So sánh: Tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân

Tổ chức có tư cách pháp nhân là gì? Tổ chức không có tư cách pháp nhân là gì? Điểm giống nhau, khác nhau giữa tổ chức không có và có tư cách pháp nhân.

Tư cách pháp nhân là gì? Thế nào là tổ chức có tư cách pháp nhân? 

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý của một tổ chức được nhà nước thừa nhận để có thể tham gia vào các hoạt động: kinh tế, chính trị, xã hội...

Tổ chức được xem là có tư cách pháp nhân phải đáp ứng đủ 4 điều kiện sau: 

 • Tổ chức được thành lập một cách hợp pháp;
 • Tổ chức có cơ quan điều hành rõ ràng;
 • Tổ chức có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó;
 • Tổ chức có quyền nhân danh mình tham gia vào các quan hệ pháp luật một cách độc lập. 

Cụ thể, công ty TNHH, công ty hợp danh, công ty cổ phần là những loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân. 

>> Tham khảo thêm: Pháp nhân là gì? Điều kiện để có tư cách pháp nhân?

Tổ chức không có tư cách pháp nhân là gì?

Như Anpha chia sẻ, nếu tổ chức thỏa mãn được cả 4 điều kiện kể trên thì được xem là có tư cách pháp nhân. Ngược lại, chỉ cần thiếu 1 trong 4 điều kiện đó thì tổ chức được xem là không có tư cách pháp nhân. 

Ví dụ:

Đối với doanh nghiệp tư nhân, loại hình này không thỏa mãn điều kiện độc lập tài sản giữa doanh nghiệp và cá nhân, nên không được xem là có tư cách pháp nhân. 

Các tổ chức/doanh nghiệp không có tư cách pháp nhân: 

 • Hộ kinh doanh cá thể;
 • Nhóm chi nhánh, văn phòng đại diện; 
 • Quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài;
 • Doanh nghiệp tư nhân: văn phòng luật sư, văn phòng thừa phát lại, doanh nghiệp quản lý và thanh lý tài sản phá sản.

Tham khảo thêm:

>> Sự khác nhau giữa chi nhánh công ty & văn phòng đại diện;

>> Phân biệt các loại hình doanh nghiệp;

>> Dịch vụ thành lập công ty tư nhân;

>> Hộ kinh doanh cá thể là gì?

Điểm giống nhau giữa tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân

Về cơ bản, tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân có 3 điểm giống nhau sau:

 1. Đều có cơ quan điều hành, quản lý chặt chẽ và mục tiêu hoạt động rõ ràng;
 2. Các thành viên đều hoạt động trên tinh thần tự nguyện hoặc theo nhiệm vụ nhất định;
 3. Đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh. 

Điểm khác nhau giữa tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân

1. Tài sản tổ chức

Tổ chức có tư cách pháp nhân Tổ chức không có tư cách pháp nhân
Tài sản của pháp nhân và tài sản của cá nhân độc lập với nhau Tài sản của tổ chức và tài sản của cá nhân không độc lập với nhau


2. Trách nhiệm 

Tổ chức có tư cách pháp nhân Tổ chức không có tư cách pháp nhân
Chịu trách nhiệm hữu hạn Chịu trách nhiệm vô hạn

Ví dụ: 

 • Đối với trường hợp có tư cách pháp nhân: Khi công ty cổ phần phá sản thì chủ sở hữu và các cổ đông góp vốn chỉ chịu trách nhiệm hữu hạn trong phạm vi vốn đã góp, mà không liên quan đến tài sản cá nhân của họ;
 • Đối với trường hợp không có tư cách pháp nhân: Khi công ty tư nhân phá sản thì chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm vô hạn đối với mọi khoản nợ của công ty bằng toàn bộ tài sản hiện có. 

3. Chủ thể trong quan hệ dân sự

Tổ chức có tư cách pháp nhân Tổ chức không có tư cách pháp nhân
Nhân danh pháp nhân tham gia vào các giao dịch dân sự Nhân danh cá nhân/ủy quyền cho người đại diện tham gia vào các giao dịch dân sự (*)

(*) 

Tổ chức ủy quyền cho người đại diện tham gia các giao dịch dân sự cần thành lập văn bản (trừ trường hợp đã có thỏa thuận trước đó). Nếu tổ chức thay đổi người đại diện thì cần thông báo đến các bên tham gia quan hệ dân sự. 

Dịch vụ thành lập pháp nhân 

Nếu bạn có nhu cầu thành lập pháp nhân hãy tham khảo ngay dịch vụ sau đây của Kế toán Anpha:

 • Dịch vụ thành lập công ty cổ phần;
 • Dịch vụ thành lập công ty TNHH;
 • Dịch vụ thành lập công ty hợp danh.

1. Chi phí đăng ký thành lập pháp nhân trọn gói từ 1.000.000 đồng (*)

 • Lệ phí nộp nhà nước: 750.000 đồng;
 • Phí dịch vụ tại Anpha: 250.000 đồng.

(*) Chi phí sẽ có sự thay đổi tùy từng khu vực và trường hợp hồ sơ cụ thể.

2. Thời gian hoàn thành thủ tục nhanh chóng

Sau khi tiếp nhận thông tin từ khách hàng, Anpha sẽ thay bạn hoàn thành tất cả những thủ tục đăng ký thành lập pháp nhân trong vòng 4 ngày.

 • 1 ngày để Anpha tư vấn, soạn hồ sơ, trình khách hàng ký;
 • 3 ngày để Sở KH&ĐT kiểm tra hồ sơ và cấp giấy phép kinh doanh.

3. Thông tin bạn cần cung cấp

 • Thông tin doanh nghiệp dự kiến: tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh, vốn điều lệ…;
 • CCCD/hộ chiếu của thành viên góp vốn, người đại diện pháp luật.

Tham khảo chi tiết: 

>> Dịch vụ thành lập công ty cổ phần;

>> Dịch vụ thành lập công ty TNHH;

>> Dịch vụ thành lập công ty hợp danh.

Dịch vụ thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân

Nếu bạn có nhu cầu thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân hãy tham khảo ngay dịch vụ sau đây của Kế toán Anpha:

1. Chi phí thành lập tổ chức không có tư cách pháp nhân

Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty:

 • Trọn gói từ 700.000 đồng đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc cùng tỉnh với trụ sở chính;
 • Trọn gói từ 1.100.000 đồng đối với chi nhánh hạch toán phụ thuộc khác tỉnh với trụ sở chính và chi nhánh hạch toán độc lập.

Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện trọn gói từ 700.000 đồng;

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh trọn gói từ 1.500.000 đồng; 

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân trọn gói từ 1.000.000 đồng.

2. Thời gian hoàn thành thủ tục nhanh chóng

Sau khi Kế toán Anpha tiếp nhận thông tin và hoàn thành hồ sơ đăng ký thành lập, chỉ sau 3 ngày làm việc của Sở KH&ĐT, bạn sẽ được cấp giấy chứng nhận đăng ký.

3. Thông tin bạn cần cung cấp

Tùy vào từng trường hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, hộ kinh doanh hay doanh nghiệp tư nhân mà bạn cần cung cấp các thông tin khác nhau.

Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện công ty

Bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản sau:

 • Mã số thuế hoặc bản scan giấy phép kinh doanh;
 • Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện dự kiến;
 • CCCD/hộ chiếu người đại diện pháp luật của chi nhánh/văn phòng đại diện.

Đối với hộ kinh doanh, doanh nghiệp tư nhân

Bạn chỉ cần cung cấp những thông tin cơ bản sau:

 • Thông tin dự kiến thành lập: tên, địa chỉ, vốn điều lệ, ngành nghề kinh doanh…;
 • CCCD/hộ chiếu chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc chủ HKD, các thành viên góp vốn (nếu có).

Tham khảo chi tiết: 

>> Dịch vụ thành lập chi nhánh công ty, doanh nghiệp;

>> Dịch vụ thành lập văn phòng đại diện;

>> Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh;

>> Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tư nhân

Nếu như bạn có thắc mắc hay cần hỗ trợ thêm các thông tin liên quan tư cách pháp nhân của tổ chức bất kỳ, hãy liên hệ Anpha ngay để được tư vấn miễn phí nhé.

GỌI NGAY

Câu hỏi phổ biến về tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân

1. Tư cách pháp nhân là gì?

Tư cách pháp nhân là tư cách pháp lý của một tổ chức được nhà nước thừa nhận để có thể tham gia vào các hoạt động: kinh tế, chính trị, xã hội...


2. Điểm giống nhau giữa tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân?

 • Có cơ quan điều hành, mục tiêu hoạt động; 
 • Hoạt động trên tinh thần tự nguyện/nhiệm vụ nhất định;
 • Đều được hưởng quyền lợi và nghĩa vụ trong các hoạt động kinh doanh. 

3. Điểm khác nhau giữa tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân?

 • Tài sản tổ chức;
 • Trách nhiệm; 
 • Chủ thể trong quan hệ dân sự.

>> Tham chi tiết: Điểm khác nhau giữa tổ chức không có tư cách pháp nhân & có pháp nhân.


4. Tổ chức nào có tư cách pháp nhân? 

 • Công ty TNHH;
 • Công ty cổ phần;
 • Công ty hợp danh.

>> Tham khảo thêm: Tổ chức có tư cách pháp nhân.


5. Tổ chức nào không có tư cách pháp nhân?

 • Doanh nghiệp tư nhân;
 • Hộ kinh doanh cá thể;
 • Chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp;
 • Quỹ đầu tư chứng khoán, văn phòng điều hành của nhà đầu tư nước ngoài.

>> Tham khảo thêm: Tổ chức không có tư cách pháp nhân.


Gọi cho chúng tôi theo số 0984 477 711 (Miền Bắc) - 0903 003 779 (Miền Trung) - 0938 268 123 (Miền Nam) để được hỗ trợ.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Đánh giá chất lượng bài viết, bạn nhé!

5.0

1 đánh giá
Chọn đánh giá

Gửi đánh giá

BÌNH LUẬN - HỎI ĐÁP

Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT

SĐT và email sẽ được ẩn để bảo mật thông tin của bạn GỬI NHANH