Thủ tục chuyển nhượng vốn, cổ phần cho người Trung Quốc

Điều kiện, hồ sơ, thủ tục chuyển nhượng vốn - cổ phần cho người nước ngoài, cụ thể là người Trung Quốc đối với công ty Việt Nam, công ty có vốn nước ngoài như thế nào? Cần lưu ý điều gì? Anpha sẽ chia sẻ chi tiết trong bài viết dưới đây.

Hiện nay, thị trường kinh doanh của Việt Nam ngày càng lớn mạnh và phát triển. Việc phát triển đó không chỉ thu hút các nhà đầu tư trong nước mà còn thu hút sự tiếp cận của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong đó, Trung Quốc - một trong những quốc gia lân cận có khá nhiều nhà đầu tư muốn tham gia vào thị trường kinh doanh tại Việt Nam bằng cách nhận chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp. Bài viết dưới đây Anpha sẽ chia sẻ chi tiết về thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc.

Thế nào là thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc?

Chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc là trường hợp chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông của 1 công ty được thành lập tại Việt Nam chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của mình cho cá nhân người Trung Quốc.

Chủ sở hữu, thành viên, cổ đông chuyển nhượng vốn có thể là cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc cá nhân, tổ chức nước ngoài (không phải cá nhân người Trung Quốc).

Điều kiện người Trung Quốc nhận chuyển nhượng vốn

Để nhận chuyển nhượng vốn, người Trung Quốc cần:

 • Đáp ứng các điều kiện về ngành, nghề kinh doanh quy định trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam và Trung Quốc là thành viên;
 • Đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn trong doanh nghiệp cụ thể:
 • Một số ngành nghề sẽ không bị hạn chế về tỷ lệ vốn góp mà người Trung Quốc nhận chuyển nhượng. Ví dụ: Ngành nghề về thương mại, lập trình máy vi tính;
 • Một số ngành sẽ có ràng buộc tỷ lệ vốn của nhà đầu tư nước ngoài (bao gồm nhà đầu tư là người Trung Quốc) yêu cầu dưới 51% hoặc khi người nước ngoài nói chung và người Trung Quốc nói riêng đăng ký thì phải hỏi ý kiến của Bộ Công thương.

Các trường hợp chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc

Tùy thuộc vào loại hình công ty sẽ có các trường hợp chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc như sau:

 • Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho người Trung Quốc;
 • Thành viên công ty TNHH 2 thành viên trở lên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của thành viên đó hoặc của các thành viên cho người Trung Quốc
 • 1 hoặc một số cổ đông công ty cổ phần chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông đó cho người Trung Quốc.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển nhượng vốn góp cho người nước ngoài.

Quy trình, thủ tục chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc

Quy trình chuyển nhượng vốn cho nhà đầu tư người Trung Quốc gồm 3 bước sau đây:

Như vậy, doanh nghiệp Việt Nam hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nhưng không có giấy chứng nhận đầu tư chỉ cần thực hiện bước 1 và bước 2, còn doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đầu tư cần thực hiện cả 3 bước trên.

Chi tiết các bước của thủ tục chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài như sau:

Bước 1: Xin cấp văn bản chấp thuận đủ điều kiện góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần cho người Trung Quốc

Doanh nghiệp có nhà đầu tư Trung Quốc góp vốn cần chuẩn bị 1 bộ hồ sơ nộp trực tiếp tại Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở KH&ĐT tỉnh nơi công ty đặt trụ sở để xin chấp thuận cho người Trung Quốc được góp vốn, mua cổ phần của công ty.

Hồ sơ xin cấp văn bản đủ điều kiện góp vốn, mua phần vốn góp, mua cổ phần gồm có:

 1. Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của người Trung Quốc;
 2. Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân người Trung Quốc;
 3. Bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại Việt Nam mà người Trung Quốc chuẩn bị góp vốn, mua cổ phần;
 4. Giấy thỏa thuận về việc góp vốn, mua cổ phần/phần vốn góp giữa công ty và nhà đầu tư Trung Quốc.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu I.6 - Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Thời gian giải quyết: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Phòng Kinh tế đối ngoại sẽ ra thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần hoặc phần vốn góp cho nhà đầu tư Trung Quốc.

Bước 2: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Sau khi nhận được thông báo chấp thuận cho người Trung Quốc góp vốn ở bước 1 và cả hai bên đã hoàn tất việc chuyển nhượng vốn, công ty phải thực hiện thủ tục thay đổi nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể là thay đổi chủ sở hữu công ty, thành viên hoặc cổ đông góp vốn.

Công ty chuẩn bị 1 bộ hồ sơ thay đổi giấy phép kinh doanh và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở KH&ĐT tỉnh để xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh mới sau khi tiếp nhận vốn của người Trung Quốc.

Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu/cổ đông/thành viên khi có người Trung Quốc góp vốn như sau:

 1. Thông báo về việc đáp ứng đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp (do Sở KH&ĐT cấp tại bước 1);
 2. Bản sao công chứng hộ chiếu của nhà đầu tư cá nhân người Trung Quốc;
 3. Bản sao công chứng CCCD/hộ chiếu của thành viên, cổ đông góp vốn, chủ sở hữu, đại diện pháp luật của công ty (sau khi thay đổi);
 4. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (cụ thể là thay đổi thành viên/cổ đông);
 5. Quyết định của công ty về các nội dung thay đổi;
 6. Biên bản họp ghi nhận các nội dung thay đổi (nếu có);
 7. Hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần vốn góp;
 8. Danh sách thành viên/cổ đông người Trung Quốc và nhà đầu tư nước ngoài khác (nếu có);
 9. Điều lệ công ty kèm theo giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (tùy theo từng loại hình);
 10. Danh sách thành viên/danh sách cổ đông (trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp).

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ thay đổi chủ sở hữu/cổ đông/thành viên công ty khi có người Trung Quốc góp vốn.

Cách thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại Bộ phận Một cửa - Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc nộp hồ sơ online qua trang dịch vụ công quốc gia.

Thời gian giải quyết thủ tục: Sau 5 - 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới cho doanh nghiệp.

Bước 3: Thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới, doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư và nộp lên Phòng Kinh tế đối ngoại - Sở KH&ĐT tỉnh để được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mới.

Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm có:

 1. Văn đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư (theo mẫu A.I.11.a);
 2. Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
 3. Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh dự án (Mẫu I.10);
 4. Bản gốc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
 5. Bản sao công chứng giấy chứng nhận đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 6. Đề xuất dự án đầu tư;
 7. Văn bản xác nhận số dư tài khoản lớn hơn hoặc bằng vốn đầu tư của người Trung Quốc;
 8. Bản sao công chứng hộ chiếu của cá nhân người Trung Quốc.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ thay đổi nhà đầu tư trên giấy chứng nhận đầu tư.

Lưu ý:

Tùy từng trường hợp doanh nghiệp cũng phải chuẩn bị thêm các giấy tờ sau:

 • Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật (nếu có);
 • Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký thuế (đối với dự án chưa được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp).

Ngoài ra, doanh nghiệp cần nộp báo cáo đầu tư online trên trang https://dautunuocngoai.gov.vn/fdi.

Thời gian giải quyết hồ sơ: Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ hợp lệ.

Lưu ý khi chuyển nhượng vốn góp cho người Trung Quốc

Khi chuyển nhượng vốn cho người nước ngoài nói chung hoặc cho người Trung Quốc nói riêng cần lưu ý 2 vấn đề sau:

 • Khi nhận chuyển nhượng vốn từ công ty Việt Nam phải mở tài khoản vốn đầu tư tại 1 ngân hàng ở Việt Nam và thực hiện việc góp vốn chuyển nhượng qua tài khoản đó;
 • Cá nhân chuyển nhượng vốn góp, cổ phần cho người Trung Quốc phải nộp tờ khai kê khai thu nhập cá nhân do chuyển nhượng vốn, cổ phần trong vòng 10 ngày kể từ ngày thực hiện việc chuyển nhượng lên cơ quan thuế có thẩm quyền. Ngoài ra, đối với công ty cổ phần, cá nhân cổ đông chuyển nhượng còn phải đóng thuế là 0,1% trên giá trị chuyển nhượng.

>> Xem thêm: Hướng dẫn tính thuế TNCN chuyển nhượng vốn góp, cổ phần.

----------

Với hơn 16 năm kinh nghiệm hỗ trợ làm thủ tục chuyển nhượng vốn, cổ phần các doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp FDI (FDI company) tại nhiều tỉnh thành trên toàn quốc, Anpha sẽ giúp bạn hoàn thành mọi thủ tục pháp lý một cách nhanh chóng, chính xác.

Sử dụng dịch vụ của Anpha bạn sẽ được:

 • Tư vấn miễn phí chi tiết điều kiện, thủ tục chuyển nhượng vốn/cổ phần;
 • Thay doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và chuyển hồ sơ để doanh nghiệp ký tận nơi;
 • Thay doanh nghiệp nộp hồ sơ tại Phòng Kinh tế đối ngoại và Phòng Đăng ký kinh doanh;
 • Nhận kết quả và bàn giao giấy phép kinh doanh, giấy phép đầu tư (nếu có) tận nơi;
 • Tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp mở tài khoản vốn đầu tư;
 • Tư vấn, hướng dẫn thành viên, cổ đông thực hiện kê khai, nộp thuế TNCN.

Liên hệ ngay theo hotline dưới đây để được tư vấn và sử dụng dịch vụ.

GỌI NGAY

Một số câu hỏi thường gặp khi chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc

1. Hồ sơ chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc do cơ quan nào tiếp nhận?

Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp tỉnh nơi doanh nghiệp mà người Trung Quốc nhận chuyển nhượng vốn có thẩm quyền giải quyết hồ sơ này.

2. Chuyển nhượng vốn cho người Trung Quốc có những trường hợp nào?

Có các trường hợp thường gặp sau đây: 

 • Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn cho người Trung Quốc;
 • Thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn của thành viên đó hoặc của các thành viên cho người Trung Quốc
 • Một hoặc một số cổ đông công ty cổ phần chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần của cổ đông đó cho người Trung Quốc.

3. Người Trung Quốc có được nhận chuyển nhượng 100% vốn tại công ty ở Việt Nam không?

Không. Việc được nhận chuyển nhượng, sở hữu tỷ lệ vốn là bao nhiêu tại công ty ở Việt Nam còn tùy thuộc vào ngành nghề người Trung Quốc dự định kinh doanh.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

Hoàn Hảo - Phòng Pháp lý Anpha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn