Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 2023 - 5 điều cần biết!

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng. Bài viết sẽ chia sẻ 5 vấn đề cần biết về giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay thường được gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đăng ký kinh doanh; 
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản giấy hoặc bản điện tử, được cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được hiểu như "giấy khai sinh" ghi nhận các thông tin về đăng ký doanh nghiệp, nhằm giúp các cơ quan chức năng quản lý và kiểm soát các thông tin cơ bản của doanh nghiệp;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp xác nhận công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp.

5 nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp bao gồm 5 nội dung sau:

 1. Mã số doanh nghiệp;
 2. Địa chỉ trụ sở chính;
 3. Tên công ty, doanh nghiệp;
 4. Vốn điều lệ đối với công ty, vốn đầu tư đối với doanh nghiệp tư nhân;
 5. Thông tin cá nhân của người đại diện theo pháp luật/thành viên góp vốn/thành viên hợp danh/chủ doanh nghiệp/chủ sở hữu là cá nhân; thông tin tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của chủ sở hữu là tổ chức.

Tham khảo một số mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất năm 2023: 

 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dành cho công ty cổ phần:

 
 • Mẫu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp dành cho công ty TNHH 1 thành viên:

Lưu ý: 

 • Mỗi công ty, doanh nghiệp sẽ được cấp 1 mã số doanh nghiệp duy nhất. Mã số này cũng là mã số thuế doanh nghiệp và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp; 
 • Có thể tra cứu mã số doanh nghiệp tại trang Thông tin điện tử của Tổng cục Thuế.

Khi nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

1. Trường hợp cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh khi đủ các điều kiện sau đây:

  Xem thêm: Dịch vụ đăng ký làm giấy phép kinh doanh hoặc gọi đến Anpha để được hỗ trợ thủ tục đăng ký cấp giấy phép đăng ký kinh doanh - phí dịch vụ chỉ 250.000 đồng

GỌI NGAY

2. Trường hợp cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

 • Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp không đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định. Khi đó, phòng đăng ký kinh doanh gửi thông báo yêu cầu doanh nghiệp hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ để được xem xét cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Doanh nghiệp phát hiện nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký, doanh nghiệp có thể gửi văn bản đề nghị hiệu đính thông tin đến phòng đăng ký kinh doanh;
 • Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử phạt theo quy định của pháp luật và yêu cầu doanh nghiệp làm lại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nếu thông tin kê khai không trung thực và chính xác;
 • Doanh nghiệp chuyển đổi loại hình hoạt động hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, có thể gửi xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh đến phòng đăng ký kinh doanh. Sau 3 ngày làm việc, doanh nghiệp sẽ được xem xét cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh.

Thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

1. Các trường hợp thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

8 trường hợp thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh mà doanh nghiệp phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh gồm có:

 • Thay đổi địa chỉ;
 • Thay đổi tên công ty;
 • Tăng, giảm vốn điều lệ;
 • Thay đổi loại hình công ty;
 • Thay đổi theo quyết định của tòa án hoặc phán quyết của trọng tài;
 • Thay đổi các thông tin như số điện thoại, email, website, số fax của công ty;
 • Thay đổi đại diện pháp luật hoặc thông tin của người đại diện theo pháp luật;
 • Thay đổi thành viên công ty, chủ sở hữu công ty hoặc thông tin của thành viên/chủ sở hữu.

Trường hợp nội dung thay đổi không có trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như: thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký thuế… thì doanh nghiệp vẫn cần làm thủ tục thông báo nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

Chi tiết thông tin và thủ tục thực hiện có thể xem tại bài: Thay đổi giấy phép kinh doanh trực tiếp và qua mạng.

2. Thời hạn thực hiện

 • Trong vòng 10 ngày, kể từ ngày có thay đổi, doanh nghiệp bắt buộc đăng ký thay đổi nội dung giấy phép đăng ký kinh doanh;
 • Trong vòng 15 ngày, kể từ ngày bản án, quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc có phán quyết của trọng tài, doanh nghiệp gửi đề nghị đăng ký thay đổi đến phòng đăng ký kinh doanh (kèm theo các bản sao hợp lệ của bản án, quyết định của tòa án hoặc phán quyết của trọng tài);
 • Trong vòng 3 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét hồ sơ và trả kết quả.

3. Nhận kết quả

 • Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • Nếu hồ sơ chưa hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được thông báo bằng văn bản nêu rõ lý do. Doanh nghiệp cần sửa đổi, bổ sung theo thông báo và tiến hành nộp lại;
 • Nếu từ chối giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ gửi thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

5 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong 5 trường hợp sau đây:

 1. Các nội dung khai trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp là giả mạo;
 2. Doanh nghiệp ngừng hoạt động kinh doanh 1 năm mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế;
 3. Doanh nghiệp không gửi báo cáo đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản;
 4. Trường hợp khác theo quyết định của tòa án hoặc đề nghị của cơ quan có thẩm quyền;
 5. Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp (tham khảo 8 điều kiện để được thành lập doanh nghiệp).

Các câu hỏi thường gặp khi đăng ký giấy chứng nhận doanh nghiệp

1. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay thường gọi là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đăng ký kinh doanh) là văn bản bằng bản giấy hoặc bản điện tử ghi lại những thông tin về đăng ký doanh nghiệp mà cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp. Đây là một trong những giấy tờ pháp lý quan trọng cần có của doanh nghiệp.

Tham khảo: 5 nội dung trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


2. Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là gì?

Mỗi doanh nghiệp sẽ được cấp một mã số duy nhất gọi là mã số doanh nghiệp. Mã số này đồng thời là mã số thuế và mã số đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp.


3. Cơ quan cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan hành chính công của nhà nước cấp phép. Cụ thể là phòng đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT.


4. Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi nội dung đăng ký doanh nghiệp sai sự thật; doanh nghiệp do người bị cấm thành lập doanh nghiệp; ngừng kinh doanh 1 năm mà không thông báo với cơ quan có thẩm quyền; không gửi báo cáo với cơ quan đăng ký kinh doanh trong 6 tháng tính từ khi hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản; trường hợp khác theo quyết định của tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền.

 Xem chi tiết: 5 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp


5. Điều kiện cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp?

Doanh nghiệp được cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi đủ các điều kiện:

 • Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ;
 • Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tư kinh doanh;
 • Tên của doanh nghiệp được đặt theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp;
 • Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

  Xem thêmDịch vụ đăng ký làm giấy phép kinh doanh


6. Có được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi bị mất?

Doanh nghiệp được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trường hợp giấy tờ này bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp lệ phí theo quy định của pháp luật để được cấp lại giấy.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

4 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH