Thủ tục thành lập Trung Tâm Giáo Dục Đào Tạo Kỹ Năng Sống

Thủ tục thành lập trung tâm giáo dục đào tạo kỹ năng sống & các điều kiện cần thiết sẽ được Anpha hướng dẫn chi tiết tại bài viết này, có mẫu hồ sơ tham khảo.

Điều kiện mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống

1. Đối tượng được phép thành lập và hoạt động trung tâm đào tạo kỹ năng sống

Căn cứ theo quy định tại Điều 1 Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, có 3 nhóm đối tượng sau đây được phép mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

 • Nhóm 1: Các cơ sở giáo dục (bao gồm nhà trẻ, trường mầm non, trường tiểu học, trường trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường năng khiếu, trường trung cấp, cao đẳng, trường đại học… được Sở hoặc Bộ Giáo dục cấp phép hoạt động);
 • Nhóm 2: Các công ty, doanh nghiệp được cấp giấy phép kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, có đăng ký ngành nghề về giáo dục;
 • Nhóm 3: Các trung tâm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoại khóa.

2. Điều kiện về cơ sở vật chất cần đáp ứng

 • Trung tâm đào tạo kỹ năng sống cần phải có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, có đầy đủ thiết bị, âm thanh, ánh sáng và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh học đường;
 • Trang thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung giảng dạy, hoạt động và tâm lý từng lứa tuổi người học.

3. Điều kiện về đội ngũ nhân sự

Các giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên tham gia giảng dạy, công tác tại trung tâm cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đáp ứng điều kiện về sức khỏe;
 • Tư cách, phẩm chất đạo đức tốt; đang không trong thời gian bị kỷ luật hoặc không bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
 • Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc các hoạt động giáo dục có liên quan.

4. Điều kiện về giáo trình, tài liệu giảng dạy

 • Trung tâm đào tạo kỹ năng sống phải có đủ giáo trình, tài liệu giảng dạy do Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt hoặc ban hành;
 • Tài liệu, giáo trình giảng dạy phải đảm bảo yêu cầu, có nội dung phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, không trái với các quy định của pháp luật.

Lưu ý:

Nếu trung tâm tự xây dựng hoặc tự chọn giáo trình, tài liệu giảng dạy thì phải được sự phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền.

Quy trình - Thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống

1. Tiến hành thủ tục thành lập công ty, doanh nghiệp về giáo dục

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT Anpha đã hướng dẫn ở trên, ngoài các cơ sở giáo dục đã được cấp phép thì cá nhân, tổ chức muốn mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống phải thành lập công ty, doanh nghiệp và có đăng ký kinh doanh ngành nghề về giáo dục. 

➨ Điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp về giáo dục

Có 5 loại hình công ty, doanh nghiệp bạn có thể lựa chọn bao gồm: doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH 1 thành viên, công ty hợp danh, công ty TNHH 2 thành viên trở lên và công ty cổ phần.

Chi tiết điều kiện để thành lập từng loại hình doanh nghiệp đã được Anpha hướng dẫn rất chi tiết tại bài viết: 6 điều kiện thành lập công ty, doanh nghiệp bạn PHẢI BIẾT.

➨ Hồ sơ thành lập công ty về giáo dục

Thành phần hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp về giáo dục gồm có;

 1. Giấy đề nghị đăng ký thành lập doanh nghiệp về giáo dục (theo mẫu quy định);
 2. Bản điều lệ công ty, doanh nghiệp hoạt động giáo dục;
 3. Bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý cá nhân của người đại diện theo pháp luật;
 4. Danh sách thành viên góp vốn kèm theo bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của các thành viên (nếu thành lập công ty TNHH 2 thành viên trở lên hoặc công ty hợp danh);
 5. Danh sách cổ đông sáng lập kèm theo bản sao chứng thực giấy tờ pháp lý của các cổ đông (nếu thành lập công ty cổ phần);
 6. Giấy ủy quyền cá nhân làm thủ tục thành lập công ty tại cơ quan có thẩm quyền (nếu có).

>> TẢI MẪU: Hồ sơ thành lập công ty, doanh nghiệp về giáo dục.

Lưu ý:

Về giấy tờ pháp lý của người đại diện pháp luật, chủ sở hữu công ty, thành viên, cổ đông được quy định như sau:

 • Đối với cá nhân: Bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu còn thời hạn trong 6 tháng;
 • Đối với tổ chức: Bản sao chứng thực quyết định thành lập/giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo văn bản cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức, bản sao chứng thực CMND/CCCD/hộ chiếu của người đại diện theo ủy quyền.

➨ Mã ngành nghề về giáo dục cần đăng ký

Khi thành lập doanh nghiệp về đào tạo kỹ năng sống, bạn cần đăng ký mã ngành nghề sau đây:

Mã ngành nghề Tên và chi tiết ngành nghề

 

8559

Giáo dục khác chưa được phân vào đâu

Chi tiết: Hoạt động giáo dục, đào tạo kỹ năng sống

(Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa)

➨ Cách thức nộp hồ sơ và thời gian được cấp giấy phép kinh doanh

Tùy theo yêu cầu của từng tỉnh thành mà người được ủy quyền thực hiện thủ tục thành lập công ty có thể nộp hồ sơ trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh hoặc tiến hành đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ online trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì sau 3 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được hồ sơ, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hay còn gọi là giấy phép kinh doanh) cho công ty giáo dục đào tạo kỹ năng sống.

>> Xem thêm: 7 việc cần làm ngay sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp.

2. Xin giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống

➨ Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống

Thành phần hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống gồm có:

 1. Tờ trình đề nghị xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống, hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 3. Danh sách và lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ của đội ngũ ban lãnh đạo, giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên tham gia vào việc tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoại khóa;
 4. Bản kế hoạch hoạt động chi tiết, giáo trình và tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

>> TẢI MẪU: Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống.

Lưu ý:

 • Nội dung tờ trình xin cấp phép phải nêu rõ mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm, tổ chức bộ máy, tài chính và các nguồn lực khác; cam kết đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường, thực hiện nghiêm túc quy định của các cấp quản lý nơi tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa;
 • Danh sách và lý lịch trích ngang phải ghi rõ đầy đủ họ tên, chức vụ, trình độ học vấn, nghề nghiệp, năng lực sư phạm và am hiểu các lĩnh vực kỹ năng sống hoặc hoạt động giáo dục có liên quan của đội ngũ ban lãnh đạo, giáo viên, báo cáo viên, huấn luyện viên.

➨ Thủ tục cấp giấy phép hoạt động

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép: 

 • Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo cấp tỉnh nơi đăng ký hoạt động;
 • Hiệu trưởng trường đại học, cao đẳng cấp phép cho trung tâm hoạt động giáo dục kỹ năng sống nằm trong khuôn viên trường.

Quy trình giải quyết hồ sơ: 

 • Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, người đại diện của doanh nghiệp hoặc trung tâm giáo dục kỹ năng sống nộp hồ sơ tới cơ quan có thẩm quyền;
 • Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định hồ sơ và cấp giấy phép cho trung tâm đào tạo kỹ năng sống. Trường hợp từ chối cấp phép sẽ có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

--------

Để tiết kiệm thời gian, chi phí cũng như hạn chế những sai sót khi chuẩn bị hồ sơ đăng ký thành lập công ty và xin giấy phép hoạt động cho trung tâm kỹ năng sống, bạn có thể tham khảo ngay:

Dịch vụ thành lập công ty trọn gói của Anpha:

 • Chi phí trọn gói chỉ từ 1.000.000 đồng;
 • Hoàn thành thủ tục sau 3 - 5 ngày làm việc;
 • Báo phí trọn gói, cam kết không phát sinh;
 • Miễn phí bàn giao GPKD, con dấu tận nơi;
 • Miễn phí tư vấn và sẵn sàng hỗ trợ các thủ tục sau thành lập.

GỌI NGAY

Một số câu hỏi về thủ tục thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống

1. Những đối tượng nào được thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống?

Theo quy định tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT, có 3 nhóm đối tượng sau đây được phép mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống:

 • Nhóm 1: Các cơ sở giáo dục được Sở hoặc Bộ Giáo dục cấp phép hoạt động;
 • Nhóm 2: Các công ty, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề về giáo dục;
Nhóm 3: Các trung tâm của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp có hoạt động trong lĩnh vực giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoại khóa.

2. Cá nhân có được thành lập trung tâm đào tạo kỹ năng sống không?

Trường hợp cá nhân muốn mở trung tâm đào tạo kỹ năng sống thì bắt buộc phải thành lập công ty, doanh nghiệp có đăng ký ngành nghề về giáo dục trước, sau đó làm thủ tục xin giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống thì mới được hoạt động.


3. Trung tâm giáo dục kỹ năng sống cần đáp ứng điều kiện gì về cơ sở vật chất?

Theo quy định, trung tâm đào tạo kỹ năng sống cần phải đáp ứng 2 điều kiện sau:

 • Có đầy đủ phòng học, phòng chức năng, có đầy đủ thiết bị, âm thanh, ánh sáng và đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về vệ sinh học đường theo quy định;
 • Trang thiết bị dạy học phải bảo đảm an toàn, phù hợp với nội dung giảng dạy, hoạt và tâm lý từng lứa tuổi người học.

4. Mã ngành nghề cần đăng ký khi thành lập công ty về giáo dục đào tạo kỹ năng sống là gì?

Doanh nghiệp cần đăng ký mã ngành: 8559 - Giáo dục khác chưa được phân vào đâu.

Chi tiết: Hoạt động giáo dục, đào tạo kỹ năng sống (Tại Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT Ban hành quy định quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa).


5. Hồ sơ xin cấp giấy phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống gồm những gì?

Thành phần hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống gồm có:

 1. Tờ trình đề nghị xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống;
 2. Giấy phép đăng ký kinh doanh;
 3. Danh sách và lý lịch trích ngang kèm theo các minh chứng hợp lệ của đội ngũ ban lãnh đạo, giáo viên, huấn luyện viên, báo cáo viên tham gia vào việc tổ chức và thực hiện các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giáo dục ngoại khóa;
 4. Bản kế hoạch hoạt động chi tiết, giáo trình và tài liệu giảng dạy, huấn luyện.

>> TẢI MẪU: Hồ sơ xin cấp phép hoạt động giáo dục kỹ năng sống.


 Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn