Phân biệt, so sánh loại hình hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể

Tại bài viết này, Anpha sẽ giúp bạn so sánh điểm giống, khác nhau về đặc điểm kinh doanh hộ gia đình & hợp tác xã. Phân biệt ưu, nhược điểm của HTX và HKD.

Hợp tác xã là gì? Hộ kinh doanh cá thể là gì? 

Trước khi phân tích, so sánh, Anpha sẽ điểm qua khái niệm hợp tác xã, khái niệm hộ kinh doanh cũng như nêu 1 số đặc điểm cơ bản của kinh doanh hộ gia đình và hợp tác xã.

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp (nhưng không phải là doanh nghiệp).
 • Hộ kinh doanh cá thể (hay còn gọi là hộ kinh doanh gia đình) là loại hình kinh doanh được cá nhân hoặc thành viên trong gia đình thành lập, không giới hạn số lượng lao động. Hộ kinh doanh cá thể không có tư cách pháp nhân, không phải là tổ chức kinh tế và cũng không phải là doanh nghiệp.

So sánh hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể 

Hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể là 2 loại hình kinh doanh được lựa chọn phổ biến tại Việt Nam do tính chất phù hợp với đối tượng kinh doanh quy mô nhỏ, tổ chức hoạt động đơn giản.

Nhằm hỗ trợ bạn có cơ sở để ra quyết định nên thành lập hợp tác xã hay hộ kinh doanh cá thể, Anpha phân tích tóm tắt các điểm giống nhau và khác nhau của 2 loại hình theo các tiêu chí cụ thể dưới đây.

4 điểm giống nhau giữa hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể

Căn cứ theo định nghĩa có thể dễ dàng thấy được 1 số điểm giống nhau giữa hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, bao gồm:

 • Hộ kinh doanh và HTX đều không phải là loại hình doanh nghiệp;
 • Đối tượng thành lập: cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
 • Địa điểm kinh doanh, trụ sở chính:   
  • Có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm;;
  • Chỉ được chọn 1 địa điểm để đặt trụ sở chính;
  • Đối với địa điểm kinh doanh ở địa chỉ khác cần thông báo cho cơ quan quản lý thuế và cơ quan quản lý thị trường. 
 • Đăng ký thành lập HTX, HKD thủ tục không quá phức tạp, thời gian thành lập thường từ 3-5 ngày làm việc để được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

Xem thêm:

>> Thủ tục đăng ký hộ kinh doanh cá thể 

>> Hồ sơ và thủ tục đăng ký thành lập Hợp Tác Xã, Liên Hiệp HTX

13 điểm khác nhau giữa hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể

Hợp tác xã và hộ kinh doanh có nhiều điểm khác nhau, từ bản chất thành lập, đối tượng được đăng ký tham gia, cơ cấu tổ chức kinh doanh… Dưới đây, Anpha tổng hợp, phân tích những điểm khác nhau cơ bản nhất để bạn có thể dễ dàng phân biệt được 2 loại hình này.

1. Điểm khác về đối tượng và quyền đăng ký thành lập

► Đối tượng được đăng ký tham gia 

 • Hợp tác xã:  
  • Cá nhân, hộ gia đình là công dân Việt Nam;
  • Người nước ngoài;
  • Các tổ chức.
 • Hộ kinh doanh: 
  • Cá nhân, hộ gia đình là công dân Việt Nam. 

Quyền hạn đăng ký tham gia 

 • Hợp tác xã:  
  • Có thể đăng ký trở thành thành viên của nhiều HTX khác. 
 • Hộ kinh doanh: 
  • Chỉ được đăng ký một HKD cá thể duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Quyền hạn quyết định của thành viên

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Có quyền bình đẳng giữa các thành viên trong mọi quyết định, hoạt động của hợp tác xã Do chủ hộ kinh doanh hoặc theo thỏa thuận giữa các thành viên trong hộ gia đình

 
3. Người đại diện theo pháp luật

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Chủ tịch hội đồng quản trị Chủ hộ kinh doanh


4. Cơ cấu quản lý tổ chức

Do sự khác biệt về quy mô hoạt động cũng như thành viên đăng ký tham gia nên cơ cấu tổ chức quản lý của hợp tác xã và hộ kinh doanh được phân chia khác biệt rõ ràng, cụ thể như sau:

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Đại hội thành viên, hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc) và ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên Chủ hộ kinh doanh, thành viên


5. Tư cách pháp nhân

 

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Không
 

6. Căn cứ phân chia lợi nhuận

 • Hợp tác xã: Lợi nhuận được phân chia chủ yếu dựa theo công sức thành viên đóng góp và mức độ sử dụng sản phẩm, dịch vụ. Phần còn lại mới được chia theo tỷ lệ vốn góp.
 • Hộ kinh doanh: Phân chia lợi nhuận sẽ do cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình xác định, thống nhất.

7. Quyền và trách nhiệm tài sản

 

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Chịu trách nhiệm hữu hạn Chịu trách nhiệm vô hạn


Tài sản của hợp tác xã được quản lý, sử dụng theo quy định của điều lệ, quy chế quản lý và nghị quyết của đại hội thành viên. Trong khi đó, cá nhân hoặc thành viên hộ gia đình sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm tài sản đối với hoạt động kinh doanh.

8. Bản chất thành lập

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Được thành lập nhằm giúp đỡ, tạo việc làm, đào tạo và phát triển chuyên môn của thành viên hợp tác xã Mục đích chính thành lập hộ kinh doanh nhằm tăng thu nhập, nhắm đến lợi ích kinh tế
 

9. Thành viên góp vốn điều lệ

 

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Thành viên không được góp vốn vượt quá 20% vốn điều lệ Thành viên trong hộ kinh doanh tự thỏa thuận về tỷ lệ vốn góp
 

10. Góp vốn, mua bán cổ phần, thành lập doanh nghiệp

 • Hợp tác xã: Được phép góp vốn, mua bán cổ phần và thành lập doanh nghiệp với tư cách hợp tác xã nhưng không được vượt quá 50% vốn điều lệ (ghi trong báo cáo tài chính gần nhất).
 • Hộ kinh doanh: Chỉ được tham gia với tư cách pháp nhân trong các hoạt động mua, góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp.

11. Quy định về quyền khắc và sử dụng con dấu 

 

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
Được quyền khắc và sử dụng con dấu Không được khắc dấu
 

12. Các loại thuế phải nộp

 

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
 • Thuế môn bài; 
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • Thuế môn bài; 
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế thu nhập cá nhân.
 

13. Xuất hóa đơn

Dưới đây là sự khác nhau về các loại hóa đơn mà hợp tác xã và hộ kinh doanh được phép sử dụng theo quy định:

Hợp tác xã Hộ kinh doanh cá thể
 • Hóa đơn đỏ;
 • Hóa đơn bán hàng.
 • Hóa đơn bán hàng.

Ưu, nhược điểm của hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể

Dựa vào những phân tích điểm giống và khác nhau ở trên, Anpha tóm gọn ưu và nhược điểm của hợp tác xã và hộ kinh doanh như sau:

► Ưu, nhược điểm hợp tác xã:

Ưu điểm hợp tác xã:

 • Đăng ký thành lập dễ dàng, nhanh chóng;
 • Dễ dàng thu hút đông đảo thành viên tham gia do không giới hạn thành viên;
 • Có tư cách pháp nhân nên tài sản được phân tách rõ ràng giữa chung và riêng, có quyền yêu cầu tòa án giải quyết các tranh chấp thương mại với pháp nhân khác;
 • Thành viên chịu trách nhiệm tài sản hữu hạn, vì vậy hạn chế rủi ro khi tham gia thành lập hợp tác xã;
 • Tạo việc làm, môi trường phát triển thành viên;
 • Được nhận nhiều ưu đãi, chính sách hỗ trợ từ nhà nước.

Nhược điểm hợp tác xã:

 • Thành viên không thể chủ động trong các quyết định và khó thu hút thành viên tham gia góp vốn do quyền hạn không phụ thuộc vốn góp.

Ưu, nhược điểm hộ kinh doanh cá thể:

Ưu điểm hộ kinh doanh cá thể:

 • Thành viên có thể chủ động, linh hoạt quyết định hoạt động kinh doanh;
 • Thủ tục đăng ký thành lập dễ dàng, nhanh chóng;
 • Không phải nộp nhiều loại thuế;
 • Quy mô nhỏ theo hộ gia đình nên dễ dàng quản lý.

Nhược điểm hộ kinh doanh cá thể:

 • Không có tư cách pháp nhân;
 • Chủ hộ kinh doanh chịu trách nhiệm tài sản vô hạn nên sẽ rủi ro hơn khi có vấn đề không mong muốn xảy ra;
 • Bị hạn chế hoạt động góp vốn, mua cổ phần và phải chuyển đổi lên doanh nghiệp khi muốn mở rộng kinh doanh.

Theo đó, tùy thuộc tình hình kinh tế và định hướng phát triển, bạn có thể cân nhắc lựa chọn loại hình kinh doanh phù hợp. 

Để được tư vấn, hỗ trợ thông tin, phân tích chi tiết giữa các loại hình và giúp bạn có quyết định đúng đắn nhất, bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký thành lập HTX, HKD nhanh - chính xác tại Anpha:

>> Dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh cá thể 

>> Dịch vụ thành lập hợp tác xã  

GỌI NGAY

Các câu hỏi thường gặp

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, do ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của các thành viên. Hợp tác xã có tư cách pháp nhân, hoạt động như một loại hình doanh nghiệp (nhưng không phải là doanh nghiệp).

Không. Mặc dù hộ kinh doanh thành lập nhắm đến lợi ích kinh tế nhưng không có tư cách pháp nhân, không phải là doanh nghiệp.

Xem thêm các câu hỏi thường gặp khi thành lập hộ kinh doanh.

 • Hộ kinh doanh không có con dấu;
 • Hợp tác xã được quyền khắc và sử dụng con dấu riêng.

Hợp tác xã là tổ chức kinh tế, do 7 thành viên tự nguyện đăng ký thành lập;

Hộ kinh doanh không phải là tổ chức kinh tế, không có tư cách pháp nhân, do cá nhân và hộ gia đình đăng ký thành lập.

Căn cứ theo định nghĩa có thể dễ dàng thấy được 1 số điểm giống nhau giữa hợp tác xã và hộ kinh doanh cá thể, bao gồm:

 • Hộ kinh doanh và HTX đều không phải là loại hình doanh nghiệp;
 • Đối tượng thành lập: Cá nhân người Việt Nam, hộ gia đình.
 • Quy định về địa điểm kinh doanh, trụ sở chính...

Xem chi tiết so sánh hợp tác xã và hộ kinh doanh.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH