Điều kiện, thủ tục Thành Lập Công Ty Thuốc Bảo Vệ Thực Vật

Điều kiện, thủ tục thành lập công ty thuốc bảo vệ thực vật như thế nào? Có cần xin chứng chỉ hành nghề và giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật không? Kế toán Anpha sẽ chia sẻ cho doanh nghiệp chi tiết trong bài viết dưới đây.

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì?

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là kinh doanh thuốc được bào chế từ chất, hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác có tác dụng để phòng ngừa, loại trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, điều hòa sinh trưởng hoặc bảo quản thực vật.
Tuy nhiên, trong một vài trường hợp, hoạt động sản xuất và buôn bán thuốc bảo vệ thực vật nói chung tiềm ẩn nguy cơ tác động tiêu cực tới môi trường và sức khỏe của con người. Vì vậy, vấn đề kiểm soát hoạt động này được coi là một trong những nội dung cấp thiết, quan trọng của quản lý thuốc bảo vệ thực vật.

Điều kiện sản xuất - kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

1. Điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

Theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 123/2018/NĐ-CP, công ty muốn sản xuất thuốc bảo vệ thực vật cần tuân thủ những điều kiện sau đây:

➨ Điều kiện về nhân lực

Người trực tiếp quản lý, bán thuốc bảo vệ thực vật phải có trình độ trung cấp trở lên về một trong các chuyên ngành sau: bảo vệ thực vật, trồng trọt, sinh học, hóa học, nông học hoặc phải có giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Điều kiện về nơi đặt địa điểm kinh doanh

 • Địa điểm của cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải tách biệt với khu vực cung cấp dịch vụ ăn uống, bệnh viện, trường học;
 • Khi xây dựng, cửa hàng buôn bán thuốc bảo vệ thực vật phải cách nguồn nước một khoảng cách tối thiểu 20m.

➨ Điều kiện về cơ sở vật chất & kỹ thuật

 • Với cơ sở bán buôn, kho thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
 • Với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải được xây dựng cách nguồn nước một khoảng cách tối thiểu 20m; có kệ kê hàng cách tường tối thiểu 20cm và cao tối thiểu 10cm so với mặt sàn.

2. Điều kiện sản xuất thuốc bảo vệ thực vật

➨ Điều kiện về nhân lực

 • Người trực tiếp điều hành, quản lý quy trình sản xuất phải có trình độ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành sau: bảo vệ thực vật, sinh học, hóa học, nông học;
 • Người lao động trực tiếp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải được bồi dưỡng, huấn luyện về kiến thức, chuyên môn liên quan đến thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Điều kiện về cơ sở vật chất & kỹ thuật

 • Kho chứa, nhà xưởng bảo quản thuốc bảo vệ thực vật phải được đặt trong các khu công nghiệp đảm bảo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
 • Dây chuyền, thiết bị sản xuất thuốc kỹ thuật, hoạt chất, sản xuất thuốc thành phẩm từ thuốc kỹ thuật, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật cần phải đáp ứng quy trình, công nghệ sản xuất đồng thời đạt chuẩn an toàn theo Tiêu chuẩn quốc gia 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển;
 • Hệ thống xử lý khí thải, chất thải rắn, nước thải phải đáp ứng Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định của pháp luật như: Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; QCVN 07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 40:2011/BTNMT về nước thải công nghiệp; QCVN 19:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 20:2009/BTNMT về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ;
 • Phòng thử nghiệm kiểm tra chất lượng sản phẩm cần được chỉ định, đăng ký theo quy định pháp luật về điều kiện kinh doanh dịch vụ, cũng như đánh giá chất lượng, sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa. Trong trường hợp không có phòng thử nghiệm thì cần có hợp đồng kiểm tra chất lượng với phòng thử nghiệm đã được chỉ định, đăng ký theo quy định pháp luật đối với mỗi lô sản phẩm khi xuất xưởng;
 • Các cơ sở sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải có một hệ thống quản lý chất lượng theo đúng tiêu chuẩn ISO 9001 hoặc có thể tương đương, do các tổ chức chứng nhận đã được đăng ký theo quy định pháp luật cấp.

Trình tự, thủ tục thành lập công ty thuốc bảo vệ thực vật

Thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật được coi là thủ tục hành chính mà người thành lập sẽ cung cấp các tài liệu, giấy tờ tới cơ quan có thẩm quyền để được xem xét, cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. 

Theo đó, thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực hiện được thực hiện như sau:

➨ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

Những thông tin doanh nghiệp cần chuẩn bị gồm có: 

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính;
 • Số điện thoại công ty (bắt buộc), địa chỉ email (không bắt buộc);
 • Thông tin thành viên tham gia góp vốn và mức vốn điều lệ của công ty;
 • Ngành nghề dự định kinh doanh.

Hồ sơ gồm thành lập doanh nghiệp kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật bao gồm:

 1. Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 2. Điều lệ công ty;
 3. Danh sách thành viên công ty (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc cổ đông công ty (đối với công ty cổ phần);
 4. Bản sao hợp lệ CMND/CCCD hoặc bản sao hợp lệ hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân;
 5. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức và kèm theo giấy tờ chứng thực cá nhân, quyết định uỷ quyền của người đại diện theo uỷ quyền của tổ chức;
 6. Quyết định góp vốn của thành viên là tổ chức.

>> TẢI MẪU: Hồ sơ thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ theo hướng dẫn trên, bạn cần tới nộp hồ sơ tại cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Ví dụ:

Nếu bạn dự định thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật tại Hà Nam thì bạn cần nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Hà Nam.

Thủ tục xin giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (giấy phép con)

Hồ sơ, thủ tục xin giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật hay còn gọi là giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin giấy phép con

Thành phần hồ sơ xin giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu được quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT);
 2. Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật (theo mẫu được quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT).

>> TẢI MẪU: Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Tổ chức hoặc cá nhân (cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật) nộp hồ sơ tại Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật;
 • Cán bộ tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ: Nếu hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ trả lại và yêu cầu người nộp bổ sung để hoàn thiện hồ sơ;
 • Thẩm định hồ sơ: Trường hợp hồ sơ vẫn chưa đáp ứng được quy định, cán bộ thông báo cho tổ chức, cá nhân bổ sung để hoàn thiện hồ sơ;
 • Thành lập đoàn đánh giá: Người đứng đầu Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cấp tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn đánh giá;
 • Đánh giá thực tế tại cơ sở: Đoàn đánh giá phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật về kế hoạch đánh giá trước thời điểm đánh giá 5 ngày làm việc và thời gian đánh giá tại cơ sở buôn bán thuốc bảo vệ thực vật không quá 1 ngày làm việc;
 • Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật:
 • Đối với trường hợp chưa đạt yêu cầu, Chi cục Bảo vệ thực vật hoặc Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật phải thông báo bằng văn bản cho cơ sở những điều kiện không đạt và yêu cầu cơ sở khắc phục những điều kiện đó trong vòng 60 ngày;
 • Đối với trường hợp không cấp, cơ quan có thẩm quyền phải gửi văn bản trả lời, đồng thời nêu rõ lý do không cấp.

Xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật

➨ Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin chứng chỉ hành nghề

Hồ sơ xin cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật gồm:

 1. Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
 2. Bản sao bằng tốt nghiệp được cấp tại các trường trung cấp nông, lâm nghiệp trở lên hoặc các lớp đào tạo về chuyên môn;
 3. Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền);
 4. Ảnh 4 x 6 cùng một số giấy tờ khác theo quy định của pháp luật.

>> TẢI MẪU: Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

➨ Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

 • Bạn đến bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Chi cục Bảo vệ thực vật để lấy mẫu đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề;
 • Sau khi cán bộ tiếp nhận hồ sơ của công dân, nếu hồ sơ đầy đủ, cán bộ ghi giấy biên nhận và hẹn ngày trả kết quả hoặc nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì cán bộ hướng dẫn công dân hoàn chỉnh hồ sơ;
 • Đến ngày hẹn trả kết quả trong phiếu, công dân đến bộ phận nộp hồ sơ và trả kết quả để nhận chứng chỉ hành nghề và cuối cùng là đóng lệ phí.

Có thể nói, thủ tục thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là một thủ tục tương đối khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nhiều kiến thức chuyên môn về pháp luật. Ngoài ra, ngành nghề kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật đòi hỏi phải thỏa mãn rất nhiều điều kiện của pháp luật đề ra. Chính vì vậy, hãy liên hệ Anpha để được hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tốt nhất liên quan đến thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật.

Một số câu hỏi khi thành lập công ty kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật

1. Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là gì?

Kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật là kinh doanh thuốc được bào chế từ chất, hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm có nguồn gốc từ hóa chất, thực vật, động vật, vi sinh vật và các chế phẩm khác có tác dụng để phòng ngừa, loại trừ sinh vật gây hại tài nguyên thực vật, điều hòa sinh trưởng hoặc bảo quản thực vật.


2. Cơ sở vật chất - kỹ thuật công ty buôn bán thuốc bảo vệ thực vật cần đáp ứng điều kiện gì?

Kho thuốc bảo vệ thực vật phải bảo đảm các yêu cầu Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5507:2002 về Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong kinh doanh, sản xuất, sử dụng, bảo quản và vận chuyển. Với cơ sở bán lẻ, kho thuốc bảo vệ thực vật phải được xây dựng cách nguồn nước một khoảng cách tối thiểu 20m, có kệ kê hàng cách tường tối thiểu 20cm và cao tối thiểu 10cm so với mặt sàn.


3. Khi xin giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu nào?

Bạn cần chuẩn bị những giấy tờ, tài liệu dưới đây

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật;
 • Bản thuyết minh điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

Trần Lan - Phòng Pháp lý Anpha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH