5 Lưu ý về Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX


Cần lưu ý gì để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX? Mẫu giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX gồm?

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX là gì?

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX là văn bản (bằng giấy hoặc bản điện tử) ghi lại thông tin về đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã, liên hiệp HTX được cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.

Lưu ý:

Mặc dù giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp HTX đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký thuế nhưng sau khi được cấp giấy chứng nhận, bạn cần đến cơ quan thuế tại nơi đặt trụ sở chính để đăng ký mã số thuế và thực hiện các nghĩa vụ về thuế theo quy định.

5 Lưu ý về giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX bạn cần nắm các lưu ý cơ bản như: điều kiện để được cấp giấy chứng nhận, các nội dung cần có, trường hợp thay đổi nội dung thì như thế nào, trường hợp được yêu cầu cấp lại giấy chứng nhận HTX, liên hiệp HTX…

Anpha đã tổng hợp, phân tích tất cả thông tin quan trọng trên thành 5 lưu ý dưới đây.

1. Điều kiện được cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX

 • Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định;
 • Ngành nghề đăng ký không nằm trong danh sách 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Đặt tên và trụ sở chính theo quy định.

>> Xem thêm: 7 Lưu ý cần biết khi đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX.

2. Nội dung giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 • Tên hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định;
 • Vốn điều lệ hợp tác xã, liên hiệp HTX;
 • Thông tin liên hệ:

>> Địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh (nếu có);

>> Số điện thoại, thư điện tử, số fax (nếu có).

 • Thông tin của người đại diện theo pháp luật: họ, tên, hộ khẩu thường trú…;
 • Ngành nghề kinh doanh thuộc hệ thống mã ngành kinh tế Việt Nam. Tuy nhiên, đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện, HTX, liên hiệp HTX phải đáp ứng đủ các điều kiện của ngành nghề đó.

>> Xem thêm: Quy định mã ngành nghề kinh doanh khi thành lập doanh nghiệp.

Để được hỗ trợ, tư vấn tất cả thông tin thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX và nhận giấy chứng nhận đăng ký nhanh nhất, bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại Anpha

3. Thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX 

 • Trường hợp muốn thay đổi các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký: Hợp tác xã, liên hiệp HTX tiến hành đăng ký bổ sung, thay đổi với cơ quan thẩm quyền đã cấp giấy chứng nhận đăng ký trước đó;
 • Thời hạn thông báo, đăng ký: Trong 15 ngày (tính từ ngày có sự thay đổi);
 • 3 nội dung cần có trong giấy đề nghị đăng ký thay đổi gồm: 

>> Thông tin hợp tác xã, liên hiệp HTX: tên, địa chỉ trụ sở chính, số giấy và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký;

>> Thông tin người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp HTX;

>> Nội dung đăng ký thay đổi.

 • Trong thời hạn 3 ngày làm việc (tính từ ngày hồ sơ hợp lệ), cơ quan đăng ký thực hiện thay đổi và cấp lại giấy chứng nhận đăng ký mới.

Lưu ý: HTX, liên hiệp HTX đến cơ quan đăng ký nộp lại giấy chứng nhận đăng ký cũ và nhận lại giấy được cấp mới.

4. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX

2 trường hợp được cấp lại giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp HTX gồm:

 • Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất, bị hư hỏng:

>> HTX, liên hiệp HTX gửi giấy đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký đến cơ quan đã cấp giấy chứng nhận trước đó;

>> Trong thời hạn 3 - 5 ngày làm việc (tính từ ngày hồ sơ hợp lệ), cơ quan đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký.

 • Trường hợp giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp HTX được cấp không đúng hồ sơ, thủ tục, trình tự theo quy định HTX: Trong thời hạn 30 ngày (tính từ ngày cơ quan ra thông báo yêu cầu điều chỉnh), HTX, liên hiệp HTX nộp hồ sơ theo quy định. 

5. Bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khi nào?

3 trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã gồm:

► Trường hợp 1: Nội dung hồ sơ HTX, liên hiệp HTX không trung thực, không chính xác.

 • Đối với nội dung hồ sơ đăng ký sai lệch: Cơ quan đăng ký ra thông báo các việc vi phạm và quyết định thu hồi giấy chứng nhận;
 • Đối với thông tin hồ sơ thay đổi nội dung đăng ký sai lệch, cơ quan đăng ký tiến hành:

>> Ra thông báo các việc vi phạm; 

>> Hủy bỏ những nội dung thay đổi không chính xác trong nội dung giấy chứng nhận;

>> Khôi phục lại giấy chứng nhận đăng ký có hồ sơ hợp lệ gần nhất;

>> Thông báo với cơ quan có thẩm quyền xử lý HTX, liên hiệp HTX sai phạm theo quy định.

► Trường hợp 2: HTX, liên hiệp HTX bị phá sản, giải thể hoặc hợp nhất, sáp nhập thành tổ chức mới.

► Trường hợp 3: HTX, liên hiệp HTX lợi dụng danh nghĩa để thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.

 • Hoạt động trái pháp luật;
 • Hoạt động 1 trong 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Hoạt động trong ngành nghề kinh doanh có điều kiện nhưng không đủ điều kiện.

Ví dụ: Hợp tác xã kinh doanh vận tải đường bộ (mã ngành nghề: 4931, 4932…) nhưng không có giấy phép con kinh doanh trong lĩnh vực vận tải.

 • Trong 1 năm không đăng ký mã số thuế (tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký);
 • Trong 1 năm chuyển trụ sở chính mà không đăng ký với cơ quan có thẩm quyền.

Lưu ý:

Trước khi ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký HTX, liên hiệp HTX, trong vòng 10 ngày làm việc, cơ quan đăng ký sẽ thông báo và yêu cầu người đại diện theo pháp luật của HTX, liên hiệp HTX có hành vi vi phạm đến trụ sở cơ quan đăng ký để giải trình.

Để được hỗ trợ đăng ký kinh doanh hợp tác xã và tư vấn quy trình hoạt động hiệu quả, tránh trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận, bạn có thể tham khảo thêm dịch vụ đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại Anpha

Các câu hỏi thường gặp

 • Hợp tác xã, liên hiệp HTX có tư cách pháp nhân;
 • Được quyền hoạt động theo ngành nghề kinh doanh đã đăng ký kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp HTX (ngoại trừ mã ngành nghề kinh doanh hợp tác xã có điều kiện cần thực hiện theo quy định liên quan).

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã là văn bản (bằng giấy hoặc bản điện tử) được cấp bởi cơ quan đăng ký kinh doanh, ghi lại thông tin đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế của hợp tác xã. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp tác xã đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và giấy chứng nhận đăng ký thuế.

3 Điều kiện được cấp giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp HTX gồm:

 • Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định;
 • Ngành nghề đăng ký không nằm trong danh sách 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh;
 • Đặt tên và trụ sở chính theo quy định.

Hợp tác xã, liên hiệp HTX được cấp lại giấy chứng nhận đăng ký trong 2 trường hợp sau: 

 • Trường hợp giấy chứng nhận đăng ký bị mất, bị hư hỏng;
 • Trường hợp giấy chứng nhận hợp tác xã, liên hiệp HTX được cấp không đúng hồ sơ, thủ tục, trình tự theo quy định.

3 Trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX:  

 • Nội dung hồ sơ HTX, liên hiệp HTX không trung thực, không chính xác;
 • Trường hợp hợp tác xã, liên hiệp HTX bị phá sản, giải thể hoặc hợp nhất, sáp nhập thành tổ chức mới;
 • Hợp tác xã, liên hiệp HTX lợi dụng danh nghĩa để thực hiện các hành vi trái quy định pháp luật.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH