Điều kiện, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

Tham khảo chi tiết điều kiện, thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài & các trường hợp cần xin giấy phép lao động (work permit) trong bài viết này của Anpha.

Giấy phép lao động (hay còn gọi là work permit) là văn bản cho phép cá nhân nước ngoài được phép làm việc tại Việt Nam. Do nhu cầu tuyển dụng lao động là người nước ngoài tại Việt Nam ngày càng cao, Anpha xin tổng hợp và gửi tới các bạn một số thông tin quan trọng về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài trong bài viết dưới đây. 

5 điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Theo quy định của pháp luật hiện nay, người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động tại Việt Nam phải là người có quốc tịch nước ngoài và đáp ứng các điều kiện sau:

 1. Đã đủ 18 tuổi;
 2. Đủ năng lực hành vi dân sự;
 3. Có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm làm việc; đồng thời đạt các điều kiện về sức khỏe theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế tại Việt Nam;
 4. Không thuộc trường hợp đang chấp hành hình phạt, trường hợp chưa được xóa án tích hoặc đang trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 5. Được cấp văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

Trình tự, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục xin giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam bao gồm 2 bước sau đây:

➨ Bước 1: Thủ tục xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài 

Hồ sơ đăng ký nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài chi tiết theo bảng sau:

Đối với doanh nghiệp nộp hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động lần đầu: 

 • Báo cáo giải trình về nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài (mẫu 01/PLI Phụ lục I ban hành tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng).

Doanh nghiệp đã được chấp thuận sử dụng lao động là người nước ngoài:

 • Bản báo cáo giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động là người nước ngoài (theo mẫu số 02/PLI Phụ lục I ban hành tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng).

>> TẢI MẪU: Hồ sơ xin chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài.

-------

Trước ít nhất 15 ngày kể từ ngày dự kiến sử dụng lao động, người sử dụng lao động nộp hồ sơ đến Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc đến Chủ tịch UBND cấp tỉnh.

Trong 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ từ doanh nghiệp, cơ quan có thẩm quyền có văn bản trả lời về việc chấp thuận hoặc không chấp thuận.

➨ Bước 2: Thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài

Người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ít nhất 15 ngày làm việc trước ngày người lao động dự kiến làm việc tại Việt Nam.

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam theo bảng sau:

Đối với người sử dụng lao động, cần chuẩn bị:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động (theo mẫu số 11/PLI - Phụ lục 11 tại Nghị định số 152/2020/NĐ-CP);
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động (đã được cấp tại Bước 1);
 • Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (công chứng).

Đối với lao động là người nước ngoài, cần chuẩn bị: 

 • Giấy chứng nhận sức khỏe được cấp ở nước ngoài/Việt Nam theo quy định của Bộ Y tế;
 • Phiếu lý lịch tư pháp được cấp tại nước ngoài hoặc Việt Nam;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu;
 • 2 ảnh chân dung 4x6cm, nền trắng; 
 • Văn bản chứng minh vị trí là Quản lý, Giám đốc điều hành hoặc Chuyên gia, lao động kỹ thuật (*).

>> TẢI MẪU: Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

(*) Văn bản chứng minh tùy từng trường hợp sẽ khác nhau, cụ thể:

 • Trường hợp người lao động là quản lý hoặc giám đốc điều hành: Văn bản xác nhận người lao động đã làm việc tại vị trí quản lý, giám đốc điều hành trong thời hạn ít nhất 3 năm;
 • Trường hợp người lao động là chuyên gia: Có bằng đại học và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực được đào tạo phù hợp với vị trí người lao động dự kiến làm việc tại Việt Nam.

-------

Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm cấp giấy phép lao động trong trường hợp hồ sơ hợp lệ hoặc ra thông báo yêu cầu sửa đổi, điều chỉnh hồ sơ nếu có sai sót.

Lệ phí cấp giấy phép lao động: Tùy từng địa phương mà lệ phí cấp giấy phép lao động có thể khác nhau và do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.

Lưu ý: 

 • Các giấy tờ do nước ngoài cấp (như bằng đại học, xác minh kinh nghiệm, giấy khám sức khỏe…) phải được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng trước khi nộp.
 • Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa là 2 năm. Khi hết hạn giấy phép nếu muốn tiếp tục sử dụng lao động nước ngoài thì doanh nghiệp phải làm thủ tục xin gia hạn giấy phép lao động. Giấy phép lao động chỉ được gia hạn 1 lần với thời gian tối đa là 2 năm.

>> Xem thêm: Hồ sơ thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối tượng người nước ngoài phải xin giấy phép lao động

Theo quy định tại Nghị định 152/2020/NĐ-CP, người nước ngoài ngoài thuộc các trường hợp dưới đây phải xin giấy phép lao động khi làm việc tại Việt Nam bao gồm:

 • Thực hiện hợp đồng lao động;
 • Người lao động nước ngoài làm đã được doanh nghiệp nước ngoài tuyển dụng ít nhất 12 tháng, di chuyển nội bộ sang làm việc tại hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 • Người lao động thực hiện các hợp đồng hoặc thỏa thuận về kinh tế, thương mại, tài chính, ngân hàng, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, giáo dục nghề nghiệp, thể thao, bảo hiểm và y tế;
 • Người lao động nước ngoài làm việc ít nhất 2 năm tại một doanh nghiệp nước ngoài không có hiện diện thương mại tại Việt Nam và phải đáp ứng các điều kiện đối với diện chuyên gia;
 • Người lao động nước ngoài tham gia vào hoạt động liên quan đến việc đàm phán, tiêu thụ dịch vụ cho nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam (Không trực tiếp bán hoặc cung cấp dịch vụ);
 • Người lao động làm việc cho các tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam được phép hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam;
 • Người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện, không hưởng lương;
 • Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại của doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam;
 • Người lao động là Nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia, lao động kỹ thuật;
 • Người lao động tham gia thực hiện các dự án, gói thầu tại Việt Nam;
 • Người lao động là thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước ta là thành viên.

Tuy nhiên, hiện nay người lao động nước ngoài xin giấy phép lao động tại Việt Nam phổ biến nhất là các trường hợp ở vị trí: Nhà quản lý, chuyên gia, lao động kỹ thuật hoặc giám đốc điều hành.

Lưu ý:

 • Khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc trong một số trường hợp khác, giấy phép lao động đã được cấp sẽ bị thu hồi;
 • Nếu người động nước ngoài làm việc tại Việt Nam không có giấy phép lao động, cả người lao động và người sử dụng lao động đều sẽ bị phạt. Các hình thức và mức độ xử phạt được quy định tại Nghị định 28/2020/NĐ-CP;
 • Có một số trường hợp người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam được miễn giấy phép lao động. Tuy nhiên để có thể làm việc tại Việt Nam, các đối tượng người lao động này vẫn phải thực hiện thủ tục xin miễn giấy phép lao động.

-------

Trên đây là những chia sẻ của Anpha về thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài. Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu làm giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài là lao động, chuyên gia, nhân viên kỹ thuật… có thể tham khảo ngay:

Dịch vụ làm work permit cho người nước ngoài của Anpha:

 • Phí dịch vụ trọn gói chỉ từ 6.000.000đ;
 • Hoàn thành thủ tục trong vòng 20 - 25 ngày làm việc;
 • Hỗ trợ cấp mới, gia hạn, cấp lại giấy phép lao động.

GỌI NGAY


 

Các câu hỏi thường gặp khi xin giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Điều kiện cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì?

Người nước ngoài muốn xin giấy phép lao động để được làm việc tại Việt Nam cần đáp ứng các điều kiện sau đây: Có quốc tịch nước ngoài; từ đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự; đáp ứng điều kiện về sức khỏe, trình độ chuyên môn, bằng cấp đáp ứng với nhu cầu công việc tại Việt Nam.


2. Quy trình xin giấy phép lao động cho người nước ngoài như thế nào?

Đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài làm thủ tục xin giấy phép lao động theo 1 bước sau:

 • Bước 1: Xin văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bước 2: Xin cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và xã hội.

3. Bộ hồ sơ xin giấy phép lao động gồm những gì?

Bộ hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam gồm:

 • Đối với người sử dụng lao động cần có: Đơn đề nghị cấp giấy phép lao động theo mẫu; văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động; bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Đối với lao động là người nước ngoài gồm: Giấy chứng nhận sức khỏe; phiếu lý lịch tư pháp; bản sao chứng thực hộ chiếu; 2 ảnh chân dung 4x6cm, nền trắng; văn bản chứng minh vị trí là quản lý, giám đốc điều hành hoặc chuyên gia, lao động kỹ thuật.

 Tham khảo chi tiết: Hồ sơ xin giấy phép lao động cho người nước ngoài.


4. Giấy phép lao động có thời hạn mấy năm?

Giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam có thời hạn tối đa là 2 năm. Người lao động có thể gia hạn giấy phép lao động nhưng chỉ được gia hạn 1 lần với thời gian tối đa là 2 năm.


5. Làm giấy phép lao động mất bao nhiêu tiền phí nhà nước?

Lệ phí cấp giấy phép lao động có thể khác nhau, do do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định.


6. Trường hợp được miễn giấy phép lao động thì phải làm gì?

Người lao động thuộc trường hợp được miễn giấy phép lao động, thực hiện thủ tục xác định nhu cầu sử dụng lao động, sau đó xin xác nhận được miễn giấy phép lao động.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH