Điều kiện & thủ tục thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm

Đại lý bảo hiểm là gì? Điều kiện & thủ tục thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm như thế nào? Các quyền, nghĩa vụ liên quan? Cùng Anpha tìm hiểu nhé!

Đại lý bảo hiểm, hoạt động đại lý bảo hiểm là gì?

Theo Điều 124 Luật Kinh doanh bảo hiểm, đại lý bảo hiểm là cá nhân, tổ chức được công ty, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài ủy quyền để thực hiện các hoạt động đại lý bảo hiểm trên cơ sở hợp đồng đại lý bảo hiểm đã ký kết.

Hoạt động đại lý bảo hiểm là:

 • Hoạt động tư vấn, giới thiệu sản phẩm bảo hiểm;
 • Chào bán sản phẩm bảo hiểm; 
 • Sắp xếp việc ký kết hợp đồng bảo hiểm; 
 • Thu phí bảo hiểm định kỳ hoặc thường niên;
 • Thu thập hồ sơ khách hàng để phục vụ việc giải quyết bồi thường, trả tiền bảo hiểm khi xảy ra các sự kiện bảo hiểm.

Điều kiện mở đại lý bảo hiểm

1. Đáp ứng điều kiện pháp lý về cá nhân, tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm

>> Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là người Việt Nam thường trú trong nước;
 • Có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp lý đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với sản phẩm bảo hiểm bán, tư vấn.

>> Đối với tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Là tổ chức có tư cách pháp nhân (được thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam);
 • Có đăng ký ngành nghề hoạt động đại lý bảo hiểm (mã ngành 6622: Hoạt động của đại lý và môi giới bảo hiểm) hoặc phải có chứng nhận/văn bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền chấp thuận cho hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Nhân viên của tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đầy đủ các điều kiện giống như cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Đáp ứng các điều kiện về nhân sự và điều kiện khác theo quy định của Chính phủ.

2. Thực hiện ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm

Hợp đồng đại lý bảo hiểm 2 bên đã ký kết phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Thông tin của đại lý bảo hiểm bao gồm: tên, địa chỉ;
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, quyền, nghĩa vụ của công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài;
 • Phạm vi và nội dung hoạt động của đại lý bảo hiểm;
 • Mức chiết khấu hoa hồng, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác (nếu có);
 • Thời hạn hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên.

Thủ tục thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm

Đối với cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm độc lập, thì chỉ cần ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm với một doanh nghiệp bảo hiểm. 

Tuy nhiên, nếu muốn thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm thì bạn phải hoàn tất thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư trước, sau đó dùng tư cách pháp nhân công ty để ký kết hợp đồng làm đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.

Hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm gồm các giấy tờ sau:

 1. Giấy đề nghị đăng ký công ty hoạt động đại lý bảo hiểm;
 2. Điều lệ công ty hoạt động đại lý bảo hiểm;
 3. Danh sách thành viên góp vốn (đối với công ty TNHH 2 thành viên trở lên) hoặc danh sách cổ đông sáng lập (đối với công ty cổ phần);
 4. Bản sao chứng thực CCCD/CMND/hộ chiếu của người đại diện pháp luật, các cổ đông, thành viên góp vốn là cá nhân;
 5. Giấy ủy quyền cho người làm thủ tục thành lập công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư;
 6. Bản sao công chứng CCCD/CMND/hộ chiếu của người được ủy quyền nộp hồ sơ.

>> TẢI MẪU: Hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm.

Người được ủy quyền nộp hồ sơ hoặc người đại diện theo pháp luật của công ty hoạt động đại lý bảo hiểm đem hồ sơ đã chuẩn bị đầy đủ như hướng dẫn ở trên nộp tại Bộ phận Một cửa của Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh nơi đăng ký trụ sở chính hoặc nộp online trên trang Cổng thông tin một cửa quốc gia.

Sau 3 - 5 ngày, Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho công ty hoạt động đại lý bảo hiểm (đối với hồ sơ hợp lệ) hoặc ra thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung (đối với hồ sơ không hợp lệ).

Lưu ý:

Sau khi hoàn tất thủ tục thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm, bạn cần làm các thủ tục khác như: treo bảng hiệu công ty, mua chữ ký số, khắc con dấu pháp nhân, kê khai thuế ban đầu… để công ty có thể chính thức đi vào hoạt động một cách hợp pháp.

>> Tham khảo chi tiết: 7 việc cần làm sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp.

Quyền, nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

1. Quyền của đại lý bảo hiểm

 • Được lựa chọn và ký kết hợp đồng đại lý bảo hiểm đối với công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài theo quy định của pháp luật;
 • Được cung cấp thông tin và các điều kiện cần thiết để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Được hưởng hoa hồng và các quyền lợi khác theo thỏa thuận của hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Được yêu cầu công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài hoàn trả tiền ký quỹ/tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Nghĩa vụ của đại lý bảo hiểm

 • Thực hiện các nghĩa vụ trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Ký quỹ hoặc thế chấp tài sản cho công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài nếu có thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật;
 • Tư vấn, giới thiệu, chào bán sản phẩm bảo hiểm một cách chính xác, đầy đủ cho khách hàng mua bảo hiểm; thực hiện các hoạt động của đại lý bảo hiểm trong phạm vi được ủy quyền;
 • Tham gia các khóa đào tạo do doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức;
 • Chịu sự kiểm tra, giám sát của công ty bảo hiểm, chi nhánh công ty bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài;
 • Bồi thường cho doanh nghiệp bảo hiểm trong trường hợp vi phạm điều khoản hợp đồng đại lý bảo hiểm gây tổn thất tài chính cho doanh nghiệp bảo hiểm;
 • Cam kết giữ bí mật tuyệt đối thông tin khách hàng.

Trên đây là những chia sẻ của Anpha về điều kiện hoạt động và thủ tục mở công ty hoạt động đại lý bảo hiểm. Nếu cần tư vấn thêm thông tin bạn có thể liên hệ Anpha theo số  0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

Một số câu hỏi về thủ tục mở đại lý bảo hiểm

1. Cá nhân có được hoạt động đại lý bảo hiểm không?

Có. Nhưng cá nhân cần đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Là người Việt Nam thường trú trong nước;
 • Có năng lực hành vi dân sự, năng lực pháp lý đầy đủ;
 • Có chứng chỉ đại lý bảo hiểm phù hợp với sản phẩm bảo hiểm bán, tư vấn;
 • Ký kết hợp đồng làm đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.

2. Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm cần điều kiện gì?

Tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm cần đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

 • Là tổ chức có tư cách pháp nhân và có đăng ký ngành nghề hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Nhân viên của tổ chức đại lý trực tiếp thực hiện hoạt động đại lý bảo hiểm phải có đầy đủ các điều kiện giống như cá nhân hoạt động đại lý bảo hiểm;
 • Đáp ứng các điều kiện về nhân sự và điều kiện khác theo quy định của Chính phủ.
 • Ký kết hợp đồng làm đại lý bảo hiểm với doanh nghiệp bảo hiểm.

3. Nội dung hợp đồng đại lý bảo hiểm gồm những gì?

Hợp đồng đại lý bảo hiểm phải thể hiện đầy đủ các nội dung sau đây:

 • Tên, địa chỉ, nội dung và phạm vi hoạt động của đại lý bảo hiểm; 
 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, quyền, nghĩa vụ của công ty bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ ở nước ngoài;
 • Mức chiết khấu hoa hồng, thưởng, hỗ trợ đại lý bảo hiểm và các quyền lợi khác (nếu có);
 • Thời hạn hợp đồng và phương thức giải quyết tranh chấp giữa các bên.

4. Hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm

Thành phần hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm gồm có: điều lệ công ty; danh sách thành viên/cổ đông; giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm; bản sao công chứng CCCD/CMND/hộ chiếu của thành viên/cổ đông và người đại diện pháp luật; giấy ủy quyền cho người nộp hồ sơ.

>> Tham khảo chi tiết: Hồ sơ thành lập công ty hoạt động đại lý bảo hiểm.


5. Đại lý bảo hiểm có quyền gì?

Đại lý bảo hiểm có những quyền sau:

 • Được lựa chọn công ty bảo hiểm để làm đại lý bảo hiểm.
 • Được cung cấp thông tin và các điều kiện cần thiết để thực hiện hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Được hưởng hoa hồng và các quyền lợi khác theo thỏa thuận của hợp đồng đại lý bảo hiểm;
 • Được yêu cầu doanh nghiệp bảo hiểm hoàn trả tiền ký quỹ/tài sản thế chấp theo thỏa thuận trong hợp đồng đại lý bảo hiểm.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH