Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Mới Nhất

Thành lập công ty vốn nước ngoài

Bài viết chia sẻ tất cả những kinh nghiệm thực tế cho việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Bạn phải đọc nếu muốn hoàn thành thủ tục nhanh nhất. Vậy, nhà đầu tư cần chuẩn bị những gì để đáp ứng đủ điều kiện thành lập công ty theo pháp luật Việt Nam?

I. Cách Thành Lập Công Ty Có Vốn Nước Ngoài (02 cách)

1. Đăng ký góp vốn, mua cổ phần từ công ty Việt Nam (cách 1)

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam để có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu cấp. (100% vốn phải là của người hoặc tổ chức Việt Nam)

Bước 2: Làm thủ tục để cổ đông nước ngoài mua hoặc góp thêm vốn vào công ty Việt Nam ở bước 1. (Có thể mua hoàn toàn hoặc 1 phần)

Ưu điểm: Đối với cách thức này, khi thành lập thì nhà đầu tư sẽ không cần chứng minh số vốn góp, có nghĩa là không cần xác nhận số dư trong tài khoản ngân hàng có đủ số vốn đầu tư.

Kết quả nhận được là Thông báo về việc nhà đầu tư nước ngoài đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đăng ký kinh doanh) và con dấu.

2. Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cách 2)

Đối với cách thức này, thực hiện theo 02 bước:

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ đầu mà không qua bước trung gian là thành lập công ty Việt Nam

Bước 2: Sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu.

Lưu ý: khác với cách 1, để thực hiện theo cách này, nhà đầu tư phải có văn bản của ngân hàng (Ngân hàng tại nước ngoài hoặc Việt Nam) xác nhận số dư trong tài khoản lơn hơn hoặc bằng so với số vốn đầu tư của nhà đầu tư đó.

Kết quả nhận được của cách này sẽ là Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu.

II. Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

1.Hồ sơ thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần từ công ty Việt Nam (cách 1)

Bước 1: Thành lập công ty 100% vốn Việt Nam để có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu cấp. (100% vốn phải là của người hoặc tổ chức Việt Nam)

Hồ sơ thành lập doanh nghiệp bao gồm:

- Giấy đề nghị thành lập công ty (TT Số:02/2019/TT-BKHĐT)

- Điều lệ công ty

- Danh sách thành viên, danh sách cổ đông (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên, hoặc cổ phần)

- Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)

- Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người đại diện và các thành viên công ty

- Chứng minh thư công chứng trong vòng 6 tháng của người được ủy quyền thực hiện thủ tục (nếu người đại diện không trực tiếp đi thực hiện thủ tục)

Thủ tục: Nộp hồ sơ qua mạng: Doanh nghiệp tiến hành scan các văn bản giấy tờ trên và nôp qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thời gian: Sau 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp đến phòng đăng ký kinh doanh, bao gồm:

- Giấy biên nhận (khi bạn nộp hồ sơ qua mạng sẽ có)

- Thông báo hồ sơ hợp lệ

- Hồ sơ bản cứng bạn đã scan nộp qua mạng

- Chứng minh thư photo của người nộp hồ sơ

Sau khi nộp bản cứng, doanh nghiệp nhận kết quả tại bộ phận một cửa của Sở kế hoạch đầu tư trong ngày, và thực hiện thủ tục khắc dấu công bố mẫu dấu

Hồ sơ công bố mẫu dấu bao gồm:

- Thông báo mẫu dấu (TT 20/2015/BKHĐT)

- Giấy ủy quyền của người nộp hồ sơ (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp nộp)

- Chứng minh thư photo công chứng của người nộp hồ sơ

Bước 2: Làm thủ tục để cổ đông nước ngoài mua hoặc góp thêm vốn vào công ty Việt Nam ở bước 1. (Có thể mua hoàn toàn hoặc 1 phần)

A.Thực hiện thủ tục xin cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn của cá nhân, tổ chức nước ngoài:

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần, phần vốn góp của cá nhân, tổ chức nước ngoài

- Hộ chiếu công chứng (đối với cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự tại đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài (đối với tổ chức)

- Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện pháp luật không trực tiếp thực hiện thủ tục)

Thủ tục:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa (phòng đăng ký đầu tư tỉnh/ thành phố)

Thời gian: Sau 14 ngày làm việc, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Nếu như hồ sơ hợp lệ, được cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn/ mua cổ phần, phần vốn góp. Tiếp tục thực hiện thủ tục chuyển nhượng vốn từ cá nhân/ tổ chức Việt Nam sang cho cá nhân/ tổ chức nước ngoài

B. Thực hiện thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của cá nhân/ tổ chức Việt Nam sang cho cá nhân/ tổ chức nước ngoài

Hồ sơ bao gồm:

- Biên bản họp, quyết định (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần), Quyết định của chủ sở hữu (đối với công ty TNHH 1 thành viên) về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp cho người nước ngoài

- Hợp đồng chuyển nhượng + biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng

- Hộ chiếu công chứng (cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự (đổi với tổ chức)

- Văn bản ủy quyền thực hiện thủ tục (trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)

- Chứng minh thư công chứng (người được ủy quyền, trong trường hợp người đại diện không trực tiếp thực hiện thủ tục)

- Văn bản đủ điều kiện góp vốn/ mua cổ phần, phần vốn góp (bản gốc)

Thủ tục: Nộp hồ sơ qua mạng: Doanh nghiệp tiến hành scan các văn bản giấy tờ trên và nôp qua trang dangkykinhdoanh.gov.vn.

Thời gian: Sau 3 ngày làm việc, phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu. Trong trường hợp hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp nộp hồ sơ bản cứng trực tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư và lấy giấy phép đăng ký doanh nghiệp trong ngày

2. Hồ sơ thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư (cách 2)

Bước 1: Đăng ký cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ đầu mà không qua bước trung gian là thành lập công ty Việt Nam

Hồ sơ bao gồm:

- Văn bản cam kết đảm bảo năng lực tài chính

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư

- Văn bản đề xuất dự án đầu tư

- Bản giải trình về việc đáp ứng các điều kiện thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp tới mua bán hàng hóa

- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền xuất nhập khẩu

- Hợp đồng thuê nhà công chứng (do cá nhân/ đại diện tổ chức nước ngoài ký)

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất công chứng

- Văn bản Xác nhận số dư trong tài khoản lơn hơn hoặc bằng so với số vốn đầu tư của nhà đầu tư đó.

- Hộ chiếu công chứng (đối với cá nhân), đăng ký kinh doanh hợp pháp hóa lãnh sự (đối với tổi chức nước ngoài)

- Báo cáo tài chính trong vòng 2 năm (đối với tổ chức nước ngoài)

Thủ tục:

- Nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận một cửa (phòng đăng ký đầu tư tỉnh/ thành phố)

Thời gian: Sau 14 ngày làm việc, phòng đăng ký đầu tư sẽ trả kết quả xử lý hồ sơ, nếu hồ sơ ra thông báo bổ sung, doanh nghiệp sửa hồ sơ và nộp lại từ đầu theo yêu cầu. Nếu như hồ sơ hợp lệ được cấp giấy chứng nhận đầu tư

Bước 2: Sau khi có Giấy chứng nhận đầu tư, thực hiện thủ tục đăng ký cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và con dấu. (Hồ sơ thủ tục thực hiện như Bước 1, phần 1, phụ lục II, hồ sơ kèm thêm giấy chứng nhận đầu tư)

III. Một số điểm cần lưu ý khi thực hiện thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài

Thứ nhất, đối với mục tiêu dự án (Ngành nghề kinh doanh) phân phối bán buôn, bán lẻ: Mục phân phối bán buôn thì có thể hoạt động bình thường, nhưng để được hoạt động mục tiêu phân phối bán lẻ thì phải xin giấy phép phân phối do Bộ Công Thương cấp.

Thứ hai, sau khi hoàn tất việc thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài, công ty cần mở tài khoản vốn. Sau đó, nhà đầu tư gửi tiền vào tài khoản vốn của công ty tương ứng với số vốn góp của mình.

Thứ ba, đối với loại hình công ty cổ phần, sau khi thực hiện bước chuyển nhượng cho cổ đông mới thì cổ đông chuyển nhượng cần phải làm thủ tục nộp tờ khai thu nhập cá nhân và nộp thuế thu nhập cá nhân (0,1% giá trị chuyển nhượng) đến cơ quan thuế quản lý.

Như vậy, trước khi thành lập công ty có yếu tố nước ngoài thì anh/chị cần tìm hiểu các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam. Trên đây là những vấn đề pháp lý cơ bản để giúp anh/chị có thể nắm rõ hơn.

Thật tuyệt, hiện tại Anpha cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn nước ngoài cho cả 2 cách kể trên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh với phí dịch vụ lần lượt là 9.000.000đ và 30.000.000đ. Xem bảng phí chi tiết tại link sau: https://ketoananpha.vn/thanh-lap-cong-ty-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai.html

 

Bài viết liên quan

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!
5.0

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài Mới Nhất

5.0 1 đánh giá

Chọn đánh giá
 1. Jim Dung | 10-10-2018 lúc 22:02

  Bài viết rất bổ ích, cảm ơn tác giả


Hãy để lại câu hỏi của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn
 1. Bởi nhunghia2611** |

  03695363** m cần tư vấn

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào anh/chị, kế toán Anpha đã nhận được thông tin cần tư vấn của anh/chị và sẽ họi tư vấn cho anh.chị sớm ạ.

 2. Bởi qtran43** |

  qtran43**@*****.***.**

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị, Anpha đã nhận được thông tin email chị để lại và sẽ liên hệ gửi email tư vấn về thủ tục thành lập công ty cho chị ạ.

 3. Bởi vicko.aniandcol** |

  Tư vấn giúp tôi thông tin thành lập công ty chuyên vẽ phim hoạt hình vốn 100% hàn quốc. Phí và thời gian đăng ký là bao lâu, thanks. email: vicko.aniandcol**@*****.***.**.

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào anh/chị, pháp lý Anpha đã tiếp nhận thông tin của anh/chị yêu cầu hỗ trợ và sẽ gửi email tư vấn, báo giá về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ạ.

  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào anh/chị, pháp lý Anpha đã tiếp nhận thông tin của anh/chị yêu cầu hỗ trợ và sẽ gửi email tư vấn, báo giá về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài ạ.

 4. Bởi nhuvanconday20** |

  mình muốn hỏi về thông tin và giá thành lập công ty có vốn đầu tư việt nam và nước ngoài email : nhuvanconday20**@*****.***.** so dt 09392215**

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị, Anpha đã nhận được thông tin cần tư vấn về dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và sẽ liên hệ tư vấn, báo giá dịch vụ cho chị ngay ạ.

 5. Bởi hoanguyenthi1** |

  Em muốn hỏi về các thủ tục , thời gian cũng như báo giá chi phí thành lập công ty cổ phần có vốn từ công ty Nước ngoài và Việt Nam tại Long An. Vui Lòng tư vấn giúp em

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị, hiện tại ANPHA không cung cấp dịch vụ thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Long An ạ.

 6. Bởi lenhuphuong19** |

  sếp em là người đài loan và muốn mở công ty mậu dịch tại Việt nam. Không biết là thủ tục và tất cả mọi chi phí cần thiết là như thế nào ạ? vui lòng tư vấn giúp e qua mail lenhuphuong19**@*****.***.**

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị Phương, nhân viên tư vấn về dịch vụ đăng ký giấy phép có vốn đầu tư nước ngoài sẽ gọi tư vấn thủ tục cho chị ngay bây giờ ạ.

 7. Bởi annhien1209** |

  Em muốn hỏi về các thủ tục , thời gian cũng như báo giá chi phí thành lập công ty 100% vốn nước ngoài (Hàn Quốc), lĩnh vực hoạt động kinh doanh bán lẻ online, IT... Hồ sơ sẽ do người Hàn đứng tên từ đâu. Vui lòng liên hệ em qua email: annhien1209**@*****.***.**. Em cảm ơn

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị, nhân viên tư vấn về thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài của người Hàn Quốc sẽ liên hệ báo phí dịch vụ cho chị ngay bây giờ ạ.

 8. Bởi doanthanhthao290619** |

  Em muốn hỏi về giấy tờ cần thiết khi thành lập công ty đầu tư nước ngoài và phí là bao nhiêu ạ? email em đây ạ : doanthanhthao290619**@*****.***.** , mong phản hồi từ quản trị viên , e cảm ơn .

  Trả lời  
  • Kim Oanh - Quản trị viên |

   Chào chị, cảm ơn chị đã gửi thông tin, nhân viên pháp lý đã gửi mail hướng dẫn đầy đủ hồ sơ và thủ tục thành lập công ty có vốn đầu nước ngoài qua mail rồi ạ

 9. Bởi nancy.nguy** |

  Hiện tại bên mình đang cần mở công ty 100% vốn nước ngoài tại việc nam vầ lĩnh vực IT, Sếp mình là người Hàn Quốc. , Nhờ Anpha gửi qa email giúp mình 1 số thông tin thủ tục cũng như là báo giá chi phí cho dịch vụ thành lập công ty nhé. Mình cảm ơn. Email: nancy.nguy**@*****.***.**

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào chị, Anpha đã nhận được thông tin muốn thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài và nhân viên sẽ liên hệ tư vấn cho chị ngay bây giờ ạ.

 10. Bởi tienhai.** |

  xin chào xếp mình người Hàn quốc muốn về VN mở công ty về nghành vui chơi giải trí cho trẻ em và phục vụ giải khát ở khu vực TPHCM. bạn cho mình biết thủ tucjgoomf những gì gửi vào mail này giúp mình nhé: tienhai.**@*****.***.**

  Trả lời  
  • Kim Tư - Quản trị viên |

   Chào anh Hải, Anpha đã nhận được yêu cầu của anh và sẽ gửi email tư vấn thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài cho anh ạ.

© 2007 Công ty Kế Toán Anpha giữ bản quyền nội dung trên website này.