7 Lưu ý cần biết khi đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX


Thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX cần lưu ý điều gì? Quy trình thành lập theo luật hợp tác xã mới nhất? Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh HTX như thế nào?

Điều kiện cấp giấy chứng nhận thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

 • Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, có ít nhất 7 thành viên tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung. Theo đó, để thành lập hợp tác xã, trước tiên cần đảm bảo có ít nhất 7 thành viên tự nguyện đăng ký.
 • Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể tự chủ, do ít nhất 4 hợp tác xã tự nguyện thành lập, đồng sở hữu và hỗ trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung. Như vậy, để thành lập được liên hiệp HTX phải đảm bảo có ít nhất 4 HTX tự nguyện đăng ký.
 • Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

 • Ngành nghề kinh doanh không nằm trong danh sách 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh (xem chi tiết tại đây);
 • Tên được đặt theo quy định;
 • Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định;
 • Đặt trụ sở chính theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Theo đó, quy định thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không quá phức tạp, nhưng bạn cần nắm các lưu ý bên dưới để tránh mất thời gian điều chỉnh, bổ sung hồ sơ đăng ký kinh doanh.

>> Xem thêm: Dịch vụ đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

7 Lưu ý cần biết khi đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

1. Thủ tục, hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

 • Để đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã cần chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục:
  • Giấy đề nghị đăng ký;
  • Điều lệ hợp tác xã, liên hiệp HTX;
  • Nghị quyết hội nghị thành lập;
  • Phương án sản xuất, kinh doanh;
  • Danh sách thành viên, hội đồng quản trị, quản lý.
 • Quy trình thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;
 • Người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan đăng ký hợp tác xã (bằng hình thức online hoặc offline);
 • Trong thời hạn 5 ngày, cơ quan đăng ký phản hồi kết quả đăng ký (cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc gửi văn bản thông báo nêu lý do từ chối).

Lưu ý:

Đối với tổ chức tín dụng đăng ký hợp tác xã ngoài đáp ứng các quy định trên, hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản đồng ý đăng ký của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

>> Xem thêm: Dịch vụ thành lập hợp tác xã

2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Hợp tác xã đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, nơi dự định đặt trụ sở chính;

Liên hiệp hợp tác xã đăng ký thành lập tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch & Đầu tư, nơi dự định đặt trụ sở chính.

3. Đối tượng được đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX 

 • Thành viên hợp tác xã cần đáp ứng điều kiện sau:
  • Cá nhân là công nhân Việt Nam hoặc người nước ngoài sinh sống hợp pháp tại Việt Nam, 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự;
  • Hộ gia đình có người đại diện hợp pháp theo quy định;
  • Cơ quan, tổ chức phải là pháp nhân Việt Nam;
  • Có chung nhu cầu hợp tác, đồng thuận điều lệ HTX và gửi đơn đăng ký tự nguyện;
  • Vốn góp của thành viên không được quá 20% vốn điều lệ của hợp tác xã (thời hạn góp vốn không vượt quá 6 tháng kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận HTX hoặc từ ngày kết nạp);
  • Điều lệ hợp tác xã quy định các điều kiện khác (nếu có).
 • Thành viên liên hiệp hợp tác xã cần đảm bảo các điều kiện:
  • Có nhu cầu hợp tác chung, tán thành điều lệ liên hiệp HTX và nộp đơn tự nguyện đăng ký;
  • Vốn góp của hợp tác xã thành viên không được vượt quá 30% vốn điều lệ của liên hiệp hợp tác xã (thời hạn góp vốn không vượt quá 6 tháng kể từ ngày giấy chứng nhận HTX được cấp hoặc từ ngày kết nạp);
  • Điều lệ liên hiệp hợp tác xã quy định các điều kiện khác (nếu có).
 • Đối với hợp tác xã tạo việc làm, chỉ có cá nhân được quyền đăng ký tham gia; 
  • Cá nhân là người nước ngoài đăng ký tham gia HTX, liên hiệp HTX cần đáp ứng điều kiện sau:
  • Đang cư trú hợp pháp tại Việt Nam;
 • Đủ 18 tuổi trở lên, đầy đủ năng lực hành vi dân sự và đáp ứng các điều kiện theo quy định đối với từng lĩnh vực hoạt động cụ thể của HTX, liên hiệp HTX.
 • Đối với pháp nhân Việt Nam, cần đảm bảo đáp ứng thêm các điều kiện quy định về người đại diện của pháp nhân.

4. Quy định đặt tên, biểu tượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã 

 • Được viết bằng tiếng Việt hoặc ký tự La-tinh (trừ ký tự đặc biệt), kèm theo số (nếu có);
 • Cách viết tên: Cụm từ “Hợp tác xã”/“liên hiệp hợp tác xã” + Tên riêng;
 • Có thể sử dụng ngành nghề kinh doanh, ký hiệu phụ trợ;

Ví dụ: Liên hiệp hợp tác xã thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Viết tắt: SaiGon Co-op).

 • Tên (tiếng Việt, viết tắt, bằng tiếng nước ngoài) dự kiến của hợp tác xã, liên hiệp HTX sẽ bị cơ quan đăng ký từ chối nếu nằm trong những điều cấm sau:
 • Tên trùng hoặc gây nhầm lẫn với các tổ chức đã đăng ký trước đó trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo quy định của pháp luật;
  • Đặt tên xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với tên thương mại, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý của tổ chức, cá nhân khác về sở hữu trí tuệ;
  • Sử dụng tên liên quan đến các tổ chức, cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội;
  • Sử dụng tên vi phạm thuần phong mỹ tục, tên danh nhân.
 • Tên viết bằng tiếng nước ngoài và viết tắt cần lưu ý các điều sau:
  • Tên viết bằng tiếng nước ngoài của hợp tác xã, liên hiệp HTX phải được dịch tương ứng với tiếng Việt, tên riêng khi dịch có thể giữ nguyên tên tiếng Việt hoặc dịch tương ứng toàn bộ; được in ấn hoặc viết với khổ nhỏ hơn tên tiếng Việt;
  • Tên viết tắt có thể được viết tắt từ tên tiếng Việt hoặc tên tiếng nước ngoài.
 • Biểu tượng hợp tác xã, liên hiệp HTX là ký hiệu riêng để phân biệt với các tổ chức khác, được đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Trụ sở chính của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Là địa điểm giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam, địa chỉ xác định cụ thể bao gồm:

 • Số nhà, tên đường, phố, phường, xã, thị trấn, quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
 • Số điện thoại, số fax, thư điện tử (nếu có).

Lưu ý:

Hiện nay, pháp luật chưa quy định 1 địa chỉ được đặt bao nhiêu HTX, liên hiệp HTX. Thực tế, vẫn có thể đặt nhiều HTX, liên hiệp HTX tại 1 địa chỉ. 

6. Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Trong trường hợp, thủ tục hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX chưa hợp lệ thì cần đăng ký thay đổi, bổ sung theo quy định với một số điểm cần lưu ý sau:

 • Trong thời hạn 15 ngày, tính từ ngày có sự thay đổi (tên, mã ngành nghề kinh doanh, địa chỉ, vốn điều lệ hay người đại diện theo pháp luật) thì phải đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã nơi đặt trụ sở chính. 
 • Thủ tục thay đổi đăng ký đăng ký kinh doanh gồm các hồ sơ sau:
  • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
  • Nghị quyết của hội đồng quản trị, đại hội thành viên về việc thay đổi theo quy định.

Lưu ý:

Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính, HTX, liên hiệp HTX phải thực hiện thủ tục với cơ quan thuế.

 • Trong thời hạn 5 ngày làm việc (tính từ ngày hồ sơ hợp lệ), cơ quan đăng ký thực hiện thay đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới.

>> TẢI MIỄN PHÍ: Mẫu thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh.

7. Những việc cần thực hiện ngay sau khi thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX

 • Khắc và đăng ký con dấu: HTX, liên hiệp HTX xin cấp con dấu và giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu tại cơ quan công an tỉnh/ thành phố nơi đặt địa chỉ trụ sở chính;
 • Treo biển hiệu tại trụ sở chính và các đơn vị liên quan theo quy định (chi nhánh, văn phòng đại diện…);
 • Thực hiện chế độ tài chính, kế toán, kê khai và nộp thuế môn bài theo quy định;
 • In và thông báo phát hành hóa đơn theo yêu cầu  của cơ quan thuế.

Ngoài 7 lưu ý trên, khi thành lập HTX bạn nên tham khảo thêm các chính sách, ưu đãi của nhà nước dành cho HTX để đảm bảo quyền lợi trong suốt quá trình hoạt động, xem chi tiết tại đây.

Để đăng ký thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nhanh chóng, tối ưu chi phí cũng như được hỗ trợ kê khai thuế và các việc sau khi thành lập, bạn có thể tham khảo dịch vụ đăng ký kinh doanh hợp tác xã tại Anpha.

Các câu hỏi thường gặp

Hồ sơ, thủ tục thành lập hợp tác xã gồm:

 • Giấy đề nghị đăng ký;
 • Điều lệ;
 • Nghị quyết hội nghị thành lập;
 • Phương án sản xuất, kinh doanh;
 • Danh sách thành viên, hội đồng quản trị, quản lý.

Muốn thành lập hợp tác xã thì phải đăng ký kinh doanh tại Phòng tài chính - kế hoạch thuộc UBND cấp huyện, nơi HTX dự định đặt trụ sở chính.

Quy trình thành lập hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã bao gồm:

 • Người đại diện hợp pháp nộp hồ sơ đăng ký đến cơ quan đăng ký hợp tác xã (bằng hình thức online hoặc offline);

Xem biểu mẫu và cách đăng ký tại đây.

 • Trong thời hạn 5 ngày, cơ quan đăng ký phản hồi kết quả đăng ký (cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc gửi văn bản thông báo nêu lý do từ chối)

Lưu ý: Đối với tổ chức tín dụng đăng ký hợp tác xã ngoài đáp ứng các quy định trên, hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản đồng ý đăng ký của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 

Để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp HTX cần đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

 • Ngành nghề kinh doanh không nằm trong danh sách 7 ngành nghề cấm đầu tư kinh doanh (xem chi tiết tại đây);
 • Tên được đặt theo quy định;
 • Hồ sơ thành lập hợp tác xã, liên hiệp HTX theo quy định;
 • Đặt trụ sở chính theo quy định của Luật Hợp tác xã.

Thủ tục thay đổi đăng ký đăng ký kinh doanh gồm các hồ sơ sau:

 • Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã, liên hiệp HTX;
 • Nghị quyết của hội đồng quản trị, đại hội thành viên về việc thay đổi theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, HTX cần thực hiện các thủ tục theo quy định với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm.

Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc), 0903 003 779 (Miền Trung) hoặc 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

0.0

Chưa có đánh giá nào
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH