Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC: Thủ tục & hồ sơ

Dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, bạn cần đáp ứng các điều kiện và thực hiện các thủ tục xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC.

Căn cứ pháp lý

Điều kiện để kinh doanh dịch vụ PCCC

1. Ngành nghề, đối tượng kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy

➤ Các ngành nghề kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy theo quy định tại Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi năm 2013, gồm:

 • Kinh doanh thiết bị, vật tư, phương tiện PCCC;
 • Huấn luyện, hướng dẫn về nghiệp vụ PCCC;
 • Tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát, kiểm tra; thi công lắp đặt hệ thống PCCC; sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC.

➤ Các đối tượng được phép kinh doanh PCCC theo quy định tại Điều 41 Nghị định 136/2020/NĐ-CP, bao gồm:

 • Cá nhân kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Cơ sở kinh doanh PCCC:
  • Hộ kinh doanh;
  • Doanh nghiệp Việt Nam;
  • Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; 
  • Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Hợp tác xã, liên hợp tác xã;
  • Các đơn vị sự nghiệp của nhà nước…
2. Điều kiện chung để xin cấp chứng chỉ hành nghề PCCC

Dịch vụ PCCC là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì vậy để được cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh phòng cháy chữa cháy các cá nhân và cơ sở kinh doanh cần đáp ứng các điều kiện sau.

➤ Đối với cơ sở kinh doanh PCCC:

 • Người đại diện pháp luật của cơ sở kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC;
 • Người đại diện pháp luật cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC phải có tên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, hay các giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.

➤ Đối với cá nhân kinh doanh PCCC:

 • Cá nhân phải tham gia trực tiếp vào hoạt động kinh doanh dịch vụ của cơ sở;
 • Một cá nhân chỉ được sử dụng văn bản, chứng chỉ để bảo đảm cho một cơ sở đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh.
3. Điều kiện riêng đối với từng ngành nghề kinh doanh PCCC

Bên cạnh các điều kiện chung để xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC, cơ sở kinh doanh, cá nhân kinh doanh PCCC cần đáp ứng các điều kiện riêng đối với từng ngành nghề. Cụ thể: 

➤ Tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm định, tư vấn giám sát PCCC:

 • Đảm bảo điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên đảm nhiệm vị trí chủ trì thiết kế, thẩm định, giám sát PCCC.

➤ Tư vấn kiểm tra, kiểm định về PCCC:

 • Có phòng thí nghiệm, thiết bị kiểm định được cơ quan thẩm quyền công nhận chất lượng;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ hành nghề tư vấn thẩm định/kiểm tra, kiểm định/giám sát về PCCC.

➤ Tư vấn chuyển giao công nghệ, huấn luyện và hướng dẫn nghiệp vụ PCCC:

 • Đảm bảo điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh và đã được cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về PCCC.

➤ Thi công, lắp đặt hệ thống PCCC:

 • Có phương tiện, máy móc, thiết bị đảm bảo cho việc thi công, lắp đặt hệ thống PCCC;
 • Có ít nhất 1 chỉ huy trưởng thi công về PCCC.

➤ Sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC:

 • Có nhà xưởng, phương tiện, thiết bị đảm bảo cho hoạt động sản xuất, lắp đặt, thử nghiệm thiết bị PCCC;
 • Có ít nhất 1 nhân viên có trình độ đại học chuyên ngành PCCC hoặc chuyên ngành về lĩnh vực kinh doanh, đã được bồi dưỡng kiến thức về PCCC ít nhất 6 tháng.

➤ Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC:

 • Có đầy đủ phương tiện, thiết bị cũng như các điều kiện về cơ sở vật chất để kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư PCCC;
 • Có ít nhất 2 nhân viên có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về phòng cháy chữa cháy.

Thủ tục & hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC (mẫu số PC33);
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của người đại diện pháp luật;
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp cơ sở;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng lao động của cá nhân hoặc quyết định tuyển dụng;
 • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất về PCCC.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điện kiện kinh doanh dịch vụ PCCC.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Khi kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy, bạn có thể nộp hồ sơ theo các cách sau:

Cách 1

Nộp trực tiếp tại các cơ quan thẩm quyền gồm:

 • Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thuộc Bộ Công an;
 • Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an cấp tỉnh.

Cách 2

Nộp trực tuyến qua cổng dịch vụ công (nếu có);

Cách 3

Nộp thông qua dịch vụ bưu chính công ích.

Lưu ý: 

Tùy trường hợp mà cơ quan cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC khác nhau.
Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cấp cho các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC sau:

 • Tư vấn kiểm tra, kiểm định về PCCC;
 • Sản xuất, lắp đặt thiết bị, phương tiện PCCC;
 • Các cơ sở được thành lập theo quyết định của Bộ;
 • Các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài.

Phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh cấp cho các trường hợp cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC sau:

 • Các cơ sở trên địa bàn quản lý cấp tỉnh;
 • Ngoại trừ, các cơ sở trực thuộc thẩm quyền của Cục.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan thẩm quyền sẽ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra thành phần và tính hợp lệ của hồ sơ và thực hiện theo quy định.

Bước 4: Thông báo kết quả

Trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi tiếp nhận đủ hồ sơ, kết quả nhận được từ cơ quan thẩm quyền sẽ có 2 trường hợp:

 • Trường hợp 1: Giấy chứng nhận đủ điều kinh doanh dịch vụ PCCC nếu hồ sơ hợp lệ;
 • Trường hợp 2: Văn bản trả lời có ghi rõ lý do nếu hồ sơ chưa hợp lệ.

Các câu hỏi liên quan đến kinh doanh dịch vụ PCCC

1. Kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy gồm những ngành nghề nào?

Kinh doanh dịch vụ PCCC gồm:

 • Kinh doanh các thiết bị, phương tiện, vật tư PCCC;
 • Hướng dẫn, huấn luyện về nghiệp vụ PCCC;
 • Tư vấn thiết kế, thẩm định, giám sát; tư vấn kiểm tra, kiểm định kỹ thuật; thi công, lắp đặt thiết bị PCCC.

2. Điều kiện để kinh doanh thiết bị phòng cháy chữa cháy?

 • Người đại diện pháp luật có văn bằng hoặc chứng chỉ bồi dưỡng về phòng cháy chữa cháy;
 • Nhân viên tham gia hành nghề phải có chứng chỉ hành nghề PCCC phù hợp với hoạt động kinh doanh;
 • Đảm bảo điều kiện về địa điểm hoạt động, cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị PCCC;
 • Đã được cơ quan thẩm quyền kiểm tra và lập biên bản theo quy định.

3. Các đối tượng được xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC?

Những đối tượng được phép kinh doanh dịch vụ PCCC, gồm:

 • Cá nhân kinh doanh dịch vụ phòng cháy và chữa cháy;
 • Cơ sở kinh doanh PCCC:
  • Hộ kinh doanh;
  • Doanh nghiệp Việt Nam;
  • Doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài; 
  • Chi nhánh và các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp;
  • Hợp tác xã, liên hợp tác xã;
  • Các đơn vị sự nghiệp của nhà nước…

4. Hồ sơ xin giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC?

Hồ sơ xin cấp giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh PCCC gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ PCCC;
 • Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 • Danh sách cá nhân có văn bằng, chứng chỉ về PCCC phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp cơ sở;
 • Bản sao hợp lệ hợp đồng lao động của cá nhân hoặc quyết định tuyển dụng;
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ về trình độ chuyên môn của cá nhân;
 • Văn bản chứng minh đủ điều kiện về thiết bị, phương tiện, cơ sở vật chất về PCCC.

5. Điều kiện kinh doanh PCCC đối với cơ sở kinh doanh?

Bạn cần đáp ứng các điều kiện sau:

 • Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ phòng cháy chữa cháy phải có văn bằng, chứng chỉ phù hợp với hoạt động kinh doanh;
 • Người đại diện pháp luật cơ sở kinh doanh dịch vụ PCCC phải có tên trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép hoạt động, hay các giấy tờ có giá trị tương đương;
 • Cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị và các điều kiện đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0908 742 789 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH