Hồ Sơ, Thủ Tục Chuyển Đổi Loại Hình Doanh Nghiệp Tư Nhân

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty TNHH 1 thành viên; công ty TNHH 2 thành viên; công ty cổ phần; công ty hợp danh. Xem chi tiết hồ sơ, thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân trong bài viết sau đây.  

4 hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân 

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi loại hình theo 4 hình thức sau đây:

 1. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần;
 2. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh
 3. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên;
 4. Chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên.

Mỗi hình thức chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân đều có thành phần hồ sơ, giấy tờ khác nhau. Bạn có thể tham khảo các phần dưới đây hoặc liên hệ trực tiếp với Anpha để được tư vấn cụ thể. 

GỌI NGAY

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên

Doanh nghiệp tư nhân được chuyển đổi trực tiếp thành công ty TNHH 1 thành viên. Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Điều lệ công ty TNHH 1 thành viên;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);
 • Hồ sơ kê khai thuế TNCN nộp tại cơ quan thuế (nếu có);
 • Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản về việc chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả khoản nợ khi đến hạn (nếu có);
 • Văn bản chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận với các bên đối tác về việc công ty TNHH 1 thành viên sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý (nếu có);
 • Văn bản cam kết/thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Danh sách các chủ nợ, các khoản nợ chưa thanh toán, người lao động hiện có, các hợp đồng chưa thanh lý… (nếu có);
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp/người được ủy quyền và người đại diện pháp luật. 

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 1 thành viên. 

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên

Đối với việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên, bạn cần chuẩn bị các giấy tờ sau đây:

 • Danh sách thành viên;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Điều lệ công ty TNHH 2 thành viên trở lên;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);
 • Hồ sơ kê khai thuế TNCN nộp tại cơ quan thuế (nếu có);
 • Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản về việc chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả khoản nợ khi đến hạn (nếu có);
 • Văn bản chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận với các bên đối tác về việc công ty TNHH 2 thành viên trở lên sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý (nếu có);
 • Văn bản cam kết/thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Danh sách các chủ nợ, các khoản nợ chưa thanh toán, người lao động hiện có, các hợp đồng chưa thanh lý… (nếu có);
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp/người được ủy quyền/các thành viên và người đại diện pháp luật.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH 2 thành viên trở lên. 

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần

Theo quy định trước đây, doanh nghiệp tư nhân muốn chuyển sang công ty cổ phần cần phải thực hiện thủ tục chuyển đổi thành công ty TNHH trước. 

Sau đó, mới thực hiện tiếp bước chuyển đổi từ công ty TNHH thành công ty cổ phần.

>> Xem thêm: Chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần.

Tuy nhiên, theo quy định mới, từ ngày 01/01/2021, doanh nghiệp tư nhân đã được chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần mà không cần phải qua bước trung gian chuyển đổi thành công ty TNHH như trước nữa.

Hồ sơ bao gồm:

 • Điều lệ công ty cổ phần;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Danh sách thành viên/cổ đông sáng lập;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);
 • Hồ sơ kê khai thuế TNCN nộp tại cơ quan thuế (nếu có);
 • Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản về việc chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả khoản nợ khi đến hạn (nếu có);
 • Văn bản chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận với các bên đối tác về việc công ty cổ phần sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý (nếu có);
 • Văn bản cam kết/thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Danh sách các chủ nợ, các khoản nợ chưa thanh toán, người lao động hiện có, các hợp đồng chưa thanh lý… (nếu có);
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp/người được ủy quyền/thành viên/cổ đông sáng lập và người đại diện pháp luật.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần.  

Hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh

Các giấy tờ cần chuẩn bị cho việc chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh gồm có:

 • Danh sách thành viên;
 • Điều lệ công ty hợp danh;
 • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp (nếu có);
 • Văn bản ủy quyền cho người nộp hồ sơ (nếu có);
 • Hồ sơ kê khai thuế TNCN nộp tại cơ quan thuế (nếu có);
 • Bản sao giấy phép kinh doanh của doanh nghiệp tư nhân;
 • Văn bản về việc chủ doanh nghiệp tư nhân cam kết chịu trách nhiệm thanh toán đối với tất cả khoản nợ khi đến hạn (nếu có);
 • Văn bản chủ doanh nghiệp tư nhân thỏa thuận với các bên đối tác về việc công ty hợp danh sẽ tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng chưa thanh lý (nếu có);
 • Văn bản cam kết/thỏa thuận của chủ doanh nghiệp tư nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao động hiện có của doanh nghiệp tư nhân;
 • Danh sách các chủ nợ, các khoản nợ chưa thanh toán, người lao động hiện có, các hợp đồng chưa thanh lý… (nếu có);
 • Bản sao công chứng CMND/CCCD/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp/người được ủy quyền/thành viên và người đại diện pháp luật.

TẢI MIỄN PHÍ Mẫu hồ sơ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh.  

Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân 

Mỗi loại hình được chuyển đổi sẽ có các thành phần giấy tờ, hồ sơ khác nhau. Tuy nhiên, về trình tự, thủ tục thực hiện chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân đều gồm các bước sau:

Bước 1: Doanh nghiệp tư nhân lựa chọn 1 trong 4 loại hình được chuyển đổi; 

Bước 2: Doanh nghiệp tư nhân soạn hồ sơ tùy theo loại hình muốn chuyển đổi;

Bước 3: Doanh nghiệp có thể lựa chọn 1 trong 2 cách nộp hồ sơ:

Lưu ý: Hiện tại, hầu hết các tỉnh/thành đều có áp dụng hình thức nộp qua mạng. Trong đó, một số tỉnh/thành lớn như TP.HCM, Hà Nội, Bình Dương… bắt buộc nộp hồ sơ online mà không nhận hồ sơ bản giấy nữa. 

Bước 4: Chờ nhận kết quả:

 • Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh sẽ xem xét và cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nếu hồ sơ đăng ký hợp lệ;
 • Nếu hồ sơ không hợp lệ, doanh nghiệp sẽ được thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ theo yêu cầu. Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ và tiến hành nộp lại từ đầu. 

Lưu ý: Nếu có phát sinh chuyển nhượng vốn thì cần phải làm thủ tục kê khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế quản lý, hồ sơ bao gồm:

 • Hợp đồng chuyển nhượng vốn;
 • Tờ khai thuế TNCN do chuyển nhượng vốn.

Thủ tục chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu bạn không có kinh nghiệm hoặc muốn tiết kiệm thời gian có thể tham khảo dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty, doanh nghiệp tại Anpha. 

6 lưu ý khi chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân

 1. Công ty được chuyển đổi sẽ kế thừa quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp tư nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 2. Chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình với các khoản nợ phát sinh trước ngày công ty được chuyển đổi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 3. Thực hiện thay đổi thông tin tại các giấy tờ, hồ sơ của công ty sau khi chuyển đổi loại hình;
 4. Thông báo về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan;
 5. Các thông tin như tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh… có thể thực hiện đồng thời khi làm thủ tục chuyển đổi loại hình (ngoại trừ thông tin người đại diện pháp luật);
 6. Tiến hành khắc mẫu dấu mới nếu thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân làm thay đổi nội dung trên con dấu công ty.

Các câu hỏi thường gặp 

Doanh nghiệp tư nhân có thể chuyển đổi thành 4 loại hình là: công ty TNHH 1 thành viên; công ty TNHH 2 thành viên trở lên; công ty cổ phần; công ty hợp danh;

Hiện nay, doanh nghiệp tư nhân đã có thể chuyển đổi trực tiếp thành công ty cổ phần mà không cần thông qua bước trung gian chuyển đổi thành công ty TNHH, rồi mới từ công ty TNHH chuyển thành công ty cổ phần như lúc trước.

Thủ tục chuyển đổi gồm các bước: chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ; nộp hồ sơ trực tiếp/online tại Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi đặt trụ sở chính; chờ nhận kết quả.

Xem chi tiết: Thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp tư nhân.

Trong vòng 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận sẽ xem xét hồ sơ. Nếu hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp lại giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Nếu hồ sơ không hợp lệ, sẽ có thông báo để doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ và tiến hành nộp lại từ đầu. 

Sở KH&ĐT là cơ quan tiếp nhận và xử lý hồ sơ thay đổi loại hình doanh nghiệp. Nếu trường hợp chuyển đổi loại hình do chuyển nhượng vốn thì sẽ nộp thêm hồ sơ kê khai thuế TNCN ở cơ quan thuế quản lý. 

Có - Anpha hỗ trợ các dịch vụ chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH/công ty cổ phần/công ty hợp danh: 1.500.000 đồng;

Phí thực hiện hồ sơ kê khai thuế TNCN tại cơ quan thuế (nếu có): Mức phí phụ thuộc vào số lượng hợp đồng chuyển nhượng.

Xem thêm: Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH