Hướng dẫn thủ tục, cách làm lý lịch tư pháp online trực tuyến

Làm lý lịch tư pháp online ở đâu? Hướng dẫn cách đăng ký lý lịch tư pháp online, trực tuyến như là: làm giấy tư pháp số 2 online, làm lý lịch tư pháp số 1 online.

Lý lịch tư pháp là gì? Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

1. Lý lịch tư pháp là gì?

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Lý lịch tư pháp 2009, lý lịch tư pháp được hiểu là:

 • Lý lịch về án tích của người bị kết án bằng quyết định hình sự, bản án của Tòa án đã có hiệu lực pháp lý;
 • Tình trạng thi hành án của người bị kết án;
 • Nội dung về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, quản lý, thành lập công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản.

2. Phiếu lý lịch tư pháp là gì?

Phiếu lý lịch tư pháp (giấy lý lịch tư pháp cá nhân hay giấy xác nhận không tiền án, tiền sự) là phiếu được cấp bởi cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp. 

Nội dung trên phiếu có giá trị chứng minh cá nhân có án tích hay không, có bị cấm hay không bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong doanh nghiệp, quản lý, thành lập công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường hợp hợp tác xã, doanh nghiệp bị Tòa án tuyên bố phá sản.

Phiếu lý lịch tư pháp có 2 loại, bao gồm:

 • Phiếu lý lịch tư pháp số 1: Được cấp cho cá nhân và các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan nhà nước;
 • Phiếu lý lịch tư pháp số 2: Được cấp cho cơ quan tiến hành tố tụng và cấp theo yêu cầu của cá nhân khi người đó có nhu cầu biết được nội dung về lý lịch tư pháp của mình.

>> Tìm hiểu chi tiết: Giấy lý lịch tư pháp.

Đăng ký lý lịch tư pháp online được không? Làm lý lịch tư pháp online ở đâu?

Nhằm giảm khối lượng công việc cũng như số lượng giấy tờ cho các cơ quan quản lý nhà nước, đồng thời tạo điều kiện cho doanh nghiệp và người dân tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý, nhà nước khuyến khích công dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến (online) thay vì nộp hồ sơ trực tiếp như trước, trong đó có thủ tục làm lý lịch tư pháp.

Hiện nay, mỗi công dân đều có cho mình một mã định danh điện tử, giúp cho việc thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến trở nên đơn giản và dễ dàng hơn rất nhiều. Đồng thời, việc kiểm tra tình trạng xử lý hồ sơ của cơ quan nhà nước cũng có thể được thực hiện bất cứ lúc nào mà không phải cố định trong khung giờ hành chính.

Theo Công văn 1722/BTP-TTLLTPQG hướng dẫn, cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ làm lý lịch tư pháp online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đang thường trú/tạm trú.

>> Tìm hiểu thêm: Tài khoản định danh điện tử là gì?

Quy trình, cách đăng ký làm lý lịch tư pháp online, qua mạng

Căn cứ theo quy định tại Phụ lục I Công văn 1722/BTP-TTLLTPQG ban hành ngày 30/05/2022, quy trình yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp online đối với cá nhân thực hiện như sau:

1. Nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến

Cá nhân thực hiện nộp hồ sơ yêu cầu cơ quan nhà nước cấp phiếu lý lịch tư pháp tại Cổng dịch vụ công như sau:

➤ Bước 1: Truy cập vào Cổng dịch vụ công quốc gia theo đường dẫn dưới đây:

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-trang-chu.html

➤ Bước 2: Nhấn chọn “Dịch vụ công trực tuyến”

Bước 3: Lần lượt chọn tỉnh, thành phố nơi cá nhân đang thường trú/tạm trú → Chọn “Đối tượng thực hiện” → Chọn “Tìm kiếm”

Ví dụ: Cá nhân thường trú/tạm trú ở tỉnh Đăk Lăk thì chọn UBND Tỉnh/Thành phố Đăk Lăk

➤ Bước 4: Tìm và nhấn chọn thủ tục “Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam”

➤ Bước 5: Nhấn chọn “Đồng ý”

➤ Bước 6: Nhấn chọn “Nộp trực tuyến”

➤ Bước 7: Chọn đăng nhập vào “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an” - VNeID

➤ Bước 8: Đăng nhập tài khoản định danh điện tử của cá nhân - Tài khoản VNeID

Trường hợp bạn chưa đăng ký tài khoản định danh điện tử thì tham khảo bài viết: “Hướng dẫn cách đăng ký tài khoản định danh điện tử (mức độ 1 và mức độ 2)”.

➤ Bước 9: Nhập thông tin của người nộp hồ sơ (người được cấp phiếu lý lịch tư pháp) → Nhấn chọn “Đồng ý và tiếp tục”

➤ Bước 10: Tải đính kèm thành phần hồ sơ tương ứng với trường hợp yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp của cá nhân theo quy định

Tham khảo:

>> Hồ sơ làm lý lịch tư pháp số 1;

>> Hồ sơ làm lý lịch tư pháp số 2.

➤ Bước 11: Nhập đầy đủ phần thông tin cung cấp thêm của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp

➤ Bước 12: Nhập phần thông tin khác → Nhấn chọn “Đồng ý và tiếp tục”

➤ Bước 13: Chọn “Hình thức nhận kết quả” → Nhấn chọn “Đồng ý và tiếp tục”

2. Cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ làm lý lịch tư pháp online của cá nhân

Cơ quan nhà nước tiến hành xử lý hồ sơ cấp lý lịch tư pháp online của cá nhân như sau:

➤ Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ

Khi nhận được thông báo có hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trên Cổng dịch vụ công, Bộ phận Một cửa có trách nhiệm tiếp nhận và kiểm tra tính chính xác, thống nhất, đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ, sau đó tiến hành xử lý dựa theo tình trạng hồ sơ, cụ thể theo 3 trường hợp bên dưới:

Trường hợp 1: Hồ sơ hợp lệ, đầy đủ

 • Hồ sơ trên Cổng dịch vụ công chuyển trạng thái “Được tiếp nhận”, “Yêu cầu thực hiện nghĩa vụ tài chính”;
 • Phần mềm cấp một mã số hồ sơ online cho người đề nghị cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trong trường hợp này, cá nhân đến trực tiếp Bộ phận Một cửa của cơ quan tiếp nhận hồ sơ cấp lý lịch tư pháp để tiến hành thanh toán phí cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp 2: Hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ

 • Bộ phận Một cửa gửi thông báo hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ thông qua Cổng dịch vụ công;
 • Hồ sơ trên Cổng dịch vụ công chuyển trạng thái “Yêu cầu bổ sung giấy tờ”;
 • Công dân chủ động đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra tình trạng hồ sơ và thực hiện bổ sung, điều chỉnh theo thông báo.

Trường hợp 3: Hồ sơ bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp

 • Bộ phận Một cửa thực hiện gửi thông báo từ chối tiếp nhận hồ sơ qua Cổng dịch vụ công của cá nhân;
 • Hồ sơ trên Cổng dịch vụ công chuyển trạng thái “Không được tiếp nhận”;
 • Công dân chủ động đăng nhập vào Cổng dịch vụ công kiểm tra tình trạng hồ sơ để biết lý do bị từ chối cấp phiếu lý lịch tư pháp.

➤ Bước 2: Giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp

Ngay sau khi nhận được lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, Bộ phận Một cửa thực hiện:

 • Chuyển tình trạng hồ sơ trên Cổng dịch vụ công thành “Đang xử lý”;
 • Gửi thông báo đang xử lý hồ sơ và ngày hẹn trả kết quả qua Cổng dịch vụ công cho cá nhân;
 • Công dân chủ động đăng nhập vào Cổng dịch vụ công để kiểm tra và theo dõi tình trạng hồ sơ.

➤ Bước 3: Trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân

Thời hạn giải quyết yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến: Trong vòng 15 ngày làm việc theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp 2009.

Cá nhân nhận phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền cấp thông qua hình thức nhận kết quả đã đăng ký trước đó (trực tiếp hoặc qua bưu chính).

 • Nếu nhận kết quả trực tiếp: Cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân (bản gốc) để cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra và đối chiếu thông tin trước khi trả phiếu lý lịch tư pháp;
 • Nếu nhận kết quả qua dịch vụ bưu chính: Cá nhân xuất trình giấy tờ tùy thân (bản gốc) để bưu tá kiểm tra và đối chiếu thông tin trước khi trả phiếu lý lịch tư pháp (có thực hiện ký nhận đầy đủ theo quy định pháp luật).

Nơi cấp lý lịch tư pháp (cơ quan thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp)

Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân được quy định tại Điều 44 Luật Lý lịch tư pháp 2009, cụ thể bao gồm:

 1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia cấp giấy lý lịch tư pháp cho:
  • Cá nhân người nước ngoài đã từng cư trú tại Việt Nam;
  • Cá nhân công dân Việt Nam, không xác định được nơi tạm trú hoặc thường trú.
 2. Sở Tư pháp cấp giấy lý lịch tư pháp cho:
  • Cá nhân công dân Việt Nam hiện đang cư trú ở nước ngoài;
  • Cá nhân công dân Việt Nam tạm trú hoặc thường trú tại Việt Nam;
  • Cá nhân người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam.

Các câu hỏi thường gặp khi làm lý lịch tư pháp trực tuyến (online)

1. Có được xin cấp lý lịch tư pháp online (trực tuyến) không?

Có. Nhằm giảm áp lực giấy tờ cũng như lượng công việc lên các cơ quan quản lý nhà nước, tạo điều kiện cho người dân tiết kiệm thời gian, cắt giảm chi phí trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý, nhà nước khuyến khích công dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến (online) thay vì nộp hồ sơ trực tiếp như trước, trong đó có thủ tục xin lý lịch tư pháp.

2. Cá nhân làm lý lịch tư pháp online tại đâu?

Theo Công văn 1722/BTP-TTLLTPQG hướng dẫn, cá nhân/tổ chức nộp hồ sơ đăng ký lý lịch tư pháp online tại Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công cấp tỉnh, nơi người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đang thường trú/tạm trú.

>> Tham khảo chi tiết: Cách làm lý lịch tư pháp online.

3. Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến gồm những bước nào?

Quy trình cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến cho cá nhân gồm 4 bước sau:

 • Bước 1: Cá nhân nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bước 2: Cơ quan nhà nước tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ;
 • Bước 2. Cơ quan nhà nước giải quyết hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp;
 • Bước 3. Trả kết quả cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân.

>> Xem chi tiết: Hướng dẫn làm lý lịch tư pháp online (có hình minh họa hướng dẫn).

4. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến?

Cơ quan có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp cho cá nhân bao gồm:

 1. Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia thuộc Bộ Tư pháp;
 2. Sở Tư pháp nơi cá nhân thường trú/tạm trú.

5. Thời gian trả kết quả cấp lý lịch tư pháp trực tuyến là bao lâu?

Thời hạn cấp phiếu lý lịch tư pháp trực tuyến là trong vòng 15 ngày làm việc tính từ ngày cơ quan nhà nước tiếp nhận yêu cầu của cá nhân.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) -  0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH