CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế - Cách xử lý

Mã số thuế cá nhân là gì? Tự nhiên có mã số thuế cá nhân thì làm sao? CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế? Xử lý khi bị trùng mã số thuế cá nhân.

Mã số thuế cá nhân là gì?

Mã số thuế cá nhân (MST cá nhân) hay còn gọi là mã số thuế thu nhập cá nhân là dãy số gồm 10 số do cơ quan thuế cấp cho người nộp thuế. Mã số thuế cá nhân được cấp dựa trên CMND/CCCD, do vậy, mỗi cá nhân chỉ được cấp và sử dụng 1 mã số thuế.

Mã số thuế cá nhân được sử dụng với mục đích để cá nhân kê khai các khoản thu nhập của mình và thực hiện nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước

Xem thêm:

>> Mã số thuế cá nhân và những điều cần biết;

>> Cách đăng ký và tra cứu mã số thuế cá nhân online.

2 trường hợp CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế

Dưới đây là 2 trường hợp CMND/CCCD của người nộp thuế bị người khác sử dụng để đăng ký mã số thuế (còn gọi là trường hợp người nộp thuế đăng ký mã số thuế cá nhân bị trùng CMND/CCCD).

Chi tiết 2 trường hợp bị trùng CCCD/CMND khi đăng ký mã số thuế như sau:

Trường hợp 1: CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế

Đã bao giờ bạn rơi vào trường hợp “tự nhiên có mã số thuế cá nhân” hoặc “chưa đi làm mã đã có mã số thuế” chưa?

Tình trạng này xảy ra khi CMND/CCCD của bạn bị người khác sử dụng để đăng ký mã số thuế. Nguyên nhân chính dẫn đến trường hợp này có thể là do bạn bị mất CMND/CCCD, hoặc do cá nhân/tổ chức khác cố tình sử dụng thông tin của bạn để đăng ký mã số thuế.

Đối với trường hợp bị đăng ký trộm mã số thuế cá nhân, bạn cần đến Cục Thuế để tìm hiểu xem đơn vị nào đang sử dụng trái phép CMND/CCCD của mình. 

Khi đó, theo Luật Quản lý thuế:

 • Đối với doanh nghiệp vi phạm (cụ thể là ghi nhận khống về việc có trả lương cho bạn) sẽ bị truy thu thuế TNDN liên quan đến phần khai khống;
 • Đối với cá nhân, những ai bị đăng ký trộm mã số thuế cá nhân thì sẽ được hoàn lại thuế TNCN bị thu sai trước đó (nếu có).
Trường hợp 2: Người nộp thuế bị trùng số CMND/CCCD

Theo nguyên tắc, số CMND/CCCD là mã số duy nhất đối với mỗi cá nhân. Thế nhưng, trong thực tế vẫn có một số trường hợp 2 cá nhân ở 2 địa phương khác nhau lại có cùng 1 số CMND, đặc biệt là những tỉnh/thành phố thuộc diện tách tỉnh trước đây.

Nguyên nhân có thể do trước đó mỗi tỉnh sẽ tự cấp CMND theo phương thức thủ công nên có sai sót dẫn đến bị trùng.

Ngoài trường hợp bị trùng mã số CCCD/CMND khi đăng ký MST cá nhân thì còn có trường hợp 1 người có 2 MST cá nhân, cụ thể là:

 • 1 MST được cấp theo CMND;
 • 1 MST được cấp theo CCCD.

Theo đó, nếu cá nhân có 2 MST thì phải chấm dứt hiệu lực mã số thuế được cấp sau và chỉ sử dụng mã số thuế được cấp đầu tiên.

Bạn tìm hiểu thêm nguyên nhân và cách xử lý trường hợp cá nhân có 2 mã số thuế tại bài viết sau: 

>> Cách xử lý khi 1 người có 2 mã số thuế cá nhân.

----------

Như Anpha chia sẻ ở trên thì theo nguyên tắc cấp mã số thuế thu nhập cá nhân (TNCN), mỗi người chỉ được cấp 1 mã số thuế dựa trên số CMND/CCCD. Do vậy, người nộp thuế sẽ không được cấp mã số thuế mới nếu bị trùng CMND/CCCD hoặc CMND/CCCD đã bị người khác đăng ký mã số thuế. Và dưới đây là cách xử lý khi bị trùng mã số thuế cá nhân.

Cách xử lý khi bị trùng mã số thuế cá nhân do trùng CMND/CCCD

Dưới đây là các bước xử lý khi người nộp thuế đăng ký mã số thuế cá nhân nhưng hệ thống thông báo bị trùng CMND/CCCD, cụ thể như sau:

Bước 1: Gửi yêu cầu xác minh CMND/CCCD tới cơ quan thuế

Cơ quan thuế quản lý cá nhân có thông báo trùng số CMND/CCCD (gọi là cơ quan thuế A) gửi phiếu yêu cầu xác minh số CMND/CCCD tới cơ quan thuế có người nộp thuế trùng số CMND/CCCD đã được cấp MST (gọi là cơ quan thuế B).

Hồ sơ đề nghị xác minh số CMND/CCCD gồm:

 1. Phiếu yêu cầu xác minh số CMND/CCCD (mẫu CC13);
 2. Bản sao CMND/CCCD của cá nhân đang xin cấp MST tại cơ quan thuế A.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Giấy đề nghị xác nhận CMND/CCCD.

Bước 2: Cơ quan thuế B kiểm tra lại CMND/CCCD của người nộp thuế đã được cấp MST

Cơ quan thuế B tiếp nhận hồ sơ đề nghị xác minh CMND/CCCD của cơ quan thuế A. Sau đó, cơ quan thuế B tiến hành kiểm tra lại số CMND/CCCD của người nộp thuế bị báo trùng trên hồ sơ gốc của người nộp thuế lưu tại cơ quan thuế B.

Lưu ý:

Đối với trường hợp người nộp thuế đăng ký MST qua hệ thống đăng ký thuế TNCN online, cơ quan thuế B sẽ liên hệ với doanh nghiệp của người nộp thuế yêu cầu cung cấp bản sao CMND/CCCD của người nộp thuế đã được cấp mã số thuế.

Theo đó, kết quả xác minh có thể có 2 trường hợp xảy ra:

➤ Trường hợp 1: Số CMND/CCCD người nộp thuế được cấp MST tại cơ quan thuế B trên hồ sơ gốc không trùng với số CMND/CCCD đã nhập trong ứng dụng đăng ký thuế (lỗi là do cơ quan thuế B nhập sai hoặc do người nộp thuế kê khai sai).

Trường hợp này, cơ quan thuế B chỉ cần thực hiện thay đổi thông tin số CMND/CCCD của người nộp thuế đã được cấp mã trên hệ thống đăng ký thuế. Sau khi thay đổi thành công, cơ quan thuế B thông báo cho cơ quan thuế A được biết.

➤ Trường hợp 2: Số CMND/CCCD trên hồ sơ gốc trùng với số CMND/CCCD cần xác minh.

Trường hợp này, cơ quan thuế B trả lời xác minh gửi cơ quan thuế A. Cơ quan thuế A sẽ dựa vào kết quả xác minh để đưa ra hướng giải quyết phù hợp.

Tóm lại, với cả 2 trường hợp trên, cơ quan thuế B sẽ phản hồi cho cơ quan thuế A 2 thông tin sau:

 1. Phiếu trả lời yêu cầu xác minh số CMND/CCCD;
 2. Bản sao CMND/CCCD của người nộp thuế đã được cấp MST tại cơ quan thuế B.

Bước 3: Cơ quan thuế A xử lý theo từng trường hợp dựa trên phản hồi của cơ quan thuế B

Dựa vào kết quả trả lời của cơ quan thuế B, cơ quan thuế A sẽ căn cứ vào 1 trong 3 trường hợp bên dưới mà thực hiện các công việc tương ứng.

➤ Trường hợp 1: Cơ quan thuế B đã điều chỉnh thông tin số CMND/CCCD của người nộp thuế. 

Sau khi nhận được thông báo điều chỉnh từ cơ quan thuế B, cơ quan thuế A chỉ việc gửi lại thông tin của người nộp thuế đang xin cấp MST về Tổng cục Thuế để tiến hành cấp mã số thuế theo đúng quy trình đăng ký thuế.

➤ Trường hợp 2: Người nộp thuế đã được cấp MST tại cơ quan thuế B và người nộp thuế đang xin cấp MST tại cơ quan thuế A là cùng 1 người.

Cơ quan thuế A thực hiện thủ tục thay thế MST cho người nộp thuế, cụ thể là thay lại đúng MST mà cơ quan thuế B đã cấp trước đây cho người nộp thuế.

➤ Trường hợp 3: Người nộp thuế đã được cấp MST tại cơ quan thuế A và người nộp thuế xin cấp MST tại cơ quan thuế B là 2 cá nhân khác nhau nhưng có cùng số CMND/CCCD.

Trong trường hợp này thì cơ quan thuế A cần thuyết phục người nộp thuế đổi lại CMND/CCCD mới. Nếu người nộp thuế từ chối cấp đổi CMND/CCCD, cơ quan thuế A thực hiện việc cấp MST cho người nộp thuế như sau:

 • Thực hiện xác nhận trùng CMND/CCCD trên hệ thống đăng ký MST (*) và thực hiện việc đăng ký MST theo đúng quy trình;
 • Cơ quan thuế A lưu kèm hồ sơ đăng ký MST của người nộp thuế và bản sao CMND/CCCD của người nộp thuế bị trùng số CMND/CCCD mà cơ quan thuế B đã cấp MST trước (do cơ quan thuế B gửi đến) nhằm thuận tiện cho việc tra cứu hồ sơ sau này.

---------

(*): Việc xác nhận trùng CMND/CCCD trên hệ thống đăng ký MST được thực hiện bằng cách nhập thêm 3 ký tự (ký tự viết tắt tên tỉnh theo quy định của ngành thuế, ví dụ: Hồ Chí Minh viết tắt là HCM, Nam Định viết là NDI, Hà Nội viết là HAN…) vào ô CMND/CCCD ngay sau số cuối cùng của dãy số CMND/CCCD của người nộp thuế.

Ví dụ: 0112345678HCM.

>> Xem thêm: Hướng dẫn xử lý trường hợp có 2 mã số thuế cá nhân.

Dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân tại Kế toán Anpha

Nếu bạn chưa có kinh nghiệm hoặc không có thời gian để thực hiện việc đăng ký MST cá nhân, có thể cân nhắc tham khảo dịch vụ đăng ký mã số thuế cá nhân của Anpha.

Với phí dịch vụ trọn gói chỉ 500.000 đồng, Anpha sẽ thay bạn hoàn thành thủ tục và bàn giao MST cá nhân chỉ từ 2 ngày làm việc. Quan trọng là bạn chỉ cần cung cấp cho Anpha ảnh chụp CMND/CCCD mà không cần phải chuẩn bị quá nhiều thông tin, biểu mẫu.

Với hơn 16 năm kinh nghiệm trong nghề, Kế toán Anpha cam kết mang đến cho bạn những quyền lợi tốt nhất khi sử dụng dịch vụ:

 • Bảo mật thông tin tuyệt đối: Mọi thông tin bạn cung cấp, Anpha sẽ bảo mật tuyệt đối 100%;
 • Chi phí hợp lý, cam kết không phát sinh: Anpha báo giá ngay từ đầu, có hợp đồng rõ ràng đảm bảo sự minh bạch cho cả đôi bên;
 • Chất lượng dịch vụ uy tín: Đội ngũ chuyên viên pháp lý giàu kinh nghiệm, chuyên môn cao, cam kết giúp bạn hoàn thành thủ tục chính xác;
 • Tốc độ hoàn thành nhanh chóng: Hồ sơ của bạn được xử lý nhanh chóng và bàn giao đúng với thời gian đã thỏa thuận;
 • Luôn sẵn sàng giải đáp thắc mắc của bạn: Nhân viên Anpha luôn hỗ trợ tư vấn, giải đáp mọi thắc mắc mọi vấn đề liên quan đến MST cá nhân nếu bạn có nhu cầu.

Liên hệ ngay cho Kế toán Anpha theo số hotline bên dưới để được tư vấn chi tiết và sử dụng dịch vụ.

GỌI NGAY

Câu hỏi thường gặp khi CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế

1. Một CMND/CCCD đăng ký được mấy mã số thuế cá nhân?

Căn cứ theo quy định của pháp luật, mỗi cá nhân chỉ được cấp 1 MST duy nhất và không thay đổi trong suốt cuộc đời của cá nhân đó.

2. Những trường hợp CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế?

Có 2 trường hợp CCCD/CMND bị người khác đăng ký mã số thuế:

 • Trường hợp 1: Người nộp thuế bị trùng số CMND/CCCD;
 • Trường hợp 2: Số CMND/CCCD của người nộp thuế bị đăng ký trộm mã số thuế cá nhân.

>> Xem chi tiết: 2 trường hợp bị trùng mã số thuế cá nhân.

3. Đăng ký MST cá nhân nhưng hệ thống thông báo trùng CMND/CCCD thì xử lý như thế nào?

Cách xử lý khi đăng ký MST cá nhân nhưng hệ thống báo trùng CMND/CCCD như sau:

 • Bước 1: Gửi yêu cầu xác minh CMND/CCCD tới cơ quan thuế;
 • Bước 2: Cơ quan thuế có người nộp thuế trùng CMND/CCCD đã được cấp MST thực hiện kiểm tra lại số CMND/CCCD của người nộp thuế;
 • Bước 3: Dựa vào kết quả trả lời của cơ quan thuế có người nộp thuế đã được cấp MST, cơ quan thuế của người bị trùng CMND/CCCD đang xin cấp MST sẽ căn cứ vào từng trường hợp cụ thể mà thực hiện các công việc tương ứng.

>> Xem chi tiết: Cách xử lý khi bị trùng mã số thuế cá nhân do trùng CMND/CCCD.

4. Hồ sơ đề nghị xác minh CMND/CCCD bị trùng của NNT đang xin cấp MST gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị xác minh CMND/CCCD bị trùng gồm có:

 1. Phiếu yêu cầu xác minh số CMND/CCCD (mẫu CC13);
 2. Bản sao CMND/CCCD của cá nhân đang xin cấp MST.

5. Trường hợp cơ quan thuế có người nộp thuế bị trùng CMND/CCCD đã được cấp MST (gọi là cơ quan thuế B) kiểm tra số CMND/CCCD của người nộp thuế trên hồ sơ gốc không trùng với số CMND/CCCD đã nhập trong ứng dụng đăng ký thuế thì cơ quan thuế B xử lý như thế nào?

Trường hợp này, cơ quan thuế B chỉ cần thực hiện thay đổi thông tin số CMND/CCCD của người nộp thuế đã được cấp MST trên hệ thống đăng ký thuế. Sau khi thay đổi thành công, cơ quan thuế B thông báo cho cơ quan thuế có người cần đăng ký MST nhưng bị trùng CMND/CCCD được biết.

Gọi cho chúng tôi theo số 0901 042 555 (Miền Bắc)0939 35 6866 (Miền Trung) hoặc 0902 60 2345 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn