Cách miễn giảm thuế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch

Bài viết này sẽ hướng dẫn chi tiết hồ sơ gia hạn nộp thuế, miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, cũng như các vấn đề về lao động, bảo hiểm xã hội mùa dịch… 

Ngay khi đại dịch Covid-19 bùng phát (tháng 1/2020), nhà nước đã nhanh chóng ban hành rất nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, chẳng hạn: lùi thời hạn đóng phí công đoàn; gia hạn nộp thuế đất, thuế GTGT, thuế TNDN; miễn, giảm lãi, phí đối với khách hàng của tổ chức tín dụng hoặc chi nhánh ngân hàng nhà nước; lãi suất vay 0% đối với doanh nghiệp phải trả lương cho người lao động; tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất…

Vậy tại sao vẫn còn khá nhiều doanh nghiệp ý kiến rằng họ không được áp dụng chính sách đó hoặc không được nhà nước hỗ trợ trong mùa dịch này? 

Tại bài viết này, Anpha sẽ hướng dẫn bạn cách hưởng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch theo đúng quy định hiện hành.

Hướng dẫn gia hạn nộp thuế, miễn phạt chậm nộp thuế mùa dịch

Thời gian gia hạn

Theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, thời gian được gia hạn tương ứng với từng loại thuế được quy định như sau:

1. Thuế giá trị gia tăng phát sinh phải nộp của các kỳ tính thuế được gia hạn như sau:

 • Từ tháng 3/2021 đến tháng 6/2021 được gia hạn 5 tháng;
 • Tháng 7/2021 được gia hạn 4 tháng; 
 • Tháng 8/2021 được gia hạn 3 tháng.

Lưu ý:

Bao gồm số thuế phân bổ theo từng địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính và số thuế nộp theo từng lần phát sinh.

2. Thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý 1, quý 2 kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2021 được gia hạn 3 tháng.

3. Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh: Thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân phát sinh phải nộp năm 2021 được gia hạn nộp đến ngày 31/12/2021;

4. Tiền thuê đất phải nộp kỳ đầu năm 2021 được gia hạn 6 tháng.

Hồ sơ gia hạn nộp thuế

Việc gia hạn nộp thuế được áp dụng đối với những tai nạn bất ngờ gây thiệt hại vật chất, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, được tính bằng tiền như máy móc, thiết bị, phương tiện, vật tư, hàng hóa, nhà xưởng, trụ sở làm việc… và các giấy tờ khác có giá trị như tiền. Trong các tai nạn bất ngờ được liệt kê, bao gồm dịch bệnh truyền nhiễm vào thời gian và thời điểm mà cơ quan thẩm quyền đã công bố.

Vậy, nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng được gia hạn nộp thuế thì chuẩn bị bộ hồ sơ bao gồm: 

 • Văn bản đề nghị gia hạn nộp thuế;
 • Biên bản kiểm kê, đánh giá thiệt hại;
 • Văn bản xác nhận của cơ quan công an/UBND cấp phường, xã về thiệt hại, tổn thất;
 • Hồ sơ bồi thường thiệt hại được cơ quan bảo hiểm chấp nhận bồi thường (nếu có);
 • Hồ sơ quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân phải bồi thường (nếu có).

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ gia hạn nộp thuế.

Bạn có thể gửi hồ sơ gia hạn nộp thuế theo 2 cách:

 • Cách 1: Nộp trực tiếp về cơ quan quản lý thuế, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính. 
 • Cách 2: Nộp qua mạng tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế.

Nếu hồ sơ xin gia hạn nộp thuế được chấp thuận, trong vòng 3 ngày, quyết định gia hạn nộp thuế sẽ được thông báo trên trang thông tin điện tử ngành thuế.

Lưu ý

Doanh nghiệp sẽ không bị phạt chậm nộp thuế đối với số tiền thuế được gia hạn. 

Chậm nhất vào ngày 30/07/2021, doanh nghiệp, hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh phải gửi hồ sơ đề nghị gia hạn, hoàn thành các khoản tiền thuế, tiền thuê đất đã được duyệt gia hạn tại Nghị định 41/2020/NĐ-CP và tiền chậm nộp phát sinh (nếu có).

Hướng dẫn vấn đề về người lao động, bảo hiểm xã hội mùa dịch

Theo Thông tư 03/2021/TT-NHNN, đối với những doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc trả lương cho người lao động bởi dịch Covid-19 sẽ được hỗ trợ như sau: 

Vay tín chấp lãi suất 0% - doanh nghiệp vay trả lương người lao động ngừng việc

Từ tháng 4/2020 - tháng 6/2020, doanh nghiệp được hỗ trợ vay tín chấp lãi suất 0% với điều kiện đã trả trước tối thiểu 50% lương ngừng việc. Thời hạn vay tối đa 12 tháng. Hạn mức vay tối đa 50% tiền lương tối thiểu vùng, theo thời gian trả lương thực tế không quá 3 tháng cho từng lao động. Xem chi tiết danh mục địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng và mức lương tối thiểu vùng được quy định như sau:

 • Vùng I - Mức 4.420.000 đồng/tháng;
 • Vùng II - Mức 3.920.000 đồng/tháng;
 • Vùng III - Mức 3.430.000 đồng/tháng;
 • Vùng IV - Mức 3.070.000 đồng/tháng.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị được hưởng chính sách vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động;
 • Bản sao giấy phép kinh doanh;
 • Văn bản đề nghị hỗ trợ người lao động mẫu 3;
 • Báo cáo tài chính.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ chi tiết.

Lưu ý

Lãi suất nợ quá hạn là 12%/năm.

Báo cáo tài chính theo năm dương lịch 01/01 - 31/12. Ví dụ: Nếu doanh nghiệp làm hồ sơ vay tháng 6/2021 thì nộp báo cáo tài chính năm 2020.

Hỗ trợ tài chính

Đối với hộ kinh doanh cá thể, người lao động, người có công với cách mạng, đối tượng được bảo trợ xã hội hoặc các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tài chính từ 250.000 đồng - 1.800.000 đồng (tối đa không quá 3 tháng).

Nếu thỏa các điều kiện để được áp dụng chính sách hỗ trợ, tương ứng với từng đối tượng mà thủ tục thực hiện sẽ khác nhau. Cụ thể:

1. Đối với hộ kinh doanh: Hỗ trợ 1.000.000 đồng/hộ/tháng đối với HKD cá thể có doanh thu dưới 100 triệu đồng và tạm ngừng kinh doanh từ 01/04/2020.

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm:

 • Văn bản đề nghị hỗ trợ mẫu 2;
 • Thông báo nộp thuế.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ đối với hộ kinh doanh.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp xã.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 10 - 15 ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

2. Đối với người lao động:

Trường hợp 1 - Hỗ trợ 1.000.000 đồng/người/tháng: Đối với người lao động chấm dứt HĐLĐ từ 01/04/2020, không có thu nhập hoặc thu nhập dưới 1.000.000 đồng/người/tháng (khu vực nông thôn), dưới 1.300.000 đồng/người/tháng (khu vực thành thị).

Hồ sơ chuẩn bị bao gồm: 

 • Văn bản đề nghị hỗ trợ mẫu 3;
 • Bản sao sổ BHXH;
 • Bản sao hợp đồng lao động hoặc quyết định thôi việc.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ đối với người lao động.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: UBND cấp xã.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 3 - 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Trường hợp 2 - Hỗ trợ 1.800.000 đồng/người/tháng: Đối với người lao động nghỉ việc không lương từ 01/04/2020.

Thủ tục thực hiện 2 bước, bao gồm: 

Bước 1: Nộp danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ cho cơ quan BHXH.

Bước 2: Sau 3 ngày, cơ quan BHXH sẽ xác nhận việc tham gia BHXH của người lao động, các giấy tờ cần chuẩn bị tiếp theo như sau:

 • Danh sách người lao động đủ điều kiện hưởng hỗ trợ (đã được cơ quan BHXH xác nhận);
 • Văn bản thỏa thuận nghỉ việc không lương của người lao động;
 • Bản sao báo cáo tài chính và các giấy tờ chứng minh tài chính khác.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ chi tiết.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ.

Các chính sách khác

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Theo Nghị định 44/2021/NĐ-CP, đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam sẽ được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp. Theo đó, các đơn vị nhận tài trợ được quy định cụ thể tại Nghị định này. 

Hồ sơ bao gồm: 

 • Biên bản xác nhận tài trợ;
 • Văn bản, tài liệu xác nhận việc tài trợ của doanh nghiệp kèm hóa đơn, chứng từ (nếu có).

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Bộ Tài chính.

Quỹ hưu trí và tử tuất

Nếu số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội giảm từ 50% do đại dịch Covid-19 thì tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất của người lao động, người sử dụng lao động, tối đa không quá 12 tháng.

Hồ sơ bao gồm:

 • Văn bản đề nghị tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất;
 • Danh sách người lao động biến động trong kỳ;
 • Bản sao văn bản xác minh số lao động giảm hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ quỹ hưu trí và tử tuất.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cơ quan bảo hiểm xã hội, nơi người sử dụng lao động tham gia BHXH.

Thời gian giải quyết hồ sơ: 5 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

Trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 3 tháng, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, nếu người lao động chưa tìm được việc làm sau 15 ngày và có tham gia bảo hiểm thất nghiệp sẽ được hưởng trợ cấp thất nghiệp. 

Hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu 3;
 • Bản sao công chứng HĐLĐ đã hết hạn hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Sổ bảo hiểm xã hội.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Bộ hồ sơ trợ cấp thất nghiệp.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Trung tâm dịch vụ việc làm tại tỉnh/thành, nơi người lao động cư trú. 

Thời gian giải quyết hồ sơ: Khoảng 25 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, bao gồm ra quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp và chi trả trợ cấp thất nghiệp cho người lao động.

Cách nhận tiền bảo hiểm thất nghiệp: chi trả qua thẻ ATM hoặc nhận tiền mặt qua đường bưu điện.

Giảm giá điện, giảm tiền điện

Giảm giá điện tối đa 7 tháng, kể từ kỳ hóa đơn tiền điện tháng 6/2021 - tháng 12/2021. 

Hình thức hỗ trợ là chuyển đổi từ giá kinh doanh sang giá sản xuất, đối với các cơ sở lưu trú du lịch được quy định theo Luật Du lịch 2017, bao gồm:

 • Khách sạn;
 • Biệt thự du lịch;
 • Căn hộ du lịch;
 • Tàu thủy lưu trú du lịch;
 • Nhà nghỉ du lịch;
 • Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê;
 • Bãi cắm trại du lịch;
 • Các cơ sở lưu trú du lịch khác.

Các cơ sở lưu trú du lịch sẽ liên hệ trực tiếp Tổng công ty Điện lực hoặc Công ty Điện lực để được hướng dẫn chi tiết hồ sơ.

Các câu hỏi thường gặp

Tiền hỗ trợ mùa dịch khi nào có?

Tùy vào từng chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động trong mùa dịch mà thời gian chi trả hỗ trợ sẽ khác nhau. Chẳng hạn, tối đa 5 ngày để hỗ trợ người lao động chấm dứt HĐLĐ hoặc nghỉ việc không lương do dịch; khoảng 25 ngày để giải quyết hồ sơ và chi trả trợ cấp thất nghiệp; từ 10-15 ngày để hỗ trợ tài chính cho các hộ kinh doanh tạm ngưng hoạt động do ảnh hưởng của dịch...


Hướng dẫn cách lấy tiền bảo hiểm thất nghiệp do dịch?

Sau 15 ngày kết thúc HĐLĐ, nếu người lao động chưa tìm được việc làm thì chuẩn bị hồ sơ gửi Trung tâm dịch vụ việc làm tại địa phương, bao gồm: sổ BHXH, đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp mẫu 3, bản sao công chứng HĐLĐ đã hết hạn hoặc các giấy tờ khác có giá trị tương đương. Lưu ý: Người lao động phải gửi hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong vòng 3 tháng, kể từ ngày kết thúc HĐLĐ.


Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch gồm những gì?

Nhà nước đã ban hành khá nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp mùa dịch như: vay tiền trả lương ngừng việc cho người lao động với lãi suất 0%, gia hạn thời gian nộp thuế, miễn phạt chậm nộp thuế… Tuy nhiên, để được hưởng chính sách hỗ trợ, doanh nghiệp cần thực hiện thủ tục theo quy định. Bạn tham khảo chi tiết thủ tục thực hiện của từng chính sách hỗ trợ tại bài viết này hoặc liên hệ Anpha theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.


Người lao động có được hỗ trợ thất nghiệp mùa dịch không?

Có. Các chi phí ủng hộ, tài trợ cho hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 sẽ được trừ ra khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Để được hưởng chính sách này, doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và gửi về Bộ Tài chính. Bộ hồ sơ bao gồm: biên bản xác nhận tài trợ và văn bản xác nhận việc tài trợ có kèm chứng từ, hóa đơn

>> TẢI MIỄN PHÍ: Biên bản xác nhận ủng hộ, tài trợ cho các hoạt động phòng chống Covid-19

Ngoài ra còn có chính sách miễn phạt chậm nộp thuế đối với những doanh nghiệp làm hồ sơ gia hạn nộp thuế và gửi cơ quan thuế trước ngày 30/07/2021. Tham khảo thêm thông tin tại bài viết này.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

4 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH