Điều kiện - thủ tục mở trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục

Tìm hiểu: điều kiện mở trường mầm non tư thục, mở nhà trẻ tư thục; hồ sơ, thủ tục thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục, thủ tục xin hoạt động giáo dục...

Trường mầm non tư thục là gì?

Trường mầm non tư thục (còn được gọi là nhà trường hay nhà trẻ tư thục) là loại hình giáo dục mầm non do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (theo Điều 2 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT).

Đây là cơ sở giáo dục mầm non thuộc hệ thống giáo dục quốc dân (bao gồm giáo dục chính quy và giáo dục thường xuyên), có con dấu, có tư cách pháp nhân và được mở tài khoản riêng. 

Điều kiện mở trường mầm non tư thục, mở nhà trẻ tư thục

Mở trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục (hoạt động của cơ sở giáo dục mầm non tư thục) đều thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, được ghi nhận trong danh sách các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, về cơ bản, muốn làm nhà trẻ, mở lớp giữ trẻ tư thục, trường mầm non tư thục, bạn cần đáp ứng đúng và đủ 2 điều kiện cơ bản sau:

 • Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục (Điều 3 Nghị định 46/2017/NĐ-CP);
 • Điều kiện cho phép trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục hoạt động giáo dục (Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP).
1. Điều kiện thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục

Để thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục, bạn cần có đề án thành lập trường và đề án này phải:

 • Phù hợp với quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã được phê duyệt bởi cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền;
 • Xác định rõ các yếu tố sau:
 • Tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính;
 • Hướng chiến lược xây dựng và phát triển trường;
 • Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung giáo dục;
 • Đất đai, thiết bị, cơ sở vật chất và địa điểm dự kiến xây dựng trường.
2. Điều kiện để được hoạt động giáo dục của nhà trẻ - trường mầm non tư thục

Đây là điều kiện mà bạn cần đáp ứng sau khi được cấp giấy phép thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục.

Căn cứ Điều 5 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, trường mầm non tư thục được phép hoạt động giáo dục nếu thỏa mãn các điều kiện sau:

 • Có quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục và nhà trẻ tư thục;
 • Đã được Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
 • Sở hữu đất đai, trường sở cũng như các thiết bị và cơ sở vật chất có thể đáp ứng được các yêu cầu giáo dục cũng như duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục phải đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục;
 • Nguồn lực tài chính đạt mức quy định, có thể đảm bảo khả năng duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

>> Xem thêm: Danh mục đồ chơi, đồ dùng, thiết bị dạy học tối thiểu cho trường mầm non tư thục.

Hồ sơ, thủ tục mở trường mầm non tư thục, mở nhà trẻ tư thục

Như Anpha đã chia sẻ, kinh doanh trường mầm non tư thục là ngành nghề có điều kiện. Do vậy, để được hoạt động hợp pháp, bạn cần tiến hành quy trình mở trường mầm non tư thục như sau:

 • Bước 1: Đăng ký thành lập trường mầm non;
 • Bước 2: Đăng ký hoạt động kinh doanh trường mầm non tư thục (xin giấy phép con).

1. Bước 1: Thủ tục đăng ký thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục

➤ Chuẩn bị hồ sơ

Theo Khoản 2 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP, chi tiết bộ hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục gồm:

 • Tờ trình đề nghị thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục;
 • Đề án thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục (*).

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục.

(*): Nêu rõ thông tin số vốn doanh nghiệp dự kiến sử dụng để thực hiện kế hoạch và đảm bảo hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ em trong 3 năm đầu thành lập và các năm tiếp theo. Đồng thời, có thuyết minh rõ ràng về tính hợp pháp, khả thi của các nguồn vốn đầu tư xây dựng và phát triển trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục trong từng giai đoạn. 

Lưu ý:

Mã ngành đăng ký thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục: 8511 - Giáo dục nhà trẻ.

➤ Nơi tiếp nhận và hình thức gửi hồ sơ

Ủy ban nhân dân cấp huyện là nơi tiếp nhận hồ sơ thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục. Bạn có thể lựa chọn gửi hồ sơ theo hình thức trực tiếp hoặc qua bưu điện. 

➤ Quy trình xử lý hồ sơ 

Đối với việc thẩm định điều kiện thành lập trường mầm non tư thục:

 • Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ: Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục;
 • Trong vòng 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì và phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan để đưa ra ý kiến thẩm định và trình lên Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đối với việc ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập: Trong vòng 5 ngày làm việc, tính từ ngày nhận được văn bản ý kiến thẩm định của Phòng Giáo dục và Đào tạo cùng các phòng chuyên môn có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ:

 • Ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Gửi văn bản trả lời có nêu rõ lý do nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Lưu ý:

Quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập sẽ bị hủy bỏ nếu sau 2 năm, kể từ ngày quyết định chính thức có hiệu lực mà trường mầm non, nhà trẻ tư thục không được cấp giấy phép hoạt động giáo dục. 

2. Bước 2: Thủ tục đăng ký hoạt động kinh doanh trường mầm non, nhà trẻ tư thục

Sau khi được thành lập, để có thể hoạt động giáo dục, bạn bắt buộc phải thực hiện thủ tục đề nghị cho phép hoạt động giáo dục. 

➤ Chuẩn bị hồ sơ

Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP, hồ sơ xin phép hoạt động giáo dục cho trường mầm non, nhà trẻ tư thục gồm:

 • Tờ trình đề nghị cho phép hoạt động giáo dục;
 • Quy chế tổ chức và hoạt động của trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục;
 • Chương trình giáo dục mầm non và các tài liệu phục vụ cho việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non;
 • Bản sao được chứng thực từ bản chính/được cấp từ sổ gốc/bản sao kèm theo bản chính quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập (kết quả nhận được từ bước 1);
 • Danh mục số lượng phòng làm việc, phòng học, thiết bị, cơ sở vật chất đáp ứng các điều kiện theo quy định;
 • Danh sách các cán bộ giữ chức vụ chủ chốt, bao gồm: hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, đội ngũ giáo viên (*);
 • Hợp đồng làm việc đã được ký kết giữa trường mầm non, nhà trẻ tư thục với từng giáo viên, cán bộ quản lý;
 • Các văn bản pháp lý:
 • Xác nhận quyền sử dụng đất/hợp đồng thuê trụ sở trong thời hạn tối thiểu 5 năm;
 • Xác nhận số tiền hiện có của trường mầm non, nhà trẻ tư thục, bảo đảm tính hợp pháp và cam kết sử dụng đúng quy định khi được cấp phép hoạt động giáo dục;
 • Phương án huy động, cân đối vốn để đảm bảo duy trì hoạt động ổn định của cơ sở trong 5 năm tiếp theo, kể từ khi được tuyển sinh. 

(*) Ghi rõ trình độ chuyên môn của các cán bộ, nhân sự chịu trách nhiệm chuyên môn hoặc trực tiếp giảng dạy.

➤ Nơi tiếp nhận và hình thức gửi hồ sơ

Sau khi hoàn thành việc chuẩn bị hồ sơ, bạn tiến hành gửi hồ sơ trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Phòng Giáo dục và Đào tạo. 

➤ Quy trình xử lý hồ sơ

Đối với việc thẩm định hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo sau khi tiếp nhận hồ sơ sẽ tiến hành tổ chức thẩm định chúng:

 • Nếu hồ sơ đúng quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo thẩm định thực tế tại trường mầm non, nhà trẻ tư thục;
 • Nếu hồ sơ chưa đúng quy định: Trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ gửi văn bản thông báo những nội dung cần sửa đổi, bổ sung.
 • Khoảng 15 ngày làm việc, kể từ ngày thông báo thẩm định thực tế, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ chủ trì, phối hợp tổ chức thẩm định thực tế với các phòng chuyên môn có liên quan.

Đối với việc ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục, trong thời hạn 5 ngày làm việc:

 • Nếu trường mầm non, nhà trẻ đáp ứng các điều kiện theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo ra quyết định cho phép hoạt động giáo dục;
 • Nếu trường mầm non, nhà trẻ không đáp ứng các điều kiện theo quy định: Phòng Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo nêu rõ lý do.

Các câu thường gặp về việc mở trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục

1. Trường mầm non tư thục là gì?

Trường mầm non tư thục (còn được gọi là nhà trường hay nhà trẻ tư thục) là loại hình giáo dục mầm non do tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội hoặc cá nhân thành lập khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép, không sử dụng vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước (theo Điều 2 Thông tư 13/2015/TT-BGDĐT).


2. Trường mầm non tư thục muốn hoạt động giáo dục thì cần đáp ứng những điều kiện nào?

Trường mầm non tư thục muốn hoạt động giáo dục thì cần đáp ứng những điều kiện sau:

 • Có quy chế tổ chức, hoạt động trường mầm non tư thục và nhà trẻ tư thục;
 • Đã được Chủ tịch UBND cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập;
 • Sở hữu đất đai, trường sở, các thiết bị và cơ sở vật chất có thể đáp ứng được các yêu cầu giáo dục cũng như duy trì và phát triển hoạt động giáo dục;
 • Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, nhân viên của trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục phải đáp ứng đủ yêu cầu về số lượng, hợp lý về cơ cấu và đạt tiêu chuẩn đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục mầm non và tổ chức hoạt động giáo dục;
 • Nguồn lực tài chính đạt mức quy định, có thể đảm bảo khả năng duy trì và phát triển hoạt động giáo dục.

3. Mã ngành đăng ký thành lập trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục là gì?

Mã ngành đăng ký thành lập trường mầm non, nhà trẻ tư thục: 8511 - Giáo dục nhà trẻ


4. Muốn mở nhà trẻ tư thục, mở trường mầm non tư thục thì cần thực hiện những thủ tục gì?

Muốn làm nhà trẻ tư thục, mở trường mầm non tư thục thì cần thực hiện hai thủ tục:


5. Trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân không?

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT, trường mầm non tư thục, nhà trẻ tư thục có tư cách pháp nhân.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH