Sự KHÁC NHAU giữa chi nhánh công ty & văn phòng đại diện

Chi nhánh và văn phòng đại diện có khá nhiều điểm tương đồng. Tuy nhiên, chúng vẫn có những khác biệt nhất định về chức năng, thuế, hình thức hạch toán… Vậy dựa trên cơ sở nào để chọn loại hình phù hợp và chúng khác nhau ra sao? Bài viết này sẽ trả lời chính xác và đầy đủ cho bạn.

Khái niệm về chi nhánh công ty

Theo Khoản 1, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp”.

Có nghĩa là, chi nhánh công ty có thể thực hiện các hoạt động nhằm tạo ra doanh thu của riêng chi nhánh, nhưng phải dựa theo ngành nghề của doanh nghiệp.

Khái niệm về văn phòng đại diện

Theo Khoản 2, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định: “Văn phòng đại diện (VPĐD) là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của doanh nghiệp và bảo vệ các lợi ích đó”.

Có nghĩa là, văn phòng đại diện không được phép thực hiện các hoạt động sinh lời, phát sinh doanh thu. Các hoạt động được cho phép như: Liên lạc, đẩy nhanh tiến độ dự án...

Ví dụ: Doanh nghiệp X sản xuất và kinh doanh sản phẩm Y, thì:

VPĐD của doanh nghiệp X không được phép sản xuất và kinh doanh sản phẩm Y;

Chỉ được thực hiện các hoạt động không nhằm mục đích sinh lời theo ủy quyền của doanh nghiệp X hoặc người đứng đầu doanh nghiệp X.

Sự giống nhau giữa chi nhánh công ty và văn phòng đại diện

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014, hoạt động theo ủy quyền và dưới danh nghĩa của doanh nghiệp, công ty mẹ hoặc người đứng đầu tổ chức.

Cả 2 đều áp dụng nguyên tắc đặt tên giống nhau theo Điều 41 Luật Doanh nghiệp 2014.

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện không có tư cách pháp nhân, có con dấu và giấy phép kinh doanh.

Có mã số thuế riêng với 13 số. Chi nhánh, văn phòng đại diện phải làm thủ tục kê khai thông tin và đăng ký hoạt động gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh cấp tỉnh, thành phố nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở.

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều có thể thành lập cả trong/ngoài nước và có thể có nhiều chi nhánh, văn phòng đại diện ở cùng tỉnh, thành phố. Đồng thời, các chi nhánh, văn phòng đại diện đó có thể ở cùng tỉnh, thành phố cùng nơi đặt trụ sở chính của công ty mẹ.

Phân biệt chi nhánh công ty và văn phòng đại diện

4 tiêu chí cơ bản để phân biệt chi nhánh công ty và văn phòng đại diện là: Chức năng, hình thức hạch toán, hình thức kế toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.

1. Chức năng

Chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và chức năng đại diện theo ủy quyền.

Văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền của doanh nghiệp. Hiểu đơn giản, mục đích của văn phòng đại diện là nơi quảng bá sản phẩm, giải đáp và tư vấn cho khách hàng.

2. Hình thức hạch toán

Nếu như chi nhánh công ty có thể chọn lựa hình thức hạch toán độc lập hoặc hạch toán phụ thuộc thì văn phòng đại diện bắt buộc phải chọn hình thức hạch toán phụ thuộc.

3. Hình thức kế toán và kê khai thuế

Hình thức kế toán và kê khai thuế của chi nhánh công ty sẽ căn cứ vào hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc. Khi đó:

❖ Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán phụ thuộc

Nếu cùng tỉnh: Công ty mẹ sẽ chịu trách nhiệm làm báo cáo thuế hàng quý, hàng năm, sử dụng chữ ký số công ty mẹ để nộp thuế môn bài.

Nếu khác tỉnh: Chi nhánh phải khắc con dấu riêng, mua chữ ký số riêng để nộp thuế môn bài, làm báo cáo thuế hàng quý nhưng báo cáo tài chính cuối năm công ty mẹ sẽ quyết toán.

❖ Chi nhánh đăng ký hình thức hạch toán độc lập

Dù cùng tỉnh hay khác tỉnh đều phải mua chữ ký số riêng, làm khai thuế ban đầu như hồ sơ công ty mẹ, làm báo cáo thuế hàng quý và quyết toán thuế cuối năm.

Hình thức kế toán và kê khai thuế của văn phòng đại diện sẽ do công ty mẹ thực hiện các thủ tục như: Nộp tờ khai lệ phí môn bài, nộp thuế môn bài, kê khai thuế cho văn phòng đại diện.

4. Các loại thuế phải nộp

Lưu ý: Nếu chi nhánh công ty khác tỉnh thì sẽ nộp thêm thuế TNDN.

Tóm lại:

Nếu bạn muốn doanh nghiệp được mở rộng tại các tỉnh, thành phố khác nhau nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tăng lợi nhuận và mang đến sự tiện lợi cho khách hàng khi cần giao dịch... thì bạn nên chọn thành lập chi nhánh công ty.

Nếu bạn muốn tạo điều kiện thuận lợi trong việc giao tiếp, chăm sóc khách hàng, là nơi liên hệ, trao đổi hồ sơ, giấy tờ, trưng bày sản phẩm hoặc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thi công dự án… thì thành lập văn phòng đại diện là chọn lựa dành cho bạn.

5 câu hỏi thường gặp giữa chi nhánh công ty và văn phòng đại diện

1. Chi nhánh công ty có tư cách pháp nhân không?

Chi nhánh công ty là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được doanh nghiệp ủy quyền để thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp. Do đó chi nhánh công ty không có tư cách pháp nhân mặc dù chi nhánh có thể ký hợp đồng và thực hiện các giao dịch sinh lời.


2. Văn phòng đại diện có tư cách pháp nhân không?

Văn phòng đại diện là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, được ủy quyền để thực hiện các nhiệm vụ nhằm bảo vệ lợi ích doanh nghiệp, ngoại trừ các hoạt động làm phát sinh doanh thu. Văn phòng đại diện không có tài sản độc lập do vậy không có tư cách pháp nhân.


3. Nên thành lập chi nhánh hay văn phòng đại diện?

Thành lập chi nhánh công ty hay văn phòng đại diện sẽ tùy vào mục đích của doanh nghiệp. Nếu doanh nghiệp muốn mở rộng phạm vi hoạt động, đẩy mạnh kinh doanh, tăng lợi nhuận và tạo điều kiện thuận lợi trong việc chăm sóc khách hàng thì nên chọn thành lập chi nhánh công ty.
Nếu doanh nghiệp muốn tiện lợi hơn trong các hoạt động trao đổi hồ sơ, trưng bày sản phẩm, chăm sóc khách hàng… thì nên thành lập văn phòng đại diện.


4. Chi nhánh công ty khác văn phòng đại diện như thế nào?

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện có những khác biệt về chức năng, hình thức hạch toán, hình thức kế toán và kê khai thuế, các loại thuế phải nộp.
- Về chức năng: Nếu chi nhánh thực hiện chức năng kinh doanh và đại diện theo ủy quyền, thì văn phòng đại diện có chức năng giao dịch và tiếp thị theo ủy quyền.
- Về hình thức hạch toán: Trong khi chi nhánh có thể chủ động chọn lựa hình thức hạch toán độc lập hay phụ thuộc thì văn phòng đại diện chỉ có hình thức hạch toán phụ thuộc.
- Về hình thức kế toán và kê khai thuế: Chi nhánh công ty sẽ phức tạp hơn so với văn phòng đại diện.

  Xem chi tiết Hình thức kế toán và kê khai thuế
- Về các loại thuế phải nộp: Trong khi văn phòng đại diện chỉ cần nộp thuế môn bài thì chi nhánh công ty sẽ phải nộp các loại thuế như: Thuế môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN. Riêng chi nhánh khác tỉnh sẽ phải nộp thêm thuế TNDN.


5. Điểm giống nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện là gì?

Chi nhánh công ty và văn phòng đại diện đều là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, hoạt động dưới sự ủy quyền của doanh nghiệp và không có tài sản riêng, do vậy cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều không có tư cách pháp nhân.
Cả chi nhánh và văn phòng đại diện đều có thể thành lập trong/ngoài nước, có nhiều địa điểm ở cùng tỉnh/thành phố với nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.
Đồng thời, chi nhánh và văn phòng đại diện phải tuân thủ các quy định chung về tên, địa chỉ… theo Luật Doanh nghiệp 2014.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc)0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ. 

Kim Thoa – Phòng pháp lý Anpha

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

3 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH