Thủ tục thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện… Hợp Tác Xã

Hồ sơ & thủ tục đăng ký thành lập đơn vị phụ thuộc (văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh) hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã - Hướng dẫn mới nhất.

Đơn vị phụ thuộc hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là gì?

Hợp tác xã, liên hiệp HTX khi có nhu cầu mở rộng địa bàn kinh doanh hoặc phát triển thành viên, quy mô sản xuất thì có thể thành lập đơn vị phụ thuộc trong nước hoặc nước ngoài. Vậy, đơn vị phụ thuộc của hợp tác xã, liên hiệp HTX là gì? Có liên quan gì đến chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh? 

Anpha tóm gọn câu trả lời đơn giản, dễ hiểu như sau: 

 • Đơn vị phụ thuộc hợp tác xã, liên hiệp HTX là tên gọi chung cho các loại hình kinh tế gồm: văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX. 
 • Về bản chất thành lập, quy trình thủ tục đăng ký đơn vị phụ thuộc HTX, liên hiệp HTX được pháp luật quy định tương tự như doanh nghiệp, cụ thể: 

♦ Văn phòng đại diện hợp tác xã, liên hiệp HTX là đơn vị đại diện theo ủy quyền nhằm phục vụ cho hoạt động của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

Chi nhánh là đơn vị trực thuộc HTX, liên hiệp HTX có chức năng thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của HTX, liên hiệp HTX. Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh phải tương ứng với ngành nghề kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX;

Địa điểm kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX là nơi thực hiện hoạt động kinh doanh của HTX, liên hiệp HTX. Địa điểm kinh doanh có thể đặt ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở chính của HTX, liên hiệp HTX.

Lưu ý: Tên văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh bắt buộc mang tên HTX, liên hiệp HTX và kèm theo phần bổ sung tương ứng để xác định chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh.

Tham khảo thêm:
>> 
Phân biệt hợp tác xã, liên hiệp hợp HTX với các loại hình kinh tế khác';
>> Sự khác nhau giữa chi nhánh và văn phòng đại diện;
>> So sánh - Nên thành lập chi nhánh hay địa điểm kinh doanh.

Hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh HTX, liên hiệp HTX

Hồ sơ thành lập đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh) hợp tác xã, liên hiệp HTX gồm có:

 1. Nghị quyết đại hội thành viên với nội dung liên quan;
 2. Bản sao chứng thực thông tin cá nhân của người đại diện;
 3. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
 4. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các cá nhân theo quy định (đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề);
 5. Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 6. Văn bản quyết định của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Hồ sơ thành lập đơn vị phụ thuộc HTX, liên hiệp HTX.

>> Xem thêm: Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập Hợp Tác Xã, Liên Hiệp HTX.

Quy trình, thủ tục đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh HTX, liên hiệp HTX

HTX, liên hiệp HTX có thể đăng ký, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức online để tiến hành thành lập đơn vị phụ thuộc, cụ thể như sau:

► Nộp hồ sơ trực tiếp:  

Bước 1. Gửi 1 bộ hồ sơ đăng ký đến cơ quan đăng ký (nơi dự kiến đặt đơn vị phụ thuộc), cụ thể như sau:

 • Đơn vị phụ thuộc của HTX đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện;
 • Đơn vị phụ thuộc của liên hiệp HTX đăng ký tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở KH&ĐT.

Bước 2. Nhận kết quả từ cơ quan đăng ký kinh doanh

 • Đối với trường hợp đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập trong nước: Trong thời hạn 3 ngày làm việc, cơ quan đăng ký cấp giấy chứng nhận thành lập đơn vị phụ thuộc và bổ sung vào hồ sơ đăng ký HTX, liên hiệp HTX;
 • Trường hợp đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập tại nước ngoài thì HTX, liên hiệp HTX thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.

Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày làm việc (tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đơn vị phụ thuộc), hợp tác xã, liên hiệp HTX gửi thông tin theo quy định đến cơ quan đăng ký để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX, bao gồm: văn bản theo quy định kèm bản sao giấy chứng nhận đăng ký đơn vị phụ thuộc.

► Nộp hồ sơ online, qua mạng:

Bạn cần lưu ý các việc cần làm trước và sau khi nộp hồ sơ đăng ký online để tránh mất thời gian điều chỉnh, cụ thể:

Đảm bảo hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định:

 • Hạng mục hồ sơ, nội dung và tên các loại giấy tờ kê khai phải giống với văn bản giấy;
 • Nhập thông tin đăng ký phải đúng và đủ theo thông tin trên văn bản điện tử;
 • Xác thực hồ sơ thông qua chữ ký số dưới các chủ thể sau: 

♦ Người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX;

♦ Người được ủy quyền bởi người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX.

Sau khi nhận giấy chứng nhận đăng ký, đơn vị phụ thuộc HTX & liên hiệp HTX được khắc dấu và có quyền sử dụng con dấu theo quy định.

4 bước nộp hồ sơ online đăng ký thành lập đơn vị phụ thuộc HTX, liên hiệp HTX, bao gồm:

Bước 1: Sử dụng chữ ký số điện tử (token), đăng ký tại Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã;

Bước 2: Thực hiện nộp và kê khai hồ sơ theo hướng dẫn;

Bước 3: Cơ quan đăng ký cấp giấy biên nhận hồ sơ đăng ký, sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký;

Bước 4: Nhận kết quả

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ:

♦ Cơ quan đăng ký gửi thông tin cho cơ quan thuế để tạo mã số hợp tác xã, liên hiệp HTX; 

♦ Trong thời hạn 3 ngày làm việc (sau khi nhận được mã số), cơ quan đăng ký thông báo cho HTX, liên hiệp HTX mang giấy biên nhận và hồ sơ bản giấy đến nhận giấy chứng nhận đăng ký.

 • Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ: Trong thời hạn 60 ngày, HTX, liên hiệp HTX tiến hành điều chỉnh theo thông báo của cơ quan đăng ký.

Các câu hỏi thường gặp

1. Đơn vị phụ thuộc hợp tác xã, liên hiệp HTX là gì?

Đơn vị phụ thuộc hợp tác xã, liên hiệp HTX là tên gọi chung cho các loại hình kinh tế gồm: Văn phòng đại diện, chi nhánh và địa điểm kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX. 

>> Xem chi tiết: Đơn vị phụ thuộc HTX, liên hiệp HTX.


2. Văn phòng đại diện hợp tác xã có tư cách pháp nhân không?

Không. Văn phòng đại diện chỉ có chức năng phục vụ các hoạt động liên quan theo sự ủy quyền của HTX, liên hiệp HTX.


3. Hồ sơ thành lập đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) hợp tác xã, liên hiệp HTX?

Hồ sơ bao gồm:

 1. Nghị quyết đại hội thành viên với nội dung liên quan;
 2. Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 3. Văn bản quyết định của hội đồng quản trị về việc cử người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
 4. Bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
 5. Bản sao thông tin chứng thực cá nhân hợp pháp của người đại diện;
 6. Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của các cá nhân theo quy định (đối với chi nhánh kinh doanh các ngành nghề bắt buộc phải có chứng chỉ hành nghề).

4. Cách đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh HTX, liên hiệp HTX?

HTX, liên hiệp HTX có thể đăng ký, nộp hồ sơ trực tiếp hoặc bằng hình thức online để tiến hành thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.


5. Đăng ký đơn vị phụ thuộc tại nước ngoài được không?

Được. Trường hợp đơn vị phụ thuộc đăng ký thành lập tại nước ngoài thì HTX, liên hiệp HTX thực hiện theo quy định pháp luật của nước đó.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH