Hồ sơ thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Xem ngay hồ sơ, thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài và điều kiện gia hạn giấy phép lao động (work permit) trong bài viết này của Anpha.

Quy định, thời hạn gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Quy định chung về giấy phép lao động cho người nước ngoài

Giấy phép lao động (work permit) là văn bản pháp lý cho phép người nước ngoài được làm việc hợp pháp tại Việt Nam và có thời hạn sử dụng tối đa 2 năm.

Khi giấy phép lao động sắp hết thời hạn sử dụng mà người nước ngoài vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì đơn vị sử dụng lao động người nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động.

➥ Hay hiểu đơn giản: Việc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là để kéo dài thời hạn được phép làm việc tại Việt Nam cho lao động nước ngoài và chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất với thời hạn tối đa là 2 năm.

2. Thời hạn làm thủ tục gia hạn work permit

Tối thiểu 5 ngày và tối đa 45 ngày trước khi giấy phép hết hạn, bạn phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Quá thời hạn mà đơn vị sử dụng lao động chưa kịp gia hạn giấy phép thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới.

Nếu tổ chức, doanh nghiệp vẫn tiếp tục sử dụng người lao động nước ngoài sau khi giấy phép lao động hết hạn và không gia hạn kịp thời có thể bị phạt hành chính tối đa lên đến 75 triệu đồng và người lao động nước ngoài sẽ có nguy cơ bị trục xuất về nước.

 Xem thêm: Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài.

Điều kiện gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Để gia hạn giấy phép lao động thì người lao động nước ngoài và người sử dụng lao động cần phải đáp ứng những điều kiện như sau:

 • Một là, giấy phép lao động còn hạn tối thiểu 5 ngày và tối đa 45 ngày;
 • Hai là, người sử dụng lao động được chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài từ cơ quan có thẩm quyền;
 • Ba là, người lao động nước ngoài có đầy đủ giấy tờ chứng minh tiếp tục làm việc cho người sử dụng lao động;
 • Bốn là, người lao động phải có đầy đủ sức khỏe để phù hợp với yêu cầu công việc.

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (work permit) cho người nước ngoài

1. Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Việt Nam

Bộ hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài gồm có:

 • Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động (Mẫu số 11/PLI Phụ lục I đi kèm của Nghị định 152/2020/NĐ-CP);
 • 2 ảnh kích thước 4x6cm trong vòng 6 tháng gần nhất;
 • Giấy phép lao động đã được cấp còn hạn (bản gốc hoặc bản sao công chứng);
 • Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài của đơn vị sở hữu lao động.;
 • Bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động còn hạn;
 • Giấy khám sức khỏe hoặc giấy chứng nhận sức khỏe trong vòng 12 tháng gần nhất;
 • Giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung trong giấy phép lao động đã cấp.

 TẢI MẪU: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động.

Lưu ý:

Đối với giấy chứng nhận sức khỏe hoặc giấy khám sức khỏe, nếu là được cấp ở Việt Nam thì cần bản gốc hoặc bản sao chứng thực, nếu được cấp ở nước ngoài thì cần được hợp pháp hóa lãnh sự và dịch thuật công chứng theo quy định.

2. Trình tự các bước gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động (work permit) bao gồm 3 bước như sau:

Bước 1: Xin chấp nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài

 • Trong vòng tối thiểu 30 ngày trước khi hết hạn giấy phép lao động hiện tại, đơn vị sử dụng lao động nộp Văn bản giải trình về việc thay đổi nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài (Mẫu 02/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 152/2020/NĐ-CP) tới cơ quan có thẩm quyền đã chấp nhận nhu cầu sử dụng lao động là người nước ngoài trước đó;
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ xét duyệt hồ sơ trong vòng 10 ngày làm việc và sẽ cấp Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài cho đơn vị sử dụng lao động.

Bước 2: Xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

 • Trước thời gian hết hạn giấy phép lao động tối thiểu 5 ngày và tối đa 45 ngày, người sử dụng lao động phải nộp hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép lao động cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động đang sử dụng trước đó;
 • Cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp nhận và xử lý hồ sơ trong thời gian là 5 ngày làm việc. Nếu hồ sơ không được chấp thuận việc gia hạn thì sẽ có văn bản trả lời với lý do cụ thể.
 • Lệ phí gia hạn giấy phép lao động sẽ tùy thuộc vào cơ quan cấp giấy phép. Mức thu tối đa đối với thủ tục gia hạn giấy phép như sau: 
  + Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài không quá 600.000 đồng/1 giấy phép;
  + Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài không quá 450.000 đồng/1 giấy phép.

Bước 3: Nộp lại hợp đồng lao động cho cơ quan cấp giấy phép lao động

 • Sau khi giấy phép được gia hạn, người sử dụng lao động phải kí kết hợp đồng bằng văn bản với người lao động nước ngoài trước ngày dự kiến tiếp tục công việc, tuân theo luật lao động Việt Nam và phải gửi hợp đồng lao động đó (bản gốc hoặc bản sao có chứng thực) tới cơ quan đã gia hạn giấy phép lao động.

Nếu doanh nghiệp đang có nhu cầu xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài nhưng chưa nắm hồ sơ, thủ tục thực hiện như thế nào có thể tham khảo ngay:

Dịch vụ làm giấy phép lao động của Anpha:

 • Phí dịch vụ trọn gói chỉ từ 6.000.000đ;
 • Nhận ngay giấy phép lao động sau 20 - 25 ngày làm việc.

GỌI NGAY


 

Một số câu hỏi về thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài

1. Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là gì?

Gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là thủ tục kéo dài thời hạn được phép làm việc tại Việt Nam cho lao động nước ngoài và chỉ được gia hạn 1 lần duy nhất với thời hạn tối đa là 2 năm.


2. Hết hạn giấy phép lao động có thể xin gia hạn được không?

Có. Khi sắp hết thời hạn giấy phép lao động, nếu người nước ngoài vẫn có nhu cầu tiếp tục làm việc tại Việt Nam thì doanh nghiệp, tổ chức có lao động nước ngoài phải làm thủ tục gia hạn giấy phép lao động (gia hạn work permit).


3. Thời hạn của giấy phép lao động sau khi gia hạn là bao lâu ?

Giấy phép lao động được cấp sẽ có thời hạn theo hợp đồng ký kết giữa đơn vị sử dụng lao động và người lao động nhưng tối đa không quá 2 năm và được gia hạn duy nhất 1 lần.


4. Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động khi nào?

Doanh nghiệp phải nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động trước thời gian hết hạn giấy phép tối thiểu 5 ngày và tối đa 45 ngày. Quá thời hạn mà đơn vị sử dụng lao động chưa kịp gia hạn giấy phép thì phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động mới.


5. Thủ tục gia hạn giấy phép lao động như thế nào

Thủ tục gia hạn giấy phép lao động gồm 3 bước sau đây:

 • Bước 1: Xin chấp nhận nhu cầu sử dụng lao động nước ngoài;
 • Bước 2: Xin gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
 • Bước 3: Nộp lại hợp đồng lao động cho cơ quan cấp giấy phép lao động.

6. Bộ hồ sơ gia hạn giấy phép lao động gồm những gì?

Thành phần hồ sơ gồm: Văn bản đề nghị gia hạn giấy phép lao động; 2 ảnh 4x6cm trong vòng 6 tháng gần nhất; giấy phép lao động đã được cấp còn hạn (bản gốc); văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài; bản sao chứng thực hộ chiếu của người lao động còn thời hạn; giấy khám sức khỏe; giấy tờ chứng minh người lao động nước ngoài làm việc cho người sử dụng lao động theo nội dung trong giấy phép lao động đã cấp.

 Tham khảo chi tiết: Hồ sơ gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài.


7. Quá hạn giấy phép lao động bị phạt thế nào ?

Nếu doanh nghiệp vẫn tiếp tục người lao động nước ngoài sau khi giấy phép lao động hết hạn và không gia hạn kịp thời có thể bị phạt tiền tối đa lên đến 75 triệu đồng và người lao động nước ngoài sẽ có nguy cơ bị trục xuất về nước.


8. Lệ phí khi gia hạn giấy phép lao động cho người nước ngoài là bao nhiêu ?

Tùy thuộc vào đơn vị cấp phép giấy phép lao động mà sẽ có những mức phí riêng. Mức thu tối đa đối với thủ tục gia hạn giấy phép như sau:

 • Cấp mới giấy phép lao động cho người nước ngoài không quá 600.000 đồng/1 giấy phép;
 • Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài không quá 450.000 đồng/1 giấy phép.

9. Nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động ở đâu?

Đơn vị sử dụng lao động nước ngoài nộp hồ sơ xin gia hạn giấy phép lao động tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoặc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã cấp giấy phép lao động trước đó.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH