 2 cơ quan có thẩm quyền để giải quyết đơn xin tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là: 

 • Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế… sẽ tiếp nhận các hồ sơ liên quan đến các dự án đầu tư tại các khu đó;
 • Phòng đầu tư nước ngoài thuộc Sở KH&ĐT sẽ tiếp nhận các trường hợp còn lại. 

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

 

4. Bước 4: Thủ tục tăng vốn điều lệ của công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc tăng vốn của hội đồng thành viên (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc đại hội đồng cổ đông (đối với công ty cổ phần);
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông về việc tăng vốn;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện làm thủ tục;
 • Giấy ủy quyền.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT.

Thời hạn giải quyết: 3 ngày làm việc

Lưu ý khi thay đổi vốn điều lệ cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài 

Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi vốn điều lệ của doanh nghiệp vốn nước ngoài, tùy vào từng trường hợp cụ thể của các dự án mà bạn cần lưu ý hoàn thành các thủ tục pháp lý sau:

1. Nộp tờ khai lệ phí môn bài trước ngày 31/12 của năm đó;

2. Nộp bổ sung phần thuế môn bài tăng lên (nếu bậc lệ phí môn bài phải nộp thay đổi);

3. Đối với các dự án có quy định về mức ký quỹ từ 1% - 3% tổng vốn đầu tư của dự án, thì sau khi làm thủ tục tăng vốn điều lệ phải làm thủ tục điều chỉnh mức ký quỹ;

4. Đối với các dự án đã có quyết định chủ trương đầu tư, nếu tổng vốn đầu tư tăng từ 20% trở lên dẫn đến thay đổi quy mô dự án đầu tư, thì phải làm thủ tục xin điều chỉnh chủ trương đầu tư. 

5. Trong trường hợp các nhà đầu tư không góp đủ số vốn cam kết thì trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày hết hạn góp vốn) phải thực hiện thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ;

6. Đối với các trường hợp giảm vốn điều lệ công ty vốn đầu tư nước ngoài cần đảm bảo 2 điều kiện: 

 • Phải hoạt động liên tục trong 2 năm;
 • Phải hoàn thành các nghĩa vụ tài chính, khoản nợ… đối với khách hàng và đối tác.

Nói cách khác, trong quá trình làm thủ tục tăng vốn điều lệ cho doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài, nếu việc thay đổi ảnh hưởng đến bất cứ quyết định, giấy phép liên quan thì cần làm thủ tục điều chỉnh các quyết định, giấy phép đó. 

Xem thêm:

 Thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

 Dịch vụ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Một số câu hỏi về tăng vốn điều lệ công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Để tăng vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài, bạn cần thực hiện 4 bước như sau:

Bước 1: Kê khai trực tuyến thông tin dự án đầu tư tại Cổng thông tin quốc gia về đầu tư;

Bước 2: Nộp hồ sơ giấy thông tin dự án đầu tư (có thể bỏ qua bước này tùy từng cơ quan, tỉnh/thành);

Bước 3: Làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

Bước 4: Làm thủ tục tăng vốn điều lệ

 Xem chi tiết: Hồ sơ, thủ tục tăng vốn điều lệ công ty có vốn nước ngoài.

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày các nhà đầu tư/cổ đông/thành viên hoàn tất việc góp vốn, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ.

Các giấy tờ bạn cần chuẩn bị bao gồm:

 • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;
 • Biên bản họp về việc tăng vốn của hội đồng thành viên/đại hội đồng cổ đông;
 • Quyết định của chủ sở hữu công ty/thành viên/cổ đông về việc tăng vốn;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu người đại diện làm thủ tục;
 • Giấy ủy quyền.
Lưu ý: Nếu việc tăng vốn điều lệ ảnh hưởng đến tổng vốn thực hiện dự án thì bạn nên làm thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư trước khi làm thủ tục thay đổi vốn điều lệ. Liên hệ Anpha theo số 0938 268 123 (TP. HCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí.

Bạn chuẩn bị các giấy tờ sau: 

 • Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
 • Bản sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy phép đầu tư;
 • Bản giải trình lý do điều chỉnh. 

Riêng bản giải trình lý do điều chỉnh, tùy trường hợp mà nhà đầu tư có thể sử dụng 1 trong số các loại giấy tờ sau: BCTC; Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng; Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh hoặc Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh vốn đầu tư.

Có. Vì doanh nghiệp có vốn nước ngoài là loại hình đặc trưng, kéo theo đó là thủ tục và quy định pháp lý nghiêm ngặt nên hầu hết công ty có vốn đầu tư nước ngoài chọn dịch vụ để tối ưu thời gian và chi phí. Bạn có thể liên hệ Anpha theo số 0938 268 123 (TP. HCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được hỗ trợ tư vấn miễn phí và báo giá cho từng trường hợp của doanh nghiệp.

Gọi cho chúng tôi theo số 0938 268 123 (TP. HCM) hoặc 0984 477 711 (Hà Nội) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

3 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn