Cách lấy hóa đơn VAT chi phí chạy ads - quảng cáo Facebook

Tìm hiểu: chi phí quảng cáo Facebook có được trừ khi tính thuế TNDN? Cách lập hóa đơn thuế GTGT/VAT chi phí chạy ads Facebook, mẫu hóa đơn Facebook .

Quy định mới về chi phí quảng cáo Facebook

Từ ngày 01/06/2022, theo thỏa thuận giữa Meta Platforms, Inc (công ty mẹ của Facebook) với Chính phủ Việt Nam, Facebook sẽ thực hiện tự đăng ký, kê khai và nộp thuế ở Việt Nam. 

Đồng thời, Facebook cũng yêu cầu người dùng bổ sung thông tin thuế trên hóa đơn Facebook để thể hiện thông tin về phần thuế GTGT trong giá dịch vụ.

Như vậy, từ ngày 01/06/2022 khi chạy quảng cáo trên Facebook, doanh nghiệp không cần phải khai thuế nhà thầu như trước đó. 

Tuy nhiên, chi phí quảng cáo Facebook có thuộc chi phí được trừ khi tính thuế TNDN và thuế GTGT có được khấu trừ hay không? Cùng tìm hiểu ngay sau đây với Anpha nhé.

Chi phí ads Facebook có được trừ khi tính thuế TNDN và khấu trừ thuế GTGT?

1. Chi phí chạy quảng cáo Facebook có được trừ khi tính thuế TNDN không?

Căn cứ theo Công văn 36815/CTHN-TTHT của Tổng cục Thuế thành phố Hà Nội, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC, cụ thể đối với những khoản chi như sau:

 • Có liên quan hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Có đủ hóa đơn và chứng từ hợp pháp theo quy định hiện hành;
 • Có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần với giá trị tối thiểu từ 20 triệu đồng (đã có thuế GTGT) kèm chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt. Tuy nhiên:
  + Trường hợp mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị ghi trên hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên mà đến thời điểm ghi nhận chi phí, doanh nghiệp chưa thanh toán thì doanh nghiệp được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế;
  + Trường hợp doanh nghiệp thiếu chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thì doanh nghiệp phải kê khai, điều chỉnh giảm chi phí đối với phần giá trị hàng hóa, dịch vụ đó vào kỳ tính thuế phát sinh việc thanh toán bằng tiền mặt (kể cả khi cơ quan thuế và các cơ quan chức năng đã có quyết định thanh tra, kiểm tra kỳ tính thuế phát sinh khoản chi phí này).

Vậy:

Trường hợp nhà cung cấp ở nước ngoài (công ty Meta/Facebook) thực hiện đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế tại Việt Nam theo quy định tại Điều 76, Điều 77, Điều 78, Điều 79 Thông tư 80/2021/TT/BTC thì:

 • Doanh nghiệp mua dịch vụ của nhà cung cấp ở nước ngoài không phải kê khai, khấu trừ và nộp thuế thay cho nhà cung cấp ở nước ngoài;
 • Doanh nghiệp được ghi nhận chi phí quảng cáo Facebook vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN nếu thỏa mãn điều kiện: 
  + Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt cho Facebook;
  + Chi phí này phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh của công ty;
  + Có hóa đơn Facebook với đầy đủ, chính xác 3 thông tin: tên công ty, địa chỉ công ty và MST công ty.
2. Chi phí chạy quảng cáo Facebook có được khấu trừ thuế GTGT không?

Theo Khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT được khấu trừ thì để doanh nghiệp được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, doanh nghiệp phải đảm bảo đáp ứng 1 trong 3 điều kiện sau:

 • Có hóa đơn giá trị GTGT hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào;
 • Có chứng từ nộp thuế GTGT ở khâu nhập khẩu;
 • Có chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 8 Nghị định 123/2020/NĐ-CP định nghĩa: “Hóa đơn GTGT là hóa đơn dành cho các tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ sử dụng cho các hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ…”.

Và theo mục c Khoản 1 Điều 77 Thông tư số 80/2021/TT-BTC quy định phương pháp khai thuế của nhà cung cấp nước ngoài quy định: “c/ Nhà cung cấp ở nước ngoài nộp thuế GTGT, thuế TNDN theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu”.

Như vậy:

Facebook đang nộp thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ trên doanh thu không phải tổ chức khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ nên hóa đơn mà Facebook xuất ra không phải là hóa đơn GTGT, không thỏa mãn điều kiện khấu trừ thuế GTGT tại Khoản 1 Điều 15 Thông tư 219/2013/TT-BTC.

Vì thế, phần thuế VAT trên hóa đơn của Facebook không được kê khai khấu trừ thuế mà chỉ được ghi nhận vào chi phí hợp lý của công ty.

Hướng dẫn cách lấy hóa đơn VAT chi phí chạy quảng cáo - ads Facebook 

Như Anpha chia sẻ phần trên, hiện tại phần thuế VAT mà Facebook thu thêm không đủ điều kiện để khấu trừ thuế GTGT nhưng doanh nghiệp vẫn được ghi nhận chi phí này vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN. Và một trong những điều kiện để được ghi nhận chi phí hợp lý là phải có hóa đơn thuế với đầy đủ và chính xác thông tin của công ty.

Bạn có thể tham khảo cách lấy hóa đơn thuế cho phần chi phí chạy quảng cáo Facebook như sau. Trước tiên, bạn cần cài đặt thông tin doanh nghiệp trên tài khoản quảng cáo. Sau mỗi kỳ lập hóa đơn, Facebook sẽ gửi hóa đơn theo thông tin công ty mà bạn đã cung cấp về email hoặc bạn có thể truy cập tài khoản quảng cáo để lấy hóa đơn chạy quảng cáo Facebook.

Sau đây, Anpha sẽ hướng dẫn cụ thể các bước cài đặt thông tin doanh nghiệp trên tài khoản quảng cáo và cách lấy hóa đơn chi phí chạy quảng cáo Facebook.

➨ Bước 1: Truy cập vào “Trình quản lý quảng cáo”

Bạn truy cập vào “Trình quản lý quảng cáo”, chọn ‘Tài khoản quảng cáo”, sau đó chọn “Lập hóa đơn” và chọn “Cài đặt thanh toán”.

➨ Bước 2: Hoàn tất thông tin doanh nghiệp

 • Bạn kéo xuống phần “Thông tin doanh nghiệp” và chọn “Chỉnh sửa”;

 • Tại mục “Thông tin thuế” bạn lưu ý nhập đầy đủ và chính xác thông tin của công ty, mã số thuế (*) như trên giấy phép kinh doanh;

(*): Trường hợp nhập sai thông tin mã số thuế vẫn có thể chỉnh sửa.

 • Tại mục “Mục đích quảng cáo” chọn “Có, tôi mua quảng cáo vì mục đích kinh doanh” và  chọn “Lưu”.

Lưu ý: Thao tác trên là các bước cài đặt thông tin xuất hóa đơn VAT áp dụng cho 1 tài khoản quảng cáo. Trường hợp doanh nghiệp có nhiều tài khoản quảng cáo khác nhau cần cài đặt thông tin trên từng tài khoản.

➨ Bước 3: Lấy hóa đơn GTGT từ Facebook

Để lấy hóa đơn VAT chi phí chạy quảng cáo Facebook bạn có thể truy cập bằng 1 trong 2 cách sau:

 • Cách 1: Thông thường, vào ngày cuối cùng của tháng, Facebook sẽ gửi email thông báo “Biên lai quảng cáo Meta”. Bạn chỉ cần check mail và chọn “Xem toàn bộ biên lai”. 
 • Cách 2: Chọn “Lập hóa đơn” và thực hiện như sau:
  + Tại mục “Hoạt động thanh toán” chọn ID tài khoản quảng cáo và khoảng thời gian bạn muốn xem hóa đơn;
  + Tại cột “Hành động” bạn nhấp vào dấu mũi tên và tải hóa đơn về máy.

Mẫu hóa đơn thuế VAT tài khoản quảng cáo Facebook

Hóa đơn thuế VAT chạy ads Facebook sẽ hiển thị các thông tin sau:

 1. ID tài khoản quảng cáo;
 2. Ngày lập hóa đơn/thanh toán đối với tài khoản quảng cáo;
 3. Phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo;
 4. ID giao dịch và số tham chiếu để bạn có thể tra cứu các giao dịch với ngân hàng;
 5. Tổng số tiền đã thanh toán trong kỳ lập hóa đơn = Tổng phụ (số tiền chạy quảng cáo thực tế) + VAT (thuế suất 5%); 
 6. Thông tin các chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo, kết quả quảng cáo và tổng số tiền của mỗi chiến dịch quảng cáo;
 7. Thông tin của doanh nghiệp như: tên công ty, địa chỉ, mã số thuế.

Dưới đây là mẫu hóa đơn VAT chạy quảng cáo Facebook.

Câu hỏi thường gặp về xuất hóa đơn quảng cáo Facebook

1. Xuất hóa đơn chi phí chạy quảng cáo Facebook nhưng nhập sai thông tin công ty và MST có sao không?

Các thông tin này là tùy chọn, vì thế doanh nghiệp vẫn có thể chỉnh sửa nếu thông tin bị sai.


2. Làm thế nào để lấy hóa đơn VAT quảng cáo Facebook?

Sau mỗi kỳ lập hóa đơn, Facebook sẽ gửi hóa đơn theo thông tin công ty mà bạn đã cung cấp về email hoặc bạn có thể truy cập tài khoản quảng cáo để lấy hóa đơn VAT.


3. Các bước để lấy hóa đơn thuế VAT chi phí chạy quảng cáo Facebook?

Để lấy hóa đơn thuế VAT chi phí chạy quảng cáo Facebook, doanh nghiệp thực hiện 3 bước sau:

 • Bước 1: Truy cập vào “Trình quản lý quảng cáo”;
 • Bước 2: Hoàn tất thông tin doanh nghiệp;
 • Bước 3: Lấy hóa đơn GTGT từ Facebook.

>> Xem chi tiết: Cách lấy hóa đơn thuế VAT chi phí chạy quảng cáo Facebook.


4. Trên hóa đơn thuế VAT tài khoản quảng cáo Facebook có những nội dung nào?

Trên hóa đơn thuế VAT quảng cáo Facebook sẽ hiển thị các thông tin sau:

 1. ID tài khoản quảng cáo;
 2. Ngày lập hóa đơn/thanh toán đối với tài khoản quảng cáo;
 3. Phương thức thanh toán của tài khoản quảng cáo;
 4. ID giao dịch và số tham chiếu để bạn có thể tra cứu các giao dịch với ngân hàng;
 5. Tổng số tiền đã thanh toán trong kỳ lập hóa đơn = Tổng phụ (số tiền chạy quảng cáo thực tế) + VAT (thuế suất 5%); 
 6. Thông tin các chiến dịch quảng cáo, nhóm quảng cáo, kết quả quảng cáo và tổng số tiền của mỗi chiến dịch quảng cáo;
 7. Thông tin của doanh nghiệp như tên công ty, địa chỉ, mã số thuế.

5. Chi phí chạy quảng cáo Facebook có được khấu trừ thuế GTGT không?

Do hóa đơn chạy quảng cáo Facebook không được xem là hóa đơn giá trị gia tăng hợp lệ nên chi phí chạy quảng cáo Facebook chưa được tính vào chi phí hợp lệ để khấu trừ thuế GTGT. 


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn